Skip to:

Wobec pojawiających się informacji o tragicznych wypadkach, jakim ulegają dzieci podczas letnich wyjazdów, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystosował 12 lipca 2011 roku list otwarty do rodziców i opiekunów z prośbą o dokładne sprawdzanie informacji o wakacyjnym... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 12 lipca 2011 roku z apelem do prezydentów miast, burmistrzów i wójtów o dołożenie starań, by działania podejmowane na rzecz realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" były skuteczne i... więcej...
W poniedziałek 11 lipca 2011 roku odwiedziła Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w Warszawie grupa dzieci z świetlic środowiskowych z Gminy Żarów. W ramach akcji Wakacje Uśmiechu młodzi goście przez dwa dni zwiedzają Warszawę. Towarzyszył im Burmistrz Żarowa Leszek... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w niedzielę 10 lipca 2011 roku uczestniczył w Warszawie w uroczystej Eucharystii Inaugurującej otwarcie finałów XXIII Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży. Zwracając się do zebranych wyraził uznanie dla inicjatywy i... więcej...
8 lipca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Minister Ireną Wóycicką, Podsekretarzem Stanu ds. społecznych w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 8 lipca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Minister Ireną... więcej...
7 lipca 2011 roku Senatorowie zebrani na 80. posiedzeniu Izby Wyższej Parlamentu zapoznali się z Informacją o działalności Rzecznika za rok 2010 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. Informację przedstawił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.... więcej...
W czwartek przypada 20. rocznica ratyfikowania przez Polskę Konwencji o Prawach Dziecka. Mamy prawo być dumni i przypominać całemu światu, że powstanie Konwencji było możliwe przede wszystkim dzięki wysiłkom Polaków - podkreślił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 6 lipca 2011 roku ze Zbigniewem Włodkowskim, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Rozmowa dotyczyła m.in. współpracy młodzieżowych ośrodków wychowawczych z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi;... więcej...
Wycofanie przez Polskę zastrzeżeń do Konwencji o Prawach Dziecka oraz kwestia przygotowania szkół na obniżenie wieku rozpoczęcia obowiązkowej nauki z siedmiu do sześciu lat były tematem rozmowy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z Ministrem Edukacji Narodowej... więcej...
6 lipca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Przewodniczącego Rady Etyki Mediów Ryszarda Bańkowicza o zwrócenie uwagi na potrzebę szczególnej ochrony interesów małoletnich i ich najbliższych, których dotyczą treści przekazywane opinii... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 6 lipca 2011 roku do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall z poparciem inicjatywy Ministra Sprawiedliwości i Krajowej Izby Radców Prawnych, dotyczącej wprowadzenia do szkół tzw. "praktycznej nauki prawa".... więcej...
5 lipca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Bartosza Arłukowicza - Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - w sprawie trudnej sytuacji sanatoriów i uzdrowisk dla dzieci. Problemami lecznictwa... więcej...
5 lipca 2011 roku Marek Michalak przyjął w swoim biurze Posłów na Sejm RP Elżbietę Jakubiak i Zbysława Owczarskiego. W rozmowie o polskim systemie oświaty i rozwiązaniach dotyczących wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego uczestniczyła również Dorota Zawadzka - Doradca... więcej...
4 lipca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podjął decyzję o wycofaniu honorowego patronatu nad VI edycją akcji "Jestem Przyjacielem - Artyści Dzieciom", której organizatorem jest firma Underground Group Polska Sp. z o.o. 4 lipca 2011 roku Rzecznik Praw... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 4 lipca 2011 roku do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak z prośbą o uregulowanie kwestii odpowiedzialności zawodowej psychologów, tak by dobro korzystających z ich pomocy dzieci było chronione w najwyższym... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w Zgromadzeniu Posłów i Senatorów, które odbyło się 1 lipca 2011 roku w Sali Posiedzeń Sejmu RP z okazji objęcia przez Polskę Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. W uroczystości uczestniczyli Prezydent... więcej...
W związku z niepokojącymi informacjami o tragicznych wypadkach dzieci na placach zabaw i boiskach, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 1 lipca 2011 roku do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z apelem o podjęcie zdecydowanych działań, które zapewnią... więcej...
Marek Michalak był 30 czerwca 2011 roku gościem finału konkursu na najbardziej aktywny i efektywny Szkolny Klub Bezpieczeństwa, działający w ramach programu "Bezpieczeństwo dla wszystkich". W podsumowaniu konkursu wzięła również udział Poseł na Sejm RP Beata Bublewicz... więcej...
30 czerwca 2011 roku - podczas 95. posiedzenia Sejmu RP - Marek Michalak przedstawił Informację o działalności Rzecznika za rok 2010 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. Zachęcamy do zapoznania się z treścią wystąpienia Rzecznika, wygłoszonego podczas... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął 29 czerwca 2011 roku udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Podczas spotkania Posłowie rozpatrzyli i pozytywnie ocenili sprawozdania z wykonania budżetu państwa za rok 2010, w tym części 14 -... więcej...

Strony