Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 23 listopada 2011 roku do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prośbą o podjęcie działań w celu rozwiązania problemu nierównego dostępu dzieci do opieki i edukacji żłobkowej. W związku z... więcej...
22 listopada 2011 roku w Biurze Rzecznika Praw Dziecka odbyło się spotkanie z dyrektorami i inspektorami Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich, poświęcone działalności Rzecznika na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych. W dyskusji, obok Marka Michalaka,... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w dniach 20-21 listopada 2011 roku w konferencji poświęconej Strategii Rady Europy na rzecz Praw Dziecka na lata 2012-2015. W inauguracji obrad uczestniczyła Jej Wysokość Księżna Hanoweru, honorowy patron konferencji, a... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w spotkaniu "Jak wspierać rodzicielstwo w Polsce?", które w ramach Forum Debaty Publicznej "Solidarne Społeczeństwo - bezpieczna rodzina" odbyło się 16 listopada 2011 roku w Pałacu Prezydenckim. Dyskusji przewodniczył... więcej...
16 listopada 2011 roku w Biurze Rzecznika Praw Dziecka odbyła się premiera książki Iwony Chmielewskiej "Pamiętnik Blumki". W spotkaniu, obok autorki książki, uczestniczył Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, społeczni doradcy Rzecznika: prof. Barbara Smolińska-... więcej...
15 listopada 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w uroczystym pokazie serialu Telewizji Polskiej "Głęboka woda", ukazującym grupę osób pracujących w ośrodku pomocy społecznej. Projekcję serialu rozpoczęło wystąpienie Małżonki Prezydenta RP Anny... więcej...
14 listopada 2011 roku Marek Michalak spotkał się z uczestnikami pilotażowego programu Rzecznika Praw Dziecka "Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży". Projekt realizowany będzie w części szkół... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 9 listopada 2011 roku z uczniami Międzynarodowego Gimnazjum Europejskiego z Warszawy. W ramach realizacji przedmiotu wiedza o społeczeństwie gimnazjaliści wzięli udział w zajęciach o prawach dziecka, a następnie spotkali... więcej...
Z okazji przypadającego 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego pragnę przekazać Państwu serdeczne podziękowania za codzienną, wymagającą ogromnego zaangażowania i wielkiej wytrwałości pracę na rzecz wszystkich potrzebujących, szczególnie dzieci - napisał Rzecznik Praw... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął 8 listopada 2011 roku udział w pierwszym posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji. Obrady, w których uczestniczył m.in. Prezydent RP Bronisław Komorowski, Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, byli prezydenci Lech... więcej...
8 listopada 2011 roku, pod przewodnictwem Marszałka Seniora Kazimierza Kutza, odbyło się pierwsze posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji. Wśród gości uroczystości - obok Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego - był Rzecznik... więcej...
7 listopada 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w Konferencji dotyczącej dziecka krzywdzonego, która odbyła się w Zespole Szkół nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brwinowie koło Warszawy. Gośćmi spotkania byli... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka ogłasza konkurs na pracę magisterską i doktorską dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu praw dziecka. Do konkursu mogą być zgłoszone prace obronione w roku akademickim 2010/2011. Dla autorów najlepiej ocenionych prac przewidziano nagrody... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 4 listopada 2011 roku z przedstawicielami organizacji pozarządowych w związku z przygotowaniami do obchodów Roku Janusza Korczaka. Podczas spotkania dyskutowano o inicjatywach, które w ramach Roku Janusza Korczaka... więcej...
Ukazała się właśnie - w formie audiobooka - bajka Marzanny Graff pt. "Przyjaciółka Aldona - historia przyjaźni na dziecięcym oddziale onkologicznym", nad wydaniem której honorowy patronat objął Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Ambasador Chorych na Guzy Mózgu . W... więcej...
31 października 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz oraz Rzecznika Praw Pacjenta Krystyny Kozłowskiej w sprawie organizacji psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży. Rzecznik Praw Dziecka kolejny... więcej...
31 października 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego w sprawie potrzeby oznaczania kategorią wiekową audycji telewizyjnych emitowanych w ramach usług video na żądanie (VOD). Rzecznik... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 31 października 2011 roku do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall z prośbą o informacje, w jaki sposób przebiega przygotowanie szkół na przyjęcie dzieci w wieku 6 lat od roku szkolnego 2012/2013. W związku z tak... więcej...
28 października 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministrów: Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak, Edukacji Narodowej Katarzyny Hall oraz Zdrowia Ewy Kopacz o wprowadzenia regulacji prawnych, określających normy żywieniowe dzieci w... więcej...
W związku z uzyskaniem przez Panią Profesor dr hab. Alicję Chybicką - Kierownika Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu, a także Prezesa Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego - mandatu Senatora... więcej...

Strony