Skip to:

3 listopada 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego z prośbą o poparcie inicjatywy wyposażenia Komitetu Praw Dziecka w mechanizm skargowy. Na początku grudnia, w Genewie, powyższa propozycja... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zaapelował 3 listopada 2010 roku do Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast o podjęcie działań, które umożliwią najmłodszym dzieciom bezpieczną zabawę w piaskownicach znajdujących się na przedszkolnych i samorządowych placach zabaw... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 2 listopada 2010 roku do Prezydenta Elbląga Henryka Słoniny z prośbą o wyjaśnienie sytuacji oddziału dziecięcego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego z siedzibą w Elblągu i włączenia go w struktury Szpitala Miejskiego. O... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 28 października 2010 roku wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o rozważenie możliwości podjęcia prac nad wsparciem przedszkoli w ich staraniach dla tworzenia odpowiednich warunków do zabawy dla dzieci w ogródku... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 28 października 2010 roku z Zastępcą Głównego Inspektora Sanitarnego Janem Orgelbrandem. Jego celem było podsumowanie wspólnego przedsięwzięcia na rzecz utrzymania piaskownic w przedszkolach. W ich efekcie działania... więcej...
28 października 2010 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Czysty Las". Wziął w nim udział Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, który objął patronatem honorowym... więcej...
"Polska pediatria w roku 2010" to jeden z tematów posiedzenia plenarnego 27 października 2010 roku Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia. W dyskusji nad nim wziął udział Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Rzecznik Praw Dziecka komentując dane przedstawione prof.... więcej...
21 października 2010 roku odbyła się w Warszawie konferencja "Mediacja - nowa droga rozwiązywania konfliktów", zorganizowana przez Ministra Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Dziecka i Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy... więcej...
20 października 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak z prośbą o rozważenie możliwości zmiany art. 182 ze zn. 3 Kodeksu pracy i uzależnienie wymiaru urlopu ojcowskiego od liczby urodzonych... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 20 października 2010 roku do Ministra Finansów Jana Vincenta Rostowskiego z apelem o odstąpienie od ewentualnie planowanych cięć budżetowych, polegających na likwidacji tzw. "becikowgo" oraz niekorzystnych zmianach w... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 20 października 2010 roku do Przewodniczącego Rady Miejskiej Rumi Witolda Reclafa o podjęcie działań, które umożliwią szybkie zakończenie inwestycji w miejscowej Szkole Podstawowej nr 1. O podjęcie interwencji w sprawie... więcej...
20 października 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o doprecyzowanie przepisów w zakresie organizacji i nadzoru wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania. Zmiany w ostatniej... więcej...
"Prawo dziecka do znajomości swoich praw" to temat konferencji, która odbyła się z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka 19 października w Auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy. Była to już trzynasta w tym roku konferencja... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 19 października 2010 roku w Świdnicy wraz z Zastępcą Głównego Inspektora Sanitarnego Janem Orgelbrandem z przedstawicielami władz miasta i służb sanitarnych w sprawie likwidowanych w ostatnim czasie piaskownic w... więcej...
Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy na spotkaniu z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem 18 października 2010 roku niemal zasypały go pytaniami. Najmłodsi byli ciekawi np. czy kiedykolwiek krzyczał na dzieci, czy widział Prezydenta Bronisława... więcej...
Tytuł "Przyjaciela Szkoły" otrzymał 18 października 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas spotkania z dziećmi i nauczycielami Gimnazjum w Witoszowie Dolnym. Najmłodsi, zebrani w pięknej nowej hali sportowej, interesowali się wieloma kwestiami... więcej...
II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy - według rankingów należące do najlepszych szkół Dolnego Śląska - odwiedził 18 października 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w towarzystwie sędzi Anny Marii Wesołowskiej. W rozmowie z młodzieżą mówiono m.in. o... więcej...
15 października 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w roboczym spotkaniu poświęconym analizie treści Europejskiej Karty Praw Dziecka w Szpitalu pod kątem zgodności jej zapisów z przepisami obowiązującego w Polsce prawa. W spotkaniu -... więcej...
14 października 2010 roku reprezentant Rzecznika Praw Dziecka uczestniczył w V Europejskim Forum Praw Dziecka, zorganizowanym w Brukseli przez Komisję Europejską. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli 25 państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy debatowali na... więcej...
W dniach 12-13 października 2010 roku przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka uczestniczył - w charakterze obserwatora - w posiedzeniu Komitetu Praw Człowieka ONZ w Genewie. Podczas posiedzenia omówiono raport Rady Ministrów w związku z VI Sprawozdaniem Okresowym... więcej...

Strony