Skip to:

11 maja 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do wojewodów o informacje na temat realizacji zadań i kompetencji, wynikających ze znowelizowanej w ubiegłym roku Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Rzecznik Praw Dziecka, na mocy tej... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podjął z urzędu działania wyjaśniające w sprawie 9-miesięcznego chłopca ze Słupska, którego matka postanowiła oddać do adopcji z powodu braku środków do życia. Kobieta rozwiesiła w całym mieście ogłoszenia z propozycją oddania syna... więcej...
5 maja 2011 roku - w Europejskim Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych - Marek Michalak wręczył Honorowe Nagrody Rzecznika Praw Dziecka osobom szczególnie zaangażowanym w działalność na rzecz niepełnosprawnych dzieci. Nagrodę Rzecznika otrzymała Maria Król... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 6 maja 2011 roku uczestniczył wraz z małżonką w spotkaniu Jego Królewskiej Mości Karola XVI Gustawa, Króla Szwecji i Małżonki Sylwii, Królowej Szwecji z podopiecznymi Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych "Serce" w siedzibie... więcej...
5 maja 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak z prośbą o informacje na temat przygotowań do przyjęcia przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz przewidywanego terminu... więcej...
5 maja 2011 roku w Belwederze odbyła się konferencja "O godność dziecka z niepełnosprawnością", zorganizowana przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka we współpracy z Ambasadą Szwecji w Warszawie i Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji. Konferencję zaszczyciły... więcej...
5 maja 2011 roku - w Europejskim Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych - o godz. 10.00 rozpocznie się w Belwederze konferencja "O godność dziecka z niepełnosprawnością", organizowana przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka we współpracy z Ambasadą... więcej...
W związku z niepokojącymi informacjami o niedostatecznym finansowania przygotowania zawodowego młodocianych, Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się 27 kwietnia 2011 roku do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak z prośbą o analizę tej kwestii. Marek Michalak... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 26 kwietnia 2011 roku do p.o. Prezesa Zarządu TVP S.A. Juliusza Brauna z prośbą o przedstawienie wyjaśnień w sprawie zmniejszania oferty programowej skierowanej do dzieci i młodzieży oraz pogarszania się jakości... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 19 kwietnia 2011 roku do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego z prośbą o przeprowadzenie analizy zjawiska rozwiązywania przysposobień i powrotu dzieci do środowisk, w których przebywały przed orzeczeniem... więcej...
18 kwietnia 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się ponownie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniewa Włodkowskiego z prośbą o wypracowanie standardów sanitarnych dla przedszkoli publicznych i niepublicznych. W sprawie... więcej...
15 kwietnia 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych Michała Federowicza z prośbą o uwzględnienie w planach placówki badań nad dostępem dzieci z niepełnosprawnością do szkół i placówek oświatowych. Wystąpienie... więcej...
15 kwietnia 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall z prośbą o wypracowanie regulacji prawnych, które usprawnią proces komunikacji pomiędzy młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi a macierzystymi placówkami... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 14 kwietnia 2011 roku do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego o rozważenie wprowadzenia zmian w art. 5051 Kodeksu postępowania cywilnego - lub w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,... więcej...
14 kwietnia 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w sprawie konieczności podwyższenia kryteriów dochodowych, uprawniających do ubiegania się o świadczenia rodzinne. Jak podkreślił w wystąpieniu Marek Michalak... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem uroczystego zakończenia Konkursu wiedzy o życiu i pontyfikacie Jana Pawła II, które odbyło się 14 kwietnia 2011 roku w Szkole Podstawowej nr 115 im. Wandy Turowskiej w Warszawie. W konkursie wzięli udział uczniowie klas... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył 13 kwietnia 2011 roku w posiedzeniu plenarnym Sejmu RP, podczas którego odbyło się II czytanie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka w Sejmie 13 kwietnia 2011 roku... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 12 kwietnia 2011 roku z uczniami i gronem pedagogicznym Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy. Wizyta Rzecznika rozpoczęła się od krótkiego koncertu Młodzieżowej Orkiestry Dętej, działającej przy bydgoskiej... więcej...
12 kwietnia 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak gościł w Szkole Podstawowej nr 62, której patronem jest I Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Marek Michalak zwiedził nowocześnie wyposażone sale lekcyjne, w których znajdują się m.in. tablice... więcej...

Strony