Skip to:

21 września 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wraz ze swoim doradcą Dorotą Zawadzką odwiedził najmłodszych przebywających w Klinice Nefrologii Pediatrycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Po placówce oprowadzała go kierownik prof. dr hab. med. Danuta... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak 20 września 2011 r. zgłosił swój udział w postępowaniu toczącym się przed Trybunałem Konstytucyjnym z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodności art. 11a ust. 3 oraz art. 11a ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada... więcej...
20 września 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z uczniami z Zespołu Szkół Technicznych w Grudziądzu. Podczas spotkania dyskutowano o bezpieczeństwie w Internecie oraz sposobach postępowania i radzenia sobie a agresją i nadużyciami w sieci. Rzecznik... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka odwiedził dzieci przebywające w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Toruniu. Marek Michalak życzył małym pacjentom szybkiego powrotu do zdrowia. Podczas wizyty doszło również do spotkania z dyrekcją i personelem medycznym szpitala, podczas którego... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak 19 września 2011 roku na skutek zgłoszenia dokonanego przez rodziców, lekarzy i pielęgniarki w sprawie decyzji o połączeniu oddziałów pediatrycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz Szpitala Miejskiego, podjął działania... więcej...
19 września 2011 r. Rzecznik Praw Dziecka przebywał z wizytą w Elblągu, podczas której spotkał się z przedstawicielami samorządu uczniowskiego z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz gimnazjalistami i licealistami z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2. Marek... więcej...
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jednogłośnie podjął 16 września 2011 roku uchwałę ustanawiającą rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka. Inicjatywę w tej sprawie zgłosił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Wniosek Rzecznika poparła sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu... więcej...
16 września 2011 roku Marek Michalak przyjął w swoim biurze Marię Herczog - członkinię Komitetu Praw Dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych. W spotkaniu uczestniczyli również Posłowie na Sejm RP: Magdalena Kochan i Sławomir Piechota, Przewodniczący sejmowej Komisji... więcej...
16 września 2011 roku zakończyło się doroczne spotkanie Rzeczników Praw Dziecka sieci ENOC. Podczas piątkowych obrad Rzecznicy wysłuchali wystąpienia Marii Herczog z Komitetu Praw Dziecka ONZ, a także dyskutowali o przyszłości Europejskiej Sieci Młodzieżowych Doradców... więcej...
15 września 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w sejmowej debacie poświęconej projektowi uchwały w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka. Za tą inicjatywą opowiedziały się wszystkie kluby poselskie. Ostateczna decyzja w tej... więcej...
Uczestnicy Spotkania Europejskich Rzeczników Praw Dziecka sieci ENOC obejrzeli 15 września 2011 roku przedstawienie "Life in a jar", poświęcone Irenie Sendlerowej. Spektakl specjalnie dla gości Zjazdu przygotowała młodzież z Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej w... więcej...
15 września 2011 roku - w drugim dniu Zjazdu Rzeczników Praw Dziecka sieci ENOC - w obradach uczestniczyła młodzież z Iralndii Północnej, Grecji, Cypru, Malty, Republiki Serbskiej oraz Polski. Młodzi Doradcy przedstawili Rzecznikom rekomendacje i propozycje działań w... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przejął 15 września 2011 roku przewodnictwo w Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC. Kadencja polskiego Rzecznika potrwa 12 miesięcy. Obradujący w Warszawie uczestnicy dorocznego Zjazdu ENOC wybrali również pozostałych... więcej...
Konflikty o dzieci w sytuacji rozwodu to problem, z którym borykają się Rzecznicy Praw Dziecka w większości krajów europejskich - wynika z informacji, które przedstawili członkowie Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC, którzy spotkali się na zjeździe w... więcej...
Rozpoczął się trzydniowy zjazd rzeczników praw dziecka zrzeszonych w sieci ENOC. Będą dyskutować m.in. o prawach dzieci w opiece instytucjonalnej. Przewodnictwo w sieci ENOC ma objąć polski rzecznik Marek Michalak. Europejska Sieć Rzeczników Praw Dziecka ENOC zrzesza... więcej...
W środę 14 września 2011 roku rozpocznie się w Warszawie Zjazd europejskich Rzeczników Praw Dziecka, zrzeszonych w Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC. Podczas spotkania przewodnictwo w tej organizacji obejmie Marek Michalak. Zjazd Europejskiej Sieci... więcej...
W piątek 9 września 2011 roku w Pilskim Domu Kultury Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystym zakończeniu konkursu pod nazwą "List do Ojca", któremu patronował. Obecni byli Poseł Adam Szejnfeld, Prezydent Piły Piotr Głowski oraz Starosta Pilski... więcej...
Szpaler uczniów przywitał 9 września 2011 roku Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka przed Szkołą Podstawową nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Pile. Uczęszcza do niej 431 uczniów, w tym 10 proc. to dzieci z niepełnosprawnością. Szkoła przestronna, z kolorowymi... więcej...
W czwartek 8 września 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem specjalnym Forum Polityki Społecznej w Wągrowcu, od czterech organizowanym przez senatora Mieczysława Augustyna. W auli Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich zebrała się... więcej...
W poniedziałek 5 września Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w uroczystym otwarciu w Centrum Zdrowia Dziecka, pierwszej w Polsce pracowni uroterapii. Zajmować się ona będzie diagnostyką i leczeniem dzieci z zaburzeniami czynności dolnych dróg moczowych... więcej...

Strony