Skip to:

2 kwietnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina w sprawie potrzeby zmiany art. 205 Kodeksu karnego, by przestępstwa seksualne popełnione na szkodę małoletnich, którzy ukończyli 15 rok życia, były... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak skierował list do uczniów, którzy 3 kwietnia 2012 roku będą pisać sprawdzian na zakończenie nauki w szkole podstawowej. List Rzecznika Praw Dziecka do uczniów klas VI szkół podstawowych
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył 30 marca 2012 roku w konferencji "Świat wartości, na których wspiera się kultura. Pedagogika Janusza Korczaka jako wyzwanie i inspiracja dla współczesnego nauczyciela". Dyskusja, zorganizowana przez Świętokrzyskiego... więcej...
29 marca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystej Gali Wręczenia Nagród XVII Targów Edukacyjnych "Edukacja" 2012 w Kielcach. Na uroczystości obecni byli m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki,... więcej...
Na posiedzeniu 28 marca 2012 roku zebrane jury nagrodziło prace, które napłynęły na konkurs na ilustracje oraz plakat "Nie ma dzieci - są ludzie", organizowany przez Rzecznika Praw Dziecka. W skład jury konkursu na ilustrację weszli: Grażka Lange, grafik, prowadzi... więcej...
27 marca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z prof. Joanną Papuzińską w sprawie "przetłumaczenia" Konwencji o Prawach Dziecka na język najmłodszych, aby dokument ONZ stał się dla nich bardziej zrozumiały. Joanna Papuzińska jest autorką książek... więcej...
27 marca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Dyrektorem Opery i Filharmonii Podlaskiej Roberto Skolmowskim. Rozmowa dotyczyła premiery musicalu "Korczak", opowiadającego o życiu Starego Doktora, która zaplanowana jest na 29 września 2012 roku... więcej...
W poniedziałek 26 marca 2012 roku Marek Michalak odwiedził uczniów i nauczycieli z Publicznego Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Puławach. Odbyło się tam gimnazjalne podsumowanie pilotażowego projektu Rzecznika Praw Dziecka pod nazwą "Mediacja... więcej...
26 marca 2012 roku, podczas finału programu "Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży" w Lublinie, Marek Michalak wręczył prof. Janowi Oleszczukowi akt powołania do Społecznej Rady Doradczej Rzecznika Praw... więcej...
26 marca 2012 roku w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się konferencja podsumowująca pilotażowy program Rzecznika Praw Dziecka dotyczący mediacji rówieśniczej, realizowany we współpracy z koordynatorami ds. mediacji Sądu Okręgowego w Lublinie i... więcej...
26 marca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza o wydanie rozporządzenia, określającego wymagania żywieniowe dzieci, z uwzględnieniem norm żywienia w żłobkach (klubach dziecięcych), przedszkolach i szkołach... więcej...
23 marca 2012 roku odbyło się doroczne posiedzenie Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu (pierwsze w Roku Janusza Korczaka), podczas którego ponownie (jednogłośnie) powierzono funkcję Kanclerza Markowi Michalakowi, Rzecznikowi Praw Dziecka. Jego zastępcami wybrano... więcej...
23 marca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina w sprawie wysłuchiwania dziecka przez sąd w postępowaniu cywilnym. Analiza prowadzonych przez Rzecznika spraw - szczególnie rozwodowych, ale też... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak - na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego - uczestniczył 22 marca 2012 roku w Sesji Inauguracyjnej II Kongresu Demograficznego 2012, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Obecne... więcej...
20 marca 2012 roku w Rzeszowie odbyła się siódma konferencja z cyklu "Nie ma dzieci - są ludzie", organizowana przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka. Tym razem miejscem spotkania była Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w... więcej...
18 marca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka był gościem ceremonii zakończenia Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory, organizowanego przez Fundację Zaawansowanych Technologii i Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci. Uroczystość odbyła się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.... więcej...
Problem jakości żywienia dzieci w placówkach oświatowych był tematem rozmowy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z Poseł na Sejm RP Beatą Liberą-Małecką i Zastępcą Głównego Inspektora Sanitarnego Janem Orgelbrandem. Spotkanie odbyło się 15 marca 2012 roku w Biurze... więcej...
15 marca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Susanne Drakborg, przedstawicielką szwedzkiej fundacji World Childhood Foundation oraz Renatą Szredzińską z Fundacji Dzieci Niczyje. Rozmowa dotyczyły problemów ochrony praw dzieci w Polsce oraz... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka spotkał się 15 marca 2012 roku z uczniami ze Szkolnego Klubu Europejskiego, działającego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Klwowie. Uczniowie oraz ich opiekunowie uczestniczyli w warsztatach o prawach dziecka, a także zastanawiali się, jak... więcej...
15 marca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w konferencji "Razem bezpieczniej na rzecz dziecka w roku Janusza Korczaka", zorganizowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Marek Michalak, wraz z szefem MSW, Ministrem Jackiem Cichockim oraz... więcej...

Strony