Skip to:

Występując do Trybunału Konstytucyjnego lub Sądu Najwyższego, Rzecznik Praw Dziecka nie będzie musiał wykazać, że wymaga tego ochrona interesu publicznego, a jedynie, że doszło do naruszenia praw dziecka - zdecydował 24 września 2010 roku Sejm. Sejm przyjął większość... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 23 września 2010 roku z Janiną Ochojską-Okońską, polską działaczką humanitarną, założycielką i szefem Polskiej Akcji Humanitarnej. Rozmowa dotyczyła możliwości podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz upowszechniania... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak skierował 23 września 2010 roku list do Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, w którym przedstawił wnioski z kontroli placówek zorganizowanych w ramach programu "Lato w mieście" w Warszawie. W liście do Pani Prezydent... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak z urzędu podjął interwencję w sprawie dwóch chłopców z Bydgoszczy, maltretowanych przez opiekunów. W tym celu osobiście udał się 22 września 2010 roku do tego miasta, by odwiedzić maluchów przebywających w jednej z bydgoskich... więcej...
W środę 22 września 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził w Juracie 80-osobową grupę dzieci i opiekunów z terenów dotkniętych klęską tegorocznej powodzi. W spotkaniu wziął również udział Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Orgelbrand W... więcej...
Już 38. szkoła przyjęła imię Kawalerów Orderu Uśmiechu. 21 września 2010 roku - w Światowy Dzień Orderu Uśmiechu - do tego grona dołączyła Szkoła Podstawowa w Osieku koło Rypina. Z tej okazji placówkę odwiedził Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, jednocześnie... więcej...
21 września 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem XLIV Zlotu Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku, który odbywa się w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce koło Chojnic. Podczas spotkania z Rzecznikiem harcerze ze Żnina i Nakła... więcej...
20 września 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił uwagę Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego Jana Orgelbranda na problem likwidowania piaskownic znajdujących się na placach zabaw należących do przedszkoli. Z informacji docierających do Rzecznika... więcej...
20 września 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Małżonką Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Panią Anną Komorowską. Podczas rozmowy Marek Michalak przybliżył Pani Annie Komorowskiej zakres działalności Rzecznika Praw Dziecka. Rozmowa... więcej...
Tylko 8% rodziców ma wystarczającą wiedzę i umiejętności potrzebne do wychowania dziecka - wynika z pierwszego ogólnopolskiego badania poziomu kompetencji wychowawczych rodziców. Aby zmienić tę niekorzystną sytuację, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz Fundacja... więcej...
Polska Agencja Prasowa opublikowała wywiad z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem na temat pomocy rodzinie z Błot Wielkich. Przypadek rodziny małej Róży z Błot Wielkich pokazuje, że dzięki odpowiedniej pomocy pracowników socjalnych dzieci mogą zostać w domach... więcej...
16 września 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak - jako gość honorowy - wziął udział w międzynarodowej konferencji "Edukacja początkowa-obowiązek, szansa czy zagrożenie". Spotkanie zorganizowała Katedra Edukacji Początkowej Wydziału Pedagogicznego... więcej...
16 września 2010 roku zainaugurowała działanie Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie. Zorganizowaną z tej okazji konferencję otworzyli - Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński, Prezes Zarządu Fundacji... więcej...
Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska uroczyście otworzyła pierwszy Europejski Kongres Przeciwdziałania Przemocy Szkolnej, który rozpoczął się 15 września 2010 roku w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. W obradach kongresu wziął udział Rzecznik... więcej...
15 września 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska o podjęcie działań międzyresortowych, pozwalających zahamować ekspansję tzw. "dopalaczy". Zjawisko stosowania "dopalaczy" przez młodzież w celu zmiany... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął 15 września 2010 roku udział w konferencji prasowej Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego, dotyczącej objęcia dozorem elektronicznym skazanych za pedofilię. W spotkaniu uczestniczyli również prof. Andrzej Zoll -... więcej...
15 września 2010 roku odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Obok Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego uczestniczyli w nim m.in. I prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki, Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, Rzecznik Praw... więcej...
14 września 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził młodych mieszkańców dotkniętej powodzią Bogatyni, przebywających aktualnie na kolonii w Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji "Podgrodzie" w Nowym Warpnie nad Zalewem Szczecińskim. Marek... więcej...
14 września 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem Ogólnopolskiego Forum Szkół Szpitalnych, zorganizowanego w Szczecinie przez Posłankę na Sejm RP Magdalenę Kochan i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Artura Gałęskiego. Uczestnikami forum byli... więcej...
Podczas konferencji "Prawo dziecka do opieki" - która odbyła się 13 września 2010 roku w Szczecinie - Posłanka na Sejm RP Magdalena Kochan otrzymała Medal Honorowy RPD za szczególne zasługi w obronie najmłodszych obywateli RP. Jak podkreślił Marek Michalak, Posłanka... więcej...

Strony