Skip to:

3 marca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak skierował wystąpienie generalne do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów powiatów w sprawie zamiaru likwidacji części szkół. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do samorządowców ze względu na podjęcie w... więcej...
3 marca 2011 roku Marek Michalak wręczył Nagrody Honorowe Rzecznika Praw Dziecka przedstawicielom dwóch fundacji szczególnie zaangażowanym w działalność na rzecz dzieci i obronę ich praw. Nagrodę dla Fundacji Kidprotect.pl odebrał jej Prezes - Jakub Śpiewak, a w... więcej...
2 marca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem spotkania podsumowującego trzecią edycję ogólnopolskiej akcji "Wypadki na drogach - porozmawiajmy", której organizatorem jest Stowarzyszenie "Droga i Bezpieczeństwo". W spotkaniu uczestniczyli również... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził 1 marca 2011 roku Szkołę Podstawową nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie, w której spotkał się z uczniami, dyrekcją i gronem pedagogicznym placówki. Podczas spotkania uczniowie wręczyli Rzecznikowi symboliczną tarczę... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 28 lutego 2011 roku z Ministrem Wojciechem Rafałem Wiewiórowskim - Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Rozmowa dotyczyła przekazywania danych młodych pacjentów w ochronie zdrowia. Rzecznik Praw Dziecka Marek... więcej...
23 lutego 2011 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podpisał Ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. W uroczystości, obok Małżonki Prezydenta Anny Komorowskiej i Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Ireny Wóycickiej, wziął również... więcej...
23 lutego 2011 roku rozpoczęło działanie Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci Przed Przemocą - pierwsza w Polsce sieć przeciwdziałania przemocy wobec najmłodszych. Patronat nad inicjatywą Fundacji Dzieci Niczyje objęli Minister Sprawiedliwości, Rzecznik Praw... więcej...
Problem wtórnej wiktymizacji był tematem przewodnim debaty, która odbyła się 22 lutego 2011 roku w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ofiar Przestępstw. W dyskusji, którą otworzył Prokurator Generalny Andrzej Seremet i Prezes Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął 21 lutego 2011 roku udział w konferencji inaugurującej Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. W spotkaniu uczestniczyli również Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz,... więcej...
16 lutego 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do kuratorów oświaty w sprawie nierównego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci trzyletnich urodzonych przed i po 1 września 2008 roku. Do Rzecznika Praw Dziecka wpłynęło wiele uwag i skarg od... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 16 lutego 2011 roku do Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego Jana Orgelbranda w sprawie wymagań sanitarno-higienicznych w przedszkolach. Na początku roku Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Edukacji... więcej...
W poniedziałek 21 lutego 2011 roku rozpocznie się Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, podczas którego osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnej informacji prawnej i konsultacji psychologicznej w placówkach należących do Sieci Pomocy Ofiarom... więcej...
14 lutego 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przebywał z wizytą w Genewie. Najważniejszym jej punktem był udział w posiedzeniu grupy roboczej powołanej przez Radę Praw Człowieka ds. opracowania III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka.... więcej...
W piątek 11 lutego 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w otwarciu Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Miejskim im. J. Brudzińskiego w Gdyni. W uroczystości wziął również udział Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Orgelbrand. Podczas... więcej...
W czwartek 10 lutego 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z pracownikami Pomorskiego Centrum Traumatologii Kliniki Pediatrii w Gdańsku. Spotkanie dotyczyło problemów najmłodszych pacjentów dotkniętych przewlekłymi chorobami. Mali pacjenci,... więcej...
10 lutego 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził Szkołę Podstawową nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi. Marek Michalak zapoznał się na miejscu z postępem prac remontowych, mających poprawić warunki nauczania w tej placówce. To właśnie uczniowie SP nr... więcej...
W środę 9 lutego 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak gościł w swoim Biurze grupę wychowanków Przedszkola nr 253 "Akademia Pana Kleksa" w Warszawie. Przedszkolaki wzięły udział w zajęciach na temat praw dziecka, a także zwiedziły pomieszczenia Biura... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 9 lutego 2011 roku do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall z prośbą o poparcie inicjatywy ogłoszenia przez Sejm RP roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka, a także rozważenie możliwości promowania i upowszechniania idei... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się ponownie 8 lutego 2011 roku do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall z prośbą o informacje na temat działań podjętych przez Rząd RP w sprawie wycofania zastrzeżeń do Konwencji o Prawach Dziecka. Zdaniem Marka... więcej...
W związku z planowaną reformą sądownictwa powszechnego 8 lutego 2011 roku w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie poświęcone roli i pozycji sądów rodzinnych w nowym systemie. W dyskusji - z udziałem Podsekretarz Stanu ds. społecznych w Kancelarii Prezydenta RP Ireny... więcej...

Strony