Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął 27 maja 2011 roku udział w uroczystym wmurowaniu kamienia węgielnego, pod budowę Rodzinnego Domu Dziecka w Krakowie. W uroczystości uczestniczyli również Henryka Krzywonos-Strycharska, doradca Rzecznika, Poseł na Sejm RP Jerzy... więcej...
26 maja 2011 roku, podczas wspólnego posiedzenia sejmowych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Polityki Społecznej i Rodziny z udziałem Marka Michalaka, posłowie zapoznali się z Informacją o działalności Rzecznika za 2010 rok wraz z uwagami o stanie przestrzegania... więcej...
W dniach 24-25 maja 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w międzynarodowej konferencji Rady Europy poświęconej przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci. Spotkanie odbyło się w ramach ukraińskiego przewodnictwa w Komitecie Ministrów RE. W... więcej...
23 maja 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z dziećmi i młodzieżą ze Szkoły Polskiej w Kijowie, działającej przy Ambasadzie RP. Spotkanie rozpoczęło się od próby wskazania wszystkich praw, przysługujących dzieciom. Młodzi uczniowie - z pomocą... więcej...
W związku z niepokojącymi informacjami o kolejnych przypadkach pogryzień dzieci przez psy, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 20 maja 2011 roku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera z prośbą o podjęcie zdecydowanych działań, by... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przekazał 19 maja 2011 roku Minister Edukacji Narodowej Katarzynie Hall propozycje rozwiązań prawnych do projektu rozporządzenia w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego. Uwagi Rzecznika... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 19 maja 2011 roku do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego w sprawie braku w części zakładów karnych i aresztów śledczych tzw. "pokoi rodzinnych", przeznaczonych do spotkań skazanych lub tymczasowo... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął 19 maja 2011 roku udział w posiedzeniu Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP. Posiedzenie komisji poświęcone było rozpatrzeniu Informacji o działalności Rzecznika za rok 2010 wraz z Uwagami o stanie przestrzegania... więcej...
18 maja 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka - w towarzystwie Pani Senator Małgorzaty Adamczak - spotkał się w Gostyniu z grupą kilkuset uczniów z całego powiatu. W dyskusji na temat praw dziecka uczestniczyli również samorządowcy, pracownicy socjalni, dyrektorzy szkół... więcej...
W siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbyła się 17 maja 2011 roku konferencja poświęcona problemom budowania rodzin zastępczych i adopcyjnych w regionie. Gościem spotkania byli Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz Senator Małgorzata Adamczak. W dyskusji, w... więcej...
17 maja 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Lesznie. Rzecznikowi towarzyszyła Senator Małgorzata Adamczak i Poseł na Sejm RP Łukasz Borowiak. Podczas spotkania z dziećmi i młodzieżą... więcej...
16 maja 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC, które odbyło się w Brukseli. Na spotkaniu omówiono bieżące kwestie dotyczące funkcjonowania Europejskiej Sieci Rzeczników Praw... więcej...
16 maja 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera z prośbą o rozważenie zmiany projektu założeń do projektu ustawy o cudzoziemcach i zrezygnowanie z zapisu przewidującego możliwość... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przekazał 16 maja 2011 roku Przewodniczącemu senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Mieczysławowi Augustynowi uwagi do uchwalonej przez Sejm RP Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawę o wspieraniu... więcej...
Marek Michalak odebrał 15 maja 2011 roku wyróżnienie w konkursie "Przyjaciel Rodziny 2010", organizowanym przez Fundację Razem Lepiej. Rzecznika Praw Dziecka uhonorowano w kategorii "Osoba publiczna". Ideą akcji, którą po raz pierwszy zorganizowała Fundacja Razem... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wręczył 13 maja 2011 roku nagrody i wyróżnienia laureatom Młodzieżowego Ogólnopolskiego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych. Kolejna edycja Przeglądu, organizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i... więcej...
13 maja 2011 roku gościem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka była Edyta Jungowska - aktorka teatralna i filmowa - narratorka książek Astrid Lindgren dla dzieci w wersji do słuchania. Rozmowa dotyczyła możliwości podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem Dnia Europejskiego, zorganizowanego 13 maja 2011 roku przez uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 w Warszawie. W uroczystości, która odbyła się w sali widowiskowej Bemowskiego Centrum Kultury,... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 12 maja 2011 roku z podopiecznymi i pracownikami przedszkola "Bajkowy Dworek" w Mławie. Nazwa placówki w pełni oddaje atmosferę w niej panującą. Wokół uśmiechnięte i radosne dzieci, zadowolone ze swojej pracy opiekunki.... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 12 maja 2011 roku z Bartoszem Arłukowiczem, Pełnomocnikiem Rządu ds. koordynacji współpracy organizacji pozarządowych i administracji w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Podczas spotkania dyskutowano o sposobach... więcej...

Strony