Skip to:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podpisał 13 października 2010 roku nowelizację ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. Ustawa przyznaje Rzecznikowi uprawnienia m.in. do udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, występowania do Sądu... więcej...
W środę 13 października 2010 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się gala finałowa konkursu "Nauczyciel Roku". W uroczystości udział wzięli m.in. Prezydent RP Bronisław Komorowski, Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak... więcej...
13 października 2010 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski przyjął w Pałacu Prezydenckim Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Spotkanie dotyczyło aktualnych problemów polskich dzieci i wspierania działań osób i instytucji niosących pomoc... więcej...
Z okazji Dnia Nauczyciela Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystosował list do Pedagogów, Wychowawców i Opiekunów dzieci i młodzieży. List Rzecznika Praw Dziecka
12 października 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził Zespół Szkół Przyszpitalnych w Rzeszowie. Na spotkaniu z grupą chorych dzieci i ich nauczycielami w świetlicy udekorowanej przez najmłodszych Rzecznik Praw Dziecka przyznał się, iż sam przebywał... więcej...
12 października 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie. Towarzyszył mu Podkarpacki Kurator Oświaty Antoni Wydro. Ta placówka oświatowa łączy dwie szkoły - XII Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 11 października 2010 roku spotkał się w Rzeszowie w Katedrze Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego ze studentami miejscowych uczelni. Towarzyszył mu Podkarpacki Wicekurator Oświaty Antoni Wydro. Licznie zgromadzona młodzież... więcej...
W poniedziałek 11 października 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził w Jaśle Szkołę Podstawową Nr 2 im. Marii Konopnickiej. Towarzyszył mu Podkarpacki Wicekurator Oświaty Antoni Wydro. Marka Michalaka witali serdecznie najmłodsi, podkreślając , iż... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w dniach 7-9 października 2010 roku w dorocznym zjeździe Rzeczników, zrzeszonych w ramach Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC. Tegoroczne posiedzenie odbyło się w siedzibie Europejskiego Centrum Młodzieży w... więcej...
7 października 2010 roku - na odbywającym się w Strasburgu dorocznym zjeździe Rzeczników Praw Dziecka zrzeszonych w Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka (ENOC) - Marek Michalak został jednogłośnie wybrany na przewodniczącego tej organizacji. Jej zadaniem jest... więcej...
6 października 2010 roku Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall podpisała rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dzięki zmianom w przepisach - o które konsekwentnie wnioskował Rzecznik Praw Dziecka... więcej...
6 października 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził dzieci i młodzież z Sekcji Polskiej w College de l'Esplanade w Strasburgu. Marek Michalak opowiadał uczniom o instytucji Rzecznika w naszym kraju, a także przedstawił najważniejsze prawa... więcej...
6 października 2010 roku w siedzibie Rady Europy w Strasburgu odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Europy oraz instytucji współpracujących, jak i działających w jej strukturach. Uczestnikiem spotkania był Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Spotkanie miało... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak gościł w swoim biurze 4 października 2010 roku uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr V im. Generała Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu, realizujących autorski program nauczania "Dyplomacja Europejska". Podczas spotkania Marek Michalak... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości 30 września 2010 roku zwrócił uwagę na zdarzające się przypadki zbyt długiej egzekucji postanowień Sądów Opiekuńczych. Gdy stwierdza się, że istnieje zagrożenie życia lub zdrowia dziecka,... więcej...
We wtorek 28 września 2010 roku w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku odbyła się konferencja "Prawa dziecka należącego do mniejszości", zorganizowana przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Spotkanie w Białymstoku było jedenastą regionalną... więcej...
We wtorek 28 września 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z uczniami i gronem pedagogicznym Zespołu Szkół nr 5 w Białymstoku. Składa się on ze Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 19. Marek Michalak mówił, że dziecko to obywatel, który ma... więcej...
27 września 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się w Białymstoku z harcerzami Chorągwi Białostockiej Związku Harcerstwa Polskiego. Rozmawiano m.in. o wychowywaniu dzieci i młodzieży, problemie przemocy w szkole, a także na temat dylematów młodych... więcej...
Największa szkoła w Łomży - Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich - gościła w poniedziałek 27 września 2010 roku Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Podczas spotkania, które rozpoczął specjalny program muzyczny w wykonaniu młodzieży, dyskutowano m.in. o... więcej...
W niedzielę 26 września 2010 roku na Cmentarzu Wojennym Zgrupowania AK "Kampinos" w Budach Zosinych k. Jaktorowa w woj. Mazowieckim odbyły się uroczystości z okazji 66 Rocznicy Bitwy pod Jaktorowem. Był obecny Prezydent RP Bronisław Komorowski. Po mszy polowej i apelu... więcej...

Strony