Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 13 stycznia 2010 roku do Głównego Inspektora Sanitarnego Andrzeja Wojtyły o przedstawienie wyników tegorocznej kontroli miejsc zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Kontrole stanu sanitarnego obiektów, w których... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 13 stycznia 2010 roku do wszystkich Kuratorów Oświaty w sprawie bezpieczeństwa uczniów podczas wypoczynku zimowego. Ferie zimowe, które już za kilka dni rozpoczną się w części województw, to dla uczniów czas zasłużonego... więcej...
13 stycznia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz kolejny wystąpił do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz w sprawie opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży. Rzecznik przedstawił Ministrowi Zdrowia postulaty, jakie zgłaszali mu przedstawiciele środowiska... więcej...
12 stycznia - z udziałem przedstawiciela Rzecznika Praw Dziecka - odbył się w Warszawie I Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010 "Nowa podstawa programowa - planowanie, realizacja i monitorowanie". Honorowy patronat nad przedsięwzięciem, zorganizowanym przez... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 12 stycznia z dystrybutorami filmów oraz właścicielami największych sieci kin w Polsce. Przedmiotem dyskusji była ochrona dzieci przed dostępem do treści dla nich nieodpowiednich. W spotkaniu udział wzięli... więcej...
8 stycznia 2010 roku Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall i Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystosowali list do uczniów szkół polskich za granicą. Zaapelowali w nim - w związku z ogłoszeniem roku szkolnego 2009/2010 Rokiem Historii Najnowszej - o... więcej...
7 stycznia - z inicjatywy prezes Fundacji im. J. A. Komeńskiego Teresy Ogrodzińskiej - w Biurze Rzecznika Praw Dziecka odbyło się spotkanie, poświęcone przełamywaniu barier w dostępie do edukacji dzieci poniżej 10 roku życia. Obrady otworzył Rzecznik Praw Dziecka Marek... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Kazimierza Nycza, podczas spotkania kolędowego z dyrektorami szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych. Spotkanie, które odbyło się 7 stycznia w Domu Arcybiskupów... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 6 stycznia do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz z prośbą o podjęcie pilnych działań na rzecz zabezpieczenia potrzeb dzieci chorych na choroby nowotworowe. Niepokój Rzecznika Praw Dziecka wzbudziły doniesienia o możliwości... więcej...
6 stycznia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP, w trakcie którego Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda złożył sprawozdanie z realizacji Krajowego... więcej...
5 stycznia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP, w trakcie którego rozpatrzono projekt ustawy budżetowej na rok 2010 w części 14 - Rzecznik Praw Dziecka. 5 stycznia 2010 roku Rzecznik... więcej...
5 stycznia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz z prośbą o podjęcie działań, zmierzających do wyeliminowania przypadków odmowy udzielenia pomocy medycznej dzieciom, nie posiadającym ubezpieczenia lub nie mogącym... więcej...
6 stycznia 2010 roku mija 10 lat od przyjęcia przez Sejm RP ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. Zgodnie z jej zapisami, zadaniem Rzecznika jest ochrona praw dziecka do: życia i ochrony zdrowia, wychowania w rodzinie, godziwych warunków socjalnych oraz prawa do nauki.... więcej...

Strony