Skip to:

30 czerwca 2010 roku przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka wziął udział w międzynarodowej konferencji "Sieć pomocy ofiarom przestępstw", zorganizowanej przez Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego. Celem konferencji, która odbyła się w... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 29 czerwca 2010 roku z apelem do instruktorów organizacji harcerskich o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo uczestników organizowanych przez nich obozów i wyjazdów. Każdego roku tysiące młodych ludzi korzysta z... więcej...
W sobotę 26 czerwca 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem uroczystości nadania imienia Króla Władysława Jagiełły Szkole Podstawowej w Mrzygłodzie koło Sanoka. Obchody nadania imienia placówce rozpoczęła Msza Święta w kościele parafialnym pw.... więcej...
25 czerwca 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zagwarantowanie małoletnim cudzoziemcom, przebywającym w ośrodkach strzeżonych, możliwości korzystania z prawa do nauki oraz wykonywania obowiązku... więcej...
Uczniowie Gimnazjum nr 103 im. Ks. Jana Twardowskiego w Warszawie przekazali 24 czerwca 2010 roku Rzecznikowi Praw Dziecka Markowi Michalakowi prośbę o podjęcie działań na rzecz wprowadzenia obowiązku noszenia przez dzieci i młodzież kasków ochronnych podczas jazdy na... więcej...
24 czerwca 2010 roku odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, na którym rozpatrzono sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za rok 2009 - wraz z analizą Najwyższej Izby Kontroli - w zakresie części 14 - Rzecznik Praw Dziecka. W... więcej...
W związku z zakończeniem roku szkolnego 2009/2010 Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystosował list do uczniów. Rzecznik zwrócił szczególną uwagę dzieci i młodzieży na konieczność przestrzegania w trakcie letniego wypoczynku zasad bezpieczeństwa. List Rzecznika Praw... więcej...
Z okazji zakończenia roku szkolnego odbyło się 24 czerwca 2010 roku spotkanie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z uczniami i wychowankami warszawskich szkół i przedszkoli. W imprezie uczestniczyli również aktorzy - Magdalena Stużyńska, Aleksander Mikołajczak,... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zaapelował 23 czerwca 2010 roku do Kuratorów Oświaty o zwrócenie uwagi dyrektorom przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na problem przyprowadzania do placówek dzieci z różnego rodzaju infekcjami. Do Rzecznika Praw... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak złożył 22 czerwca 2010 roku wizytę w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Podczas wizyty Marek Michalak oddał hołd ofiarom nazistowskich zbrodni, składając wieniec przed Ścianą Straceń (Blok 11) b. obozu Auschwitz I.... więcej...
22 czerwca 2010 roku odbyła się w Oświęcimiu konferencja "Młodzi na rzecz dzieci. Świadomość i odpowiedzialność", zorganizowana przez Rzecznika Praw Dziecka. W ósmej już konferencji z cyklu "Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka" uczestniczyli przedstawiciele... więcej...
21 czerwca 2010 roku gościem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka była pani Nouzha Skalli, Minister ds. Rozwoju Społecznego, Rodziny i Solidarności Królestwa Maroka. W spotkaniu uczestniczyła również Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Elżbieta Radziszewska.... więcej...
21 czerwca 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził małych pacjentów Klinicznego Oddziału Pediatrycznego Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Marek Michalak rozmawiał z Ordynatorem Oddziału Pediatrycznego dr hab. Teresą Jackowską i pracującymi tam... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił 21 czerwca 2010 roku do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz o uznanie psychiatrii dziecięcej za priorytetową dziedzinę medycyny. Zarówno analiza kierowanych do Rzecznika spraw indywidualnych, jak informacje od specjalistów... więcej...
21 czerwca 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu generalnym zwrócił uwagę Ministra Zdrowia na problem braku pełnych danych, dotyczących zjawiska samobójstw i prób samobójczych, podejmowanych przez dzieci i młodzież. Z informacji, przekazywanych... więcej...
16 czerwca 2010 roku w Szkole Policji w Słupsku odbyła się - w ramach cyklu "Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka" - siódma konferencja Rzecznika Praw Dziecka, tym razem poświęcona była realizacji prawa dziecka do wypoczynku. W konferencji "Prawo dziecka do... więcej...
W ramach VI Powiatowych Dni Rodzicielstwa Zastępczego 15 czerwca 2010 roku odbyła się w Krotoszynie konferencja "Rodzina zastępcza - czy to łatwa rola?". Udział w niej wzięli - obok Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka - Zastępca Przewodniczącego sejmowej Komisji... więcej...
12 czerwca 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w obchodach 10-lecia Gimnazjum Publicznego im. Adama Mickiewicza w Kamieńcu Ząbkowickim. W uroczystości uczestniczyli również Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Lilla Jaroń, Poseł... więcej...
11 czerwca 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w ceremonii nadania Szkole Podstawowej w Chojnie imienia Agnieszki Bartol. W uroczystości nadania imienia i wręczenia sztandaru - oprócz Rzecznika Praw Dziecka, grona pedagogicznego i uczniów... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził 10 czerwca 2010 roku Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Tanowie (powiat policki). W uroczystości nadania placówce imienia oraz odsłonięciu pamiętkowej tablicy, poza Markiem Michalakiem uczestniczyli: dyrektor placówki... więcej...

Strony