Skip to:

14 marca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Barbarą Młodziejewską, Dyrektor Domu Dziecka nr 2 im. Janusza Korczaka w Warszawie. Marek Michalak w rozmowie z Barbarą Młodziejewską zapowiedział ufundowanie tablicy pamiątkowej, dotyczącej zasług... więcej...
14 marca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie potrzeby właściwej informacji na temat dostępności leków. Do Rzecznika wpływają listy rodziców zaniepokojonych zmianami na liście leków refundowanych... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 14 marca 2012 roku z przedstawicielami Samorządów Uczniowskich z czternastu szkół warszawskiej dzielnicy Wola. W pierwszej części spotkania uczniowie oraz ich opiekunowie uczestniczyli w warsztatach o prawach dziecka,... więcej...
W związku z tragicznym wypadkiem belgijskiego autokaru, do którego doszło w okolicach miejscowości Sierre na południu Szwajcarii i śmiercią 28 osób, w tym 22 dzieci nim podróżujących, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przesłał list kondolencyjny na ręce Bruno... więcej...
13 marca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w posiedzeniu Komisji Zdrowia Senatu RP. W spotkaniu, które dotyczyło finansowania procedur medycznych w onkologii dziecięcej i pediatrii, uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął 13 marca 2012 roku udział w posiedzeniu senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, na którym poruszono problem kondycji społecznej współczesnych rodziców. Podczas posiedzenia odbyła się prezentacja projektu "Świadomi... więcej...
12 marca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z uczniami i nauczycielami z Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie. Spotkanie odbyło się w ramach szkolnych obchodów Roku Janusza Korczaka. Gimnazjaliści uczestniczyli w... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył 10 marca 2012 roku w seminarium "Idea Janusza Korczaka w pedagogice", które odbyło się na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. W seminarium, którego mottem były słowa Korczaka "Kiedy... więcej...
8 marca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak objął honorowym patronatem kolejne przedsięwzięcia. Honorowy patronat Rzecznika otrzymały: VI Europejska Konferencja Dyrektorów Przedszkoli, organizowana przez miesięcznik "Dyrektor Szkoły" oraz kwartalnik "Przed... więcej...
6 marca 2012 roku w Poznaniu odbyła się konferencja z cyklu "Nie ma dzieci - są ludzie", organizowana przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Było to już piąte spotkanie w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka, tym razem poświęcone zagadnieniom równości w... więcej...
5 marca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz Rektor UAM prof. dr hab. Bronisław Marciniak wzięli udział w sesji naukowej "Janusz Korczak - Wielki człowiek i pedagog", zorganizowanej przez Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w... więcej...
5 marca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz rektor UAM prof. dr hab. Bronisław Marciniak odsłonili tablicę poświęconą Januszowi Korczakowi w Kolegium im. Floriana Znanieckiego Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu... więcej...
2 marca 2012 roku, podczas 9. posiedzenia Sejmu, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedstawił Informację o skutkach obowiązywania znowelizowanej w 2010 roku ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Posłowie wysłuchali również Sprawozdania Rady Ministrów z... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 2 marca 2012 roku do Ministra Spraw Wewnętrznych Jacka Cichockiego z prośbą o rozważenie podjęcia działań legislacyjnych, zmierzających do zmiany przepisów dotyczących terminu ważności paszportów wydawanych dzieciom,... więcej...
2 marca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz z prośbą o sprawdzenie, czy zapisy "Regulaminu współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej" - zamieszczonego na... więcej...
W najbliższy wtorek 6 marca 2012 roku - w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka - w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się konferencja "O równości w prawach dziecka". Organizatorem konferencji, będącej elementem cyklu "Nie ma dzieci - są ludzie... więcej...
29 lutego 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak objął honorowym patronatem osiem przedsięwzięć. Patronat Rzecznika otrzymały: obchody Roku Janusza Korczaka w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 roku w Warszawie; akcja "... więcej...
28 lutego 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie i wziął udział w akcji czytania uczniom dzieł Janusza Korczaka. W ramach prowadzonej w szkole akcji głośnego czytania, w... więcej...
23 lutego 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" zorganizowanej przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka. Spotkanie... więcej...
Wydawca zdecydował o wycofaniu z obiegu książek, w których - według Rzecznika Praw Dziecka - znajdowały się zapisy propagujące bicie dzieci. Wydawca, choć podjął tę decyzję, nie zgadza się z RPD. Uważa, że książki dotyczą wychowania dzieci "w miłości i dyscyplinie".... więcej...

Strony