Skip to:

Z inicjatywy Komisji Europejskiej w pierwszych dniach lutego na całym świecie podejmowane są działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z zasobów internetowych. Kulminacja tych przedsięwzięć przypada w Dzień Bezpiecznego Internetu - w tym roku... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 7 lutego 2011 roku z Mikołajem Dowgielewiczem, Sekretarzem Stanu ds. europejskich i polityki ekonomicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Tematem rozmowy były działania związane z upowszechnianiem praw dziecka,... więcej...
W Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie - pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka - odbył się w sobotę 5 lutego 2011 roku III Charytatywny Koncert Karnawałowy "Miłość i marzenia poniosą nas do gwiazd". Uczestniczący w... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął 4 lutego 2011 roku udział w posiedzeniu Sejmu, podczas którego posłowie wysłuchali sprawozdań Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej na temat stanowiska Senatu w sprawie... więcej...
3 lutego 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystosował do dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych list poparcia dla - prowadzonych przez Fundację "ABC XXI - Cała Polska czyta dzieciom" - programów "Czytające Szkoły" oraz "Czytające Przedszkola".... więcej...
3 lutego 2011 roku - na 70. posiedzeniu Senatu RP - odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. W obradach uczestniczył Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Projekt ustawy ma zapewnić... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 2 lutego 2011 z Marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem. Rozmowa dotyczyła m.in. inicjatyw na rzecz upowszechniania praw dziecka planowanych na okres polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej. Jedną z nich będzie zjazd... więcej...
2 lutego 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do kuratorów oświaty w sprawie uwrażliwienia dyrektorów szkół i placówek oświatowych na obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Do Rzecznika Praw Dziecka wpłynęło w... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 2 lutego 2011 roku do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz o wsparcie działań zmierzających do zakupu dla placówek medycznych w Łodzi i Gdańsku aparatury niezbędnej do skutecznego leczenia naczyniaków u dzieci. Zdaniem Marka... więcej...
Marek Michalak wręczył 1 lutego 2011 roku Nagrodę Honorową Rzecznika Praw Dziecka dla Fundacji "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom" za przygotowanie i realizację kampanii społecznej promującej czytanie najmłodszym - jak przekonują twórcy akcji - przynajmniej 20 minut... więcej...
Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz oraz Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócili się 31 stycznia 2011 roku do Przewodniczących sejmowych Komisji - Polityki Społecznej i Rodziny Sławomira Piechoty, a także Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 28 stycznia 2011 roku z Krzysztofem Brzózką, Dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Rozmowa dotyczyła współpracy na rzecz promocji praw dziecka i zwalczania zjawisk patologicznych wśród... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 26 stycznia 2011 roku z Senatorami z Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ustawy o formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Projekt ustawy będzie rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Senatu. W spotkaniu... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 26 stycznia 2011 roku z Senatorami z Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ustawy o formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Projekt ustawy będzie rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Senatu. W spotkaniu... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął 25 stycznia 2011 roku udział w posiedzeniu wspólnym senackich komisji: Ustawodawczej, Praw Człowieka oraz Praworządności i Petycji, podczas którego odbyło się pierwsze czytanie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka... więcej...
25 stycznia 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem konferencji "Szkoła Bezpiecznego Internetu - osiągnięcia i perspektywy", zorganizowanej przez Fundację Kidprotect.pl w siedzibie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych Pedagogium w Warszawie. Konferencję... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak otrzymał 25 stycznia 2011 roku z rąk Prezesa Fundacji Kidprotect.pl Jakuba Śpiewaka honorową plakietę Fundacji i specjalne podziękowania za dotychczasowe wsparcie działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci. Fundacja Kidprotec.pl, która... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka interweniuje w sprawie mongolskiego chłopca, którego rodzina ma być deportowana z Polski. "Wyrzucenie go ze środowiska, z którym się zżył i odesłanie do kraju o tak odmiennej kulturze, mogłoby złamać mu życie" - przekonuje Marek Michalak.... więcej...
W związku z trwającymi w Senacie RP pracami nad Ustawą o formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przekazał 24 stycznia 2011 roku Senator Małgorzacie Adamczak wnioski i uwagi do projektu, które przyczynią się do zagwarantowania... więcej...
21 stycznia 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak gościł z wizytą u Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anny Komorowskiej. W spotkaniu uczestniczyła również profesor Barbara Smolińska-Theiss, Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza... więcej...

Strony