Skip to:

12 kwietnia 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się w bydgoskim Ratuszu z Prezydentem Miasta Rafałem Bruskim. W spotkaniu uczestniczyła również Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Iwona Waszkiewicz. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o roli szkół w... więcej...
11 kwietnia 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem konferencji "Dobre dzieciństwo - prawo i obowiązek", skierowanej do dyrektorów, pedagogów i rodziców dzieci ze szkół podstawowych z regionu. W dyskusji uczestniczyły również Posłanki na Sejm RP Anna... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził 11 kwietnia 2011 roku dzieci uczęszczające na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy. Na spotkaniu, w którym uczestniczyła również Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Iwona Waszkiewicz, Marek... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystosował okolicznościowy list do uczniów, którzy w dniach 12-14 kwietnia 2011 roku przystąpią do egzaminu podsumowującego wiedzę zdobytą w gimnazjum. List Rzecznika Praw Dziecka do uczniów szkół gimnazjalnych
Podczas wizyty w Lublinie 8 kwietnia 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził prawników z Instytutu na rzecz Państwa Prawa, którzy na co dzień zajmują się problemami dotyczącymi sytuacji prawnej i rodzinnej dzieci, a także świadczą porady prawne... więcej...
8 kwietnia 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się ze studentami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w ramach Dni Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji LEXALIA 2011. Wizyta Rzecznika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak został uhonorowany Nagrodą im. Marii Weryho-Radziwiłłowicz za szczególny wkład w edukację i wychowanie dzieci. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 7 kwietnia 2011 roku w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego podczas 6... więcej...
7 kwietnia 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w inauguracji ogólnopolskiej konferencji pedagogicznej "Tworzymy system pracy z uczniem zdolnym", która odbyła się w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Uczestnicy konferencji dzielili się... więcej...
6 kwietnia 2011 roku odbyło się doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, z udziałem m.in. Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Marszałka Sejmu RP Grzegorza Schetyny, Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza, Wicepremiera i Ministra Gospodarki... więcej...
Na zaproszenie Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Częstochowie 5 kwietnia 2011 roku przebywał w tym mieście Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. W towarzystwie Poseł na Sejm RP Izabelli Leszczyny Rzecznik spotykał się z uczniami miejscowych... więcej...
4 kwietnia 2011 roku Marek Michalak uczestniczył w uroczystościach związanych z jubileuszem 60-lecia istnienia Młodzieżowego Domu Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, który odbył się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Rzecznik spotkał się również z uczniami... więcej...
Pod tym hasłem przebiegała - skierowana do sześciolatków - cześć warszawskich obchodów 6. rocznicy śmierci Papieża Polaka. Finał projektu, realizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II, odbył się 1 i 2 kwietnia 2011 roku z udziałem Rzecznika Praw Dziecka Marka... więcej...
1 kwietnia 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej z prośba o rozważenie włączenia treści dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie - w tym szczególnie wobec dzieci - do programu... więcej...
W związku z obowiązkiem przedstawienia Sejmowi i Senatowi informacji o skutkach obowiązywania ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 31 marca 2011 roku do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak o... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 31 marca 2011 roku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera z prośbą o informację na temat terminu wydania rozporządzenia, określającego procedurę postępowania Policji przy wykonywaniu czynności... więcej...
W środę 30 marca 2011 roku - z okazji Światowego Dnia Zdrowia - na deskach Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu zaprezentowali się młodzi kuracjusze z Zespołu Szkół Specjalnych Uzdrowiska "Słoneczko". Występy dotyczące zdrowego trybu życia obserwowali m.in.... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 29 marca 2011 roku w Poznaniu z Elżbietą Walkowiak, Wielkopolskim Kuratorem Oświaty. Podczas spotkania Pani Kurator przybliżyła Rzecznikowi sytuację oświatową w regionie. Dyskutowano również o najważniejszych problemach... więcej...
29 marca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z uczniami i gronem pedagogicznym Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu. W spotkaniu uczestniczyła również Wielkopolska Kurator Oświaty Elżbieta... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak - na zaproszenie Rady Europy - wziął 29 marca 2011 roku udział w obradach Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA. Uczestnicy corocznego spotkania członków i sympatyków Stowarzyszenia wysłuchali wystąpienia Rzecznika na... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przekazał 28 marca 2011 roku przewodniczącym komisji parlamentarnych, zajmujących się pracami nad ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, stanowisko dotyczące zmian w zasadach umieszczania dzieci w młodzieżowych... więcej...

Strony