Skip to:

1 sierpnia 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak z prośbą o wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących placówek opiekuńczo-wychowawczych, które usprawnią współpracę i komunikację między... więcej...
1 sierpnia 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak z prośbą o wprowadzenie szczegółowych regulacji prawnych, dotyczących angażowania wolontariuszy w prace domów pomocy społecznej, a także... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 1 sierpnia 2011 roku do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak oraz Ministra Zdrowia Ewy Kopacz z prośbą o przeprowadzenie działań informacyjnych, w związku z wejściem w życie zmian w przepisach regulujących... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak gościł 1 sierpnia 2011 roku w swoim Biurze ojca Marka Kudacha, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza. Ojciec Marek podziękował Rzecznikowi za wsparcie i współpracę przy realizacji tegorocznej edycji... więcej...
1 sierpnia 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka uczestniczył w uroczystej zmianie posterunku honorowego, która w ramach obchodów 67. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbyła się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Marek Michalak, w asyście harcerzy, złożył... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 29 lipca 2011 roku do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka z prośbą o wprowadzenie zmiany do ustawy o dodatkach mieszkaniowych, polegającej na niewliczaniu dodatku z tytułu rehabilitacji i kształcenia dziecka z... więcej...
28 lipca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak w sprawie związanych z rodzicielstwem uprawnień pracowników, określonych w art. 188 Kodeksu pracy. Do Rzecznika Praw Dziecka docierają sygnały od... więcej...
Młodzi Doradcy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka - Anna Jastrzembska z Bydgoszczy i Aleksander Strzelecki z Warszawy - uczestniczyli w dniach 25-26 lipca 2011 roku w Belfaście w spotkaniu Europejskiej Sieci Młodych Doradców ENYA, działającej przy Europejskiej... więcej...
26 lipca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak powołał Społeczną Radę Doradczą RPD i poprowadził jej spotkanie inauguracyjne. Nominacje na Doradcę RPD odebrali: Prof. Alicja Chybicka - wybitny onkolog dziecięcy. Posiada pięć specjalizacji - II stopnia z... więcej...
21 lipca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Ministrem Edukacji Narodowej Katarzyną Hall. Tematem rozmowy były przygotowania do ustanowienia roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka, a także stan prac nad wycofaniem przez Polskę zastrzeżeń do... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 20 lipca 2011 roku z Ministrem Jackiem Michałowskim, Szefem Kancelarii Prezydenta RP. Rozmowa dotyczyła m.in. Zjazdu Europejskich Rzeczników Praw Dziecka sieci ENOC, który we wrześniu br. odbędzie się w Warszawie oraz... więcej...
20 lipca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o podjęcie działań, które przyczynią się do wzrostu aktywności ruchowej dzieci i młodzieży i zwiększą frekwencję uczniów na lekcjach wychowania fizycznego... więcej...
20 lipca 2011 roku Marek Michalak gościł w swoim Biurze licealistów - Annę Jastrzembską z Bydgoszczy i Aleksandra Strzeleckiego z Warszawy, których wytypował jako polskich przedstawicieli na coroczne spotkanie Europejskiej Sieci Młodych Doradców, działającej przy... więcej...
14 lipca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego z propozycją organizacji specjalistycznych szkoleń dla sędziów rodzinnych, orzekających w sprawach prowadzonych w trybie Konwencji haskiej... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 15 lipca 2011 roku do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak z prośbą o podjęcie działań, zmierzających do zwiększenia skuteczności egzekucji alimentów poprzez efektywnie prowadzone postępowanie wobec... więcej...
Marek Michalak uczestniczył 13 lipca 2011 roku w posiedzeniu sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Podczas posiedzenia członkowie Komisji rozpatrzyli uchwałę Senatu o stanowisku w sprawie nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustawy o... więcej...
12 lipca 2011 roku Marek Michalak spotkał się z Ministrem Jarosławem Dudą, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Tematem rozmowy były zadania Rzecznika Praw Dziecka oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie monitorowania ustawy... więcej...
Marek Michalak spotkał się 12 lipca 2011 roku z Przewodniczącym Rady Etyki Mediów Ryszardem Bańkowiczem. Rozmowa dotyczyła współpracy na rzecz ochrony dobra i praw dziecka w mediach. Kilka dni temu do Przewodniczącego REM trafiło wystąpienie generalne Rzecznika,... więcej...

Strony