Skip to:

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI przeprowadzonej w dniu 30 października 2012 roku w innej formie opieki nad dzieckiem w Starogardzie Gdańskim Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt. 1-2 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2000 r. nr 6 poz. 69 z... więcej...
22 listopada 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z przedstawicielami Stowarzyszenia Chorych na Mukoplisacharydozę i Choroby Rzadkie. W grupie osób uczestniczących w spotkaniu byli zarówno rodzice chorych dzieci jak i one same. Stowarzyszenie... więcej...
Z okazji przypadającego 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystosował list okolicznościowy do pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Organizacji Pozarządowych i wszystkich Pracowników... więcej...
20 listopada Rzecznik Praw Dziecka, na zaproszenie Instytutu Polskiego, uczestniczył w seminarium "Prawo Dziecka do szacunku". Tematem przewodnim seminarium była realizacja myśli i idei Janusza Korczaka we współczesnych programach nauczania dzieci i młodzieży, a także... więcej...
Z okazji przypadającej 20 listopada - 53. rocznicy uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Deklaracji Praw Dziecka oraz 23. rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się z listem... więcej...
20 listopada, dokładnie w przeddzień rocznicy ustanowienia powszechnego Dnia Praw Dziecka, oraz w przypadającym na 19 listopada Międzynarodowym Dniu Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci odbyła się konferencja prasowa dotycząca startu kampanii społecznej "Nie ma dzieci -... więcej...
15 listopada 2012 roku w Toruniu odbyła się pod honorowym patronatem i z udziałem Rzecznika Praw Dziecka, Marka Michalaka, wojewódzka konferencja pt. "Dziecko - Bezpieczeństwo - Partnerstwo". Zorganizowana została przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i Kujawsko-... więcej...
14 listopada 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, gościł w środę w Młodzieżowym Domu Kultur w Płocku, gdzie obejrzał etiudę inspirowaną życiem i twórczością Janusza Korczaka. W spotkaniu uczestniczyli poseł Elżbieta Gapińska oraz prezydent Płocka Andrzej... więcej...
We wtorek, 20 listopada rusza kampania społeczna "Nie ma dzieci - są ludzie" podsumowująca działania podjęte dla uczczenia Roku Janusza Korczaka, ale przede wszystkim przypominająca o tym, że dzieci są pełnoprawnymi obywatelami i przysługują im prawa, które powinny być... więcej...
We wtorek 13 listopada br., Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak na Zamku Królewskim w Warszawie uczestniczył jako patron i gość honorowy w uroczystej Gali z okazji 50-lecia Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży przy Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie... więcej...
12 listopada Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził Szkołę Podstawową w Rudnie. Dzieci z tej szkoły wystąpiły na początku roku w Belwederze podczas Inauguracji Roku Janusza Korczaka. Młodzi ludzie zainspirowani książką "Król Maciuś Pierwszy" przypominali... więcej...
12 listopada 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, wziął udział w sympozjum naukowym pt. "Koncepcje wychowawcze Korczaka w pracy z młodzieżą" organizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach. Sympozjum podsumowało szkolne obchody Roku... więcej...
9 listopada 2012 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka o rozpoczęcie prac legislacyjnych nad wprowadzeniem powszechnej ulgi dla dzieci i młodzieży na przejazdy komunikacją miejską... więcej...
9 listopada 2012 r. Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie zapewnienia specjalistycznej opieki dzieciom poza szpitalem psychiatrycznym, aby nie musiały pozostawać w nich mimo... więcej...
9 listopada 2012 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie pediatrycznej opieki paliatywnej. W swoim wystąpieniu Marek Michalak zwrócił uwagę na dwa ważne aspekty zagadnienia tj. zbyt niski poziom... więcej...
8 listopada, już po raz drugi, obchodzony jest Dzień Zdrowego Śniadania. Tego dnia odbywa się również finał kampanii "Śniadanie daje moc". Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawuje Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak. Śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu... więcej...
7 listopada 2012 roku pięcioletnie dzieci z grupy "Elfy" w Przedszkolu w Rembertowie odwiedziły Biuro Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Dzieci wzięły udział w zajęciach dotyczących praw dziecka oraz spotkały się ze swoim Rzecznikiem. 7 listopada 2012 roku... więcej...
6 listopada 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w seminarium z okazji Obchodów Roku Janusza Korczaka w Polsce organizowanym przez podkomisję Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego przy współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem Rzeczypospolitej... więcej...
6 listopada 2012 roku - Rzecznika Praw Dziecka Marek Michalak przedstawił Ministrowi Edukacji Narodowej Krystynie Szumilas uwagi oraz spostrzeżenia po kontroli wypoczynku letniego 2012 r., zlokalizowanego na terenie całego kraju. Rzecznik dostrzega konieczność podjęcia... więcej...
5 listopada 2012 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z przedstawicielkami Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej - przewodniczącą Joanną Luberadzką-Grucą, Elżbietą Matusiak, dyrektorem niepublicznej placówki typu rodzinnego Stowarzyszenia... więcej...

Strony