Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, wraz ze swym doradcą społecznym Henryką Krzywonos-Strycharską, otworzyli 6 grudnia 2011 roku VIII Ogólnopolski Zjazd Mikołajów, który odbył się w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku. W spotkaniu, obok przeszło 4 tys.... więcej...
Pobierz plakat promujący konkurs Regulamin konkursu List do Dyrektorów Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych List do Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie
5 grudnia 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w Teatrze Narodowym w gali podsumowującej akcję "Zwykły Bohater". Podczas gali wręczono statuetki Fair Play trzem osobom, które zachowały się uczciwie, wykazały się odwagą, spontaniczną chęcią... więcej...
5 grudnia 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w uroczystym rozstrzygnięciu 12. edycji konkursu Galerii Plakatu AMS, organizowanej pod hasłem "Miłość nie cukierki". Nagrodę główną z rąk Ambasadora Dobrej Woli UNICEF Małgorzaty Foremniak i Marka Michalaka... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył 5 grudnia 2011 roku w Pałacu Prezydenckim w uroczystości wręczenia orderów i odznaczeń twórcom fundacji odpowiedzialnego biznesu. Odznaczenia wręczył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Prezydent... więcej...
3 grudnia 2011 roku, w płockim Teatrze Dramatycznym im. J. Szaniawskiego, odbyło się doroczne spotkanie mikołajkowe dla dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka, biorących udział w VII edycji konkursu Fundacji Orlen - Dar Serca na kartkę świąteczną. Henryka Krzywonos-... więcej...
Z okazji przypadającego 5 grudnia Międzynarodowego Dnia Wolontariusza Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystosował list okolicznościowy do wszystkich osób, które ofiarowują swoją pracę i czas na rzecz osób potrzebujących. List Rzecznika Praw Dziecka do Wolontariuszy
1 grudnia 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr 6 w Szczecinie, a także wziął udział w miejskiej imprezie mikołajkowej, zorganizowanej przez Dom Kultury "Słowianin". Podczas spotkania z uczniami z klasy... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 30 listopada 2011 roku do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina z prośbą o podjęcie działań oraz wprowadzenie odpowiednich zmian w przepisach dotyczących przesłuchiwania dzieci w procedurze karnej. Z analizy spraw... więcej...
29 listopada 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w "Śródmiejskim Przeglądzie Tańca i Piosenki Ludowej", zorganizowanym w związku z polską Prezydencją w Radzie Unii Europejskiej. Na deskach Domu Kultury Śródmieście swoje występy zaprezentowały... więcej...
29 listopada 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z nowo wybraną Senator RP, prof. Alicją Chybicką. Rozmowa dotyczyła problemów i zagrożeń zdrowotnych dzieci i młodzieży. Profesor Alicja Chybicka jest wybitnym lekarzem pediatrą oraz Prezesem... więcej...
29 listopada 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas o ponowne skierowanie do Rady Ministrów wniosku o wycofanie zastrzeżeń do Konwencji o Prawach Dziecka. 20 listopada br. minęła 52. rocznica... więcej...
28 listopada 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przyjął w swoim Biurze uczniów z Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 81 w Warszawie. Dzieci uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez pracowników Zespołu Dziecięcego Telefonu Zaufania Biura Rzecznika Praw... więcej...
Po raz kolejny Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 28 listopada 2011 roku do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego o podjęcie działań legislacyjnych, mających na celu lepszą ochronę młodego widza. Obecne przepisy pozostawiają... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 28 listopada 2011 roku do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka z prośbą o sprawdzenie, czy nadawcy telewizyjni wywiązują się z obowiązków dotyczących ochrony małoletnich widzów. Autorzy... więcej...
26 listopada 2011 roku odbyła się uroczysta inauguracja 18. edycji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, realizowanej w tym roku pod hasłem "Podarujmy dzieciom czas". W ekumenicznym koncercie, który odbył się w kościele ewangelicko-reformowanym przy Al. Solidarności w... więcej...
W związku z niepokojącymi sygnałami, jakie napływają do Rzecznika Praw Dziecka o przypadkach pogryzień dzieci przez psy, Marek Michalak w wystąpieniu z 25 listopada 2011 roku zwrócił uwagę Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast oraz Komendantów Wojewódzkich Policji na... więcej...
24 listopada 2011 roku w siedzibie Rzecznika Praw Dziecka odbyło się spotkanie Marka Michalaka z przedstawicielami nauki polskiej, dotyczące obchodów Roku Janusza Korczaka. W dyskusji uczestniczyła również prof. Barbara Smolińska-Theiss, społeczny doradca Rzecznika... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 24 listopada 2011 roku do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas z prośbą o informacje na temat zapowiadanych zmian w przepisach dotyczących wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego. W opinii Marka Michalaka nie ma... więcej...
23 listopada 2011 roku w Sali Muzeum Sądownictwa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie odbyła się pierwsza z cyklu symulacji rozpraw sądowych, organizowanych przez Rzecznika Praw Dziecka. W inscenizacji rozprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej uczestniczyli,... więcej...

Strony