Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przewodniczył 25 marca 2011 roku obradom Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, której jest Kanclerzem od 2007 roku. Podczas wiosennego posiedzenia zdecydowano, że to najwyższe, jedyne w świecie odznaczenie przyznawane na... więcej...
25 marca 2011 roku w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej z mieszkającymi w Polsce dziećmi narodowości czeczeńskiej, inguskiej, ormiańskiej, romskiej, tybetańskiej, ukraińskiej oraz wietnamskiej. Gościem spotkania był... więcej...
25 marca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego Jana Orgelbranda w sprawie problemu zdrowego żywienia dzieci w przedszkolach. W związku z sygnałami o nieprawidłowych praktykach stosowanych w żywieniu dzieci... więcej...
24 marca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przekazał Kuratorom Oświaty informacje z przeprowadzonych kontroli wypoczynku zimowego w 2011 roku wraz ze swoimi uwagami. Rzecznik zwrócił uwagę na potrzebę bardziej wnikliwej weryfikacji zgłoszeń wypoczynku pod... więcej...
22 marca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przekazał Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej Jolancie Fedak uwagi do projektowanych aktów wykonawczych do ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Rzecznik zwrócił m.in. uwagę na fakt, iż w rozporządzeniu... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak gościł 21 marca 2011 roku w swoim Biurze laureatów I Mazowieckiego Konkursu dla Dzieci i Młodzieży "e-Gazetka naszych marzeń". Marek Michalak pogratulował obecnym na spotkaniu udziału w konkursie. Wspomniał o tym, że każdy ma prawo... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 21 marca 2011 roku z Małżonką Prezydenta RP Anną Komorowską. Rozmowa, w której uczestniczyła również Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Irena Wóycicka dotyczyła m.in. likwidacji szkół i ograniczania dostępu do... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak gościł 21 marca 2011 roku w swoim Biurze laureatów I Mazowieckiego Konkursu dla Dzieci i Młodzieży "e-Gazetka naszych marzeń". Marek Michalak pogratulował obecnym na spotkaniu udziału w konkursie. Wspomniał o tym, że każdy ma prawo... więcej...
W piątek 18 marca 2011 roku w siedzibie świdnickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych "SERCE" - w ramach cyklu spotkań "Rozmowy o wychowaniu" - gościła Henryka Krzywonos-Strycharska, która przez wiele lat prowadziła rodzinny dom dziecka. W spotkaniu... więcej...
14 marca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z prośbą o informację na temat postępu prac legislacyjnych oraz terminu, w jakim Rada Ministrów wyda rozporządzenie dotyczące procedury "Niebieskie karty". Marek... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 14 marca 2011 roku do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz w sprawie likwidowania sanatoriów i uzdrowisk dla dzieci i młodzieży. Około 20% dzieci zagrożonych jest chorobami cywilizacyjnymi - m.in. cukrzycą, otyłością czy różnego... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był 11 marca 2011 roku gościem wojewódzkiej Gali Odkrywców Talentów w Kołobrzegu. W uroczystości uczestniczyła również Wicemarszałek Senatu RP Grażyna Anna Sztark oraz Parlamentarzyści - Magdalena Kochan, Danuta Olejniczak, Jan... więcej...
11 marca 2011 roku Marek Michalak spotkał się z wychowankami z Domu Dziecka w Tucholi, którzy w liście do Rzecznika zgłosili przypadki naruszeń praw dziecka w ich placówce. W rozmowie z wychowankami Marek Michalak usłyszał m.in. o przypadkach stosowania wobec dzieci... więcej...
10 marca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji, której celem było omówienie aktualnego stanu prac nad projektem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dyskusja w ramach cyklu spotkań "Dobro dziecka na wokandzie",... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, po otrzymaniu sygnału, iż w Internecie znajduje się nagranie mogące świadczyć o znęcaniu się matki nad małoletnim dzieckiem, podjął natychmiastowe działania wyjaśniające. Każdy, nawet najmniejszy sygnał o krzywdzeniu dziecka... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 8 marca 2011 roku z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakubem Szulcem. Podczas rozmowy poruszono następujące zagadnienia:1) wyposażenie szpitali zajmujących się pomocą dzieciom z rozległymi zmianami o typie... więcej...
W związku z pracami nad ustawą o cudzoziemcach 8 marca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przekazał Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzemu Millerowi uwagi i spostrzeżenia dotyczące sytuacji najmłodszych cudzoziemców przebywających w Polsce. W... więcej...
Pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka odbyła się 7 marca 2011 roku w Nowym Dworze Mazowiecki konferencja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej "Szukam Mamy i Taty". W dyskusji uczestniczyła również współpatronująca konferencji Poseł na Sejm RP... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak gościł 4 marca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Cypru Ledę Koursoumba. Podczas wizyty Pani Rzecznik zapoznała się z pracą Rzecznika Praw Dziecka w Polsce, a także zwiedziła pomieszczenia Biura. W trakcie rozmowy Rzecznicy wymienili... więcej...
3 marca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji roboczej poświęconej przygotowaniom do europejskiej odsłony kampanii społecznej "Kocham. Nie biję - I love. I do not hit. The whole Europe against child abuse". Pomysłodawcą akcji,... więcej...

Strony