Skip to:

26 kwietnia 2012 roku w Biurze Rzecznika Praw Dziecka odbyła się promocja audycji "Kartki z mojego życia" - słuchowiska inaugurującego Rok Janusza Korczaka w Polskim Radiu. W spotkaniu uczestniczyła Pani Hanna Bielawska-Adamik, autorka audycji. Audycji wysłuchali m.in... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 25 kwietnia 2012 roku z przedstawicielami Stowarzyszenia CIDE z Francji i udzielił wywiadu do książki "Les Papillons de la vie", przygotowywanej przez stowarzyszenie w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka. Uroczysta... więcej...
25 kwietnia 2012 roku w Pałacu Prezydenckim odbyło się kolejne spotkanie w ramach Forum Debaty Publicznej "Solidarne społeczeństwo, bezpieczna rodzina". W debacie pod hasłem "W trosce o Najmłodszych Obywateli RP - opieka i edukacja" uczestniczyli - obok Prezydenta RP... więcej...
25 kwietnia 2012 roku Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP rozpatrzyła Informację Rzecznika Praw Dziecka za rok 2011 wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. W posiedzeniu uczestniczył Marek Michalak. 25 kwietnia 2012 roku Komisja Rodziny i... więcej...
24 kwietnia 2012 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się konferencja "O prawie dziecka do rozwoju", organizowana przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka. W Auli Auditorium Maximum UJ zgromadziło się ponad 700 osób -... więcej...
W poniedziałek 23 kwietnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w uroczystej inauguracji Roku Janusza Korczaka na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wśród gości obecni byli Posłowie na Sejm RP: Urszula Augustyn... więcej...
W poniedziałek 23 kwietnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak - wspólnie z uczniami szkół podstawowych i gimnazjów z Tarnowa i okolic - obejrzał film "Korczak" w reżyserii Andrzeja Wajdy. Projekcja odbyła się w ramach festiwalu filmów fabularnych "Tarnowska... więcej...
W sobotę 21 kwietnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w konferencji "W stronę rozwoju kompetencji rodziców i potencjałów dzieci", zorganizowanej przez Fundację Orlen Dar Serca, pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Jej uczestnicy... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak skierował list do uczniów, którzy 24 kwietnia 2012 roku rozpoczną zdawanie egzaminu gimnazjalnego. List Rzecznika Praw Dziecka do uczniów klas III szkół gimnazjalnych
20 kwietnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Nysie. W spotkaniach uczestniczyła Poseł na Sejm RP Janina Okrągły. Podczas spotkania Marek Michalak rozmawiał o formach upamiętniania... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył 20 kwietnia 2012 roku w nyskich obchodach Roku Janusza Korczaka. Organizatorem przedsięwzięcia była Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka. Obchody rozpoczęły się w Nyskim Domu Kultury, do którego na... więcej...
Podczas wizyty w Nysie 20 kwietnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Burmistrzem miasta Jolantą Barską. W spotkaniu uczestniczyli również Poseł na Sejm RP Janina Okrągły i Wiceburmistrz Nysy Aleksander Juszczyk. Rozmawiano o obchodach Roku... więcej...
19 kwietnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził budowę nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek-Bregułowej w Dąbrowie Górniczej. Rzecznikowi towarzyszyli Poseł na Sejm RP... więcej...
W czwartek 19 kwietnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z młodymi pacjentami i personelem Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu. Marek Michalak zapoznał się na miejscu z warunkami, w jakich leczeni są pacjenci przebywający w... więcej...
Na zaproszenie Posła na Sejm RP Marka Plury Marek Michalak spotkał się 19 kwietnia 2012 roku z dziećmi i młodzieżą w Katowicach. Wizytę w Katowicach Rzecznik Praw Dziecka rozpoczął od spotkania z podopiecznymi stacjonarnego hospicjum dziecięcego "Cordis". Uczestniczyła... więcej...
18 kwietnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezesa Polskiego Radia Andrzeja Siezieniewskiego z prośbą o wzbogacenie - szczególnie w Roku Janusza Korczaka - anten rozgłośni o kolejne audycje dla dzieci i o dzieciach. Rzecznik Praw Dziecka... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 17 kwietnia 2012 roku z młodzieżą w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy. W spotkaniu uczestniczyli również Zastępca Prezydenta Bydgoszczy Jan Szopiński, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego dr Jan... więcej...
17 kwietnia 2012 roku na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy odbyła się ósma konferencja z cyklu "Nie ma dzieci - są ludzie", organizowana przez Rzecznika Praw Dziecka w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka. W... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka odwiedził 16 kwietnia 2012 roku Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Białochowie w Powiecie Grudziądzkim. Towarzyszyli mu Poseł na Sejm RP Janusz Dzięcioł i Starosta Powiatu Grudziądzkiego Marek Szczepanowski. Marek Michalak rozmawiał z wychowankami... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był 16 kwietnia 2012 roku gościem konferencji "Dziecko - mały człowiek w wielkim świecie, uniwersalność i ponadczasowość idei Janusza Korczaka", która odbyła się w Przedszkolu Miejskim nr 2 im. Jana Brzechwy w Toruniu. W spotkaniu... więcej...

Strony