Skip to:

16 kwietnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w Forum Samorządów Uczniowskich Powiatu Grudziądzkiego. W spotkaniu uczestniczyli również Poseł na Sejm RP Janusz Dzięcioł, Starosta Grudziądzki Marek Szczepanowski oraz młodzież i wychowawcy z... więcej...
28 marca 2012 roku, podczas posiedzenia jury, zostały rozstrzygnięte dwa konkursy organizowane przez Rzecznika Praw Dziecka w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka - na ilustrację oraz na plakat pod hasłem "Nie ma dzieci - są ludzie". Jury przyznało następujące nagrody... więcej...
13 kwietnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Hanną Majszczyk - Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finasów. 13 kwietnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Hanną Majszczyk - Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 13 kwietnia 2012 roku z Jarosławem Dudą, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 13 kwietnia 2012... więcej...
12 kwietnia 2012 roku w Szkole Podstawowej Nr 53 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Warszawie Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystym kominku harcerskim połączonym z rozdaniem nagród uczestnikom i laureatom konkursu plastyczno-literackiego "Druga... więcej...
12 kwietnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas o pilne podjęcie działań przewidzianych w ustawie o umowach międzynarodowych w celu złożenia przez Polskę podpisu pod III Protokołem Fakultatywnym do... więcej...
11 kwietnia 2012 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w spotkaniu w Senacie RP z udziałem senatorów z Komisji Rodziny i Polityki Społecznej: Pana Mieczysława Augustyna (Przewodniczącego) oraz Pani prof. Alicji Chybickiej i Pani Barbary Borys-Damięckiej... więcej...
11 kwietnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem konferencji inaugurującej program "Chronimy dzieci", którego celem jest certyfikacja warszawskich placówek opiekuńczo-wychowawczych spełniających standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Projekt... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka spotkał się 6 kwietnia 2012 roku z młodzieżą i nauczycielami ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegomiu. Marek Michalak wręczył uczniom dyplom pamiątkowy i nagrodę za udział w ogólnopolskim konkursie "Co jest dla mnie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak został wybrany na członka-specjalistę Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2011-2014. Komitet wchodzi w skład Wydziału Nauk Medycznych PAN. Działania Komitetu dotyczą rozwoju i zdrowia najmłodszych do 18... więcej...
5 kwietnia 2012 roku Marek Michalak spotkał się z podopiecznymi Przedszkola nr 158 z warszawskiego Rembertowa. Dzieci z dwóch grup - Elfów i Jeży - postanowiło poznać Rzecznika Praw Dziecka i jego pracę. Przedszkolaki dopytywały Marka Michalaka, co robi jako Rzecznik... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedstawił 4 kwietnia 2012 roku Ministrowi Edukacji Narodowej Krystynie Szumilas wnioski z badań w zakresie przygotowania szkół podstawowych na przyjęcie uczniów w wieku 6 lat. W badaniach zostały poruszone m.in. problemy związane... więcej...
Z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Marszałka Sejmu Ewy Kopacz i Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska odbyło się 4 kwietnia 2012 roku Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W uroczystości uczestniczyli również Wicemarszałek Senatu Maria... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 4 kwietnia 2012 roku do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina z prośbą o wprowadzenie zmian do projektu nowelizacji przepisów regulujących wykonywanie niektórych zawodów, w tym m.in. przewodnika turystycznego, pilota... więcej...
4 kwietnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz kolejny zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży. Do Rzecznika w dalszym ciągu wpływają sprawy, świadczące o nierozwiązanych problemach tego... więcej...
4 kwietnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas w sprawie zmian w przepisach dotyczących komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego. Rzecznik Praw Dziecka jest... więcej...
W drugiej części konferencji "Prawa dziecka - teoria i praktyka", zorganizowanej w Warszawie 3 kwietnia 2012 roku przez Rzecznika Praw Dziecka i Komitet Ochrony Praw Dziecka, spotkali się pedagodzy, psychologowie, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,... więcej...
Decyzją Zarządu Krajowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka i Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu za konsekwencję i determinację w walce o prawa dzieci został uhonorowany Statuetką "PRZYJACIEL DZIECI". Wśród laureatów... więcej...
3 kwietnia 2012 roku, w warszawskim Teatrze Kamienica, odbyła się konferencja "Prawa dziecka - teoria i praktyka", organizowana przez Rzecznika Praw Dziecka i Komitet Ochrony Praw Dziecka w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka. W pierwszej jej części uczestniczyła... więcej...
2 kwietnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji "Konstytucja jako fundament państwa prawa", zorganizowanej przez senacką Komisję Ustawodawczą. Okazją do spotkania była 15. rocznica uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W... więcej...

Strony