Skip to:

31 grudnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas w sprawie funkcjonowania w Polsce tzw. "okien życia". Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej
31 grudnia 2012 r. Marek Michalak zaniepokojony corocznymi doniesieniami o dużej liczbie dzieci, które doznają uszczerbku na zdrowiu w związku z nieodpowiednim nadzorem i stosowaniem materiałów pirotechnicznych, w liście do rodziców i opiekunów zaapelował o szczególną... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka, w ramach Roku Janusza Korczaka, ogłosił konkurs na scenariusze zajęć lekcyjnych realizowanych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Ideą konkursu było upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży myśli pedagogicznej Janusza... więcej...
17 grudnia 2012 r. na Uniwersytecie Sofijski im. św. Klimenta Ochrydzkiego odbyła się konferencja poświęcona prawom dziecka "Ochrona praw dzieci, wymagających szczególnej opieki - problemy i wyzwania". Konferencja wieńcząca obchody Roku Janusza Korczaka w Bułgarii,... więcej...
13 grudnia Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, był gościem honorowym w Szkole Podstawowej w Rudzie Bugaj, która zakończyła właśnie Rok Janusza Korczaka konferencją poświęconą prawom dziecka. W swoim wystąpieniu Marek Michalak mówił m.in. tym, że Korczak jest nie... więcej...
10 grudnia w Budapeszcie odbyła się międzynarodowa konferencja "Nie ma dzieci - są ludzie. Dziedzictwo Janusza Korczaka". Gościem i patronem wydarzeń był Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak. W ramach obchodów Roku Janusza Korczaka Instytut Polski w Budapeszcie... więcej...
7 grudnia Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Uchroni to wiele świetlic środowiskowych przed likwidacją. 9 października 2012 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w swoim wystąpieniu do Ministra Pracy i Polityki... więcej...
W czwartek zakończył się Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka podsumowujący Rok Janusza Korczaka. W czasie kongresu ogłoszono tzw. Deklarację Warszawską, która, odwołując się do spuścizny Korczaka, wzywa dorosłych do zapewnienia każdemu dziecku życia bez przemocy.... więcej...
"Śmieje się dziecko - śmieje się cały świat" to tytuł wystawy otwartej przez marszałka Bogdana Borusewicza 6 grudnia 2012 r. w Senacie Prezentuje ona prace laureatów konkursu plastycznego, zorganizowanego przez Parlamentarny Zespół ds. Dzieci. Na sali posiedzeń Izby... więcej...
5 grudnia 2012 roku podczas uroczystości podsumowującej obchody Międzynarodowego Kongresu Praw Dziecka, zorganizowanego przez Rzecznika Praw Dziecka, która odbyła się w Teatrze Powszechnym w Warszawie, została ogłoszona "Deklaracja Warszawska". Ten symboliczny... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w ważnym wydarzeniu, za jakie niewątpliwie należy uznać zawiązanie koalicji na rzecz bezpieczeństwa w szkołach. Jej podpisanie w dniu 5 grudnia br. zainaugurowało ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej Rok... więcej...
5 grudnia br. podczas drugiego dnia Międzynarodowego Kongresu Praw Dziecka zorganizowanego przez Rzecznika Praw Dziecka, Marka Michalaka, w Sali Kolumnowej Sejmu RP spotkało się ponad trzystu gości, przedstawicieli organizacji pozarządowych z Polski oraz członków... więcej...
5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z tej okazji Rzecznik Praw Dziecka skierował list do wszystkich wolontariuszy dziękując im za ich bezinteresowna pomoc, którą codziennie niosą osobom potrzebującym. W swoim liście Rzecznik Praw Dziecka zachęcał... więcej...
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał odznaczenia państwowe zasłużonym nauczycielom i wychowawcom. Aktu dekoracji, w imieniu Prezydenta RP, dokonał Szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski. We wtorkowej uroczystości w Pałacu Prezydenckim wzięła udział... więcej...
Na zakończenie pierwszego dnia Międzynarodowego Kongresu Praw Dziecka, organizowanego przez Rzecznika Praw Dziecka, w warszawskim Teatrze Lalka odbył się występ teatru szkolnego Łejery. Spektakl wystawiany przez dzieci, kierowany jest wyłącznie do dorosłych. Jego celem... więcej...
W ramach Międzynarodowego Kongresu Praw Dziecka, 4 grudnia 2012 roku w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie obyła się inscenizacja dziecięcego sądu korczakowskiego. Na widowni, obok Rzecznika Praw Dziecka - Marka Michalaka, zasiedli... więcej...
4 grudnia 2012 roku rozpoczął się Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka, organizowany w Warszawie przez Rzecznika Praw Dziecka. Kongres jest podsumowaniem Roku Janusza Korczaka. Uroczystego otwarcia obrad w Belwederze dokonała Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska,... więcej...
Dzieci uczestniczące w kampanii Tapori, której celem było w Roku Korczaka upowszechnianie myśli Starego Doktora, spotkały się 3 grudnia 2012 roku w Warszawie z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem. Zaprezentowały Wielką Księgę Nauki, która jest głosem... więcej...
We wtorek, 4 grudnia w ramach Międzynarodowego Kongresu Praw Dziecka, odbywającego się w Warszawie, będzie można obejrzeć relację na żywo z konferencji naukowej, która odbędzie się w Belwederze. Spotkanie otworzy Małżonka Prezydenta RP, Anna Komorowska oraz Rzecznik... więcej...
Z niepokojem i dezaprobatą obserwuję, że w przestrzeni publicznej, zwłaszcza medialnej, pojawiają się sformułowania negatywnie i obraźliwie określające dzieci poczęte metodą in vitro. Kwestionują one w istocie ich godność. Są one głęboko raniące, szkodliwe społecznie i... więcej...

Strony