Skip to:

Podczas konferencji prasowej 5 listopada br. Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, podsumował przeprowadzone, na jego zlecenie, w dniach od 26 do 29 października czynności kontrolne przestrzegania praw dziecka w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz Sądzie... więcej...
30 października Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Władysława Kosiniaka-Kamysza, wspierając publicznie złożoną deklarację, o podjęcie pilnych działań zmierzających do skrócenia - w ustawie o opiece nad dziećmi do lat... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był dzisiaj gościem "Salonu Politycznego Trójki". Rzecznik Praw Dziecka w Trójce Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był dzisiaj gościem "Salonu Politycznego Trójki".
30 października odbyło się wręczenie nagród w konkursie na esej, organizowanym wspólnie przez Rzecznika Praw Dziecka i Uniwersytet Śląski, pt. "Czy dzieci jak ryby głosu nie mają?". Konkurs został ogłoszony w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka. W miniony wtorek 11... więcej...
Ta sytuacja jest niedopuszczalna i nie powinna nigdy mieć miejsca to pierwsze słowa komentarza, jakiego udzielił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak powiadomiony o umieszczeniu dwojga dzieci w pogotowiu opiekuńczym w wyniku działań policji realizującej decyzję sądu w... więcej...
25 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz Minister Spraw Wewnętrznych Jacek Cichocki wizytowali ośrodek dla cudzoziemców w Lesznowoli. Głównym celem wizyty było zapoznanie się z warunkami, w jakich przebywają cudzoziemcy. Szczególną uwagę zwrócono... więcej...
Rzecznikiem Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 24 października 2012 z Marszałek Sejmu RP Ewą Kopacz. Celem rozmowy było ustalenie zasad ścisłej współpracy dotyczącej zmian w prawie, które będą służyć lepszej ochronie praw dziecka. Rzecznik przedstawił Pani... więcej...
24 października 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, podczas którego omawiany był projekt przyszłorocznego budżetu RPD. 24 października 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak... więcej...
23 października, w Poznaniu odbyła się konferencja "Dziecko - młodzież - rodzina jako adresaci pomocy psychologicznej i socjalnej" zorganizowana przez Zakład Poradnictwa społecznego Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Wziął w niej udział Rzecznik Praw Dziecka... więcej...
24 października o godz. 12:00 w Biurze Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie (ul. Przemysłowa 30/32) odbędzie się konferencja prasowa pt. "Zrób test! Sprawdź czy jesteś świadomym rodzicem" inaugurująca Test Świadomego Rodzica. Organizatorem akcji jest fundacja Rodzice... więcej...
22 października Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w Międzynarodowej Konferencji "Prawo dziecka do szacunku", zorganizowanej przez Szczecińską Szkołę Wyższą Collegium Balticum. W swoim wystąpieniu Marek Michalak podkreślał jak ważne jest podmiotowe... więcej...
Samorządy terytorialne, w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka", mogą ubiegać się o wsparcie finansowe dla rodzin zastępczych, opiekunów dzieci, czy rodzinnych... więcej...
19 października Rzecznik Praw Dziecka gościł w Pile, gdzie wziął udział w oficjalnej gali konkursu na wiersz i piosenkę dziecięcą pt. "Dzieci - Książęta Uczuć", która odbyła się w Teatrze Miejskim (wyniki konkursu dostępne poniżej). Konkurs ten został wpisany do... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedstawił 17 października 2012 roku - podczas 19. posiedzenia Senatu RP - Informację o działalności za rok 2011 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. W 2011 r. ogółem do Biura Rzecznika Praw Dziecka wpłynęło... więcej...
17 października 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystosował apel do rodziców i opiekunów, w którym prosi o dokładne sprawdzanie miejsca i osób, pod opiekę których oddawane jest dziecko. W liście Rzecznik przekazał rodzicom kilka podstawowych wskazówek,... więcej...
Zakończył się eseistyczny konkurs dla dzieci zorganizowany przez Rzecznika Praw Dziecka oraz Uniwersytet Śląski. Uczniowie w formie pisemnej odpowiadali na pytanie "Czy dzieci i ryby głosu nie mają?". Konkurs został ogłoszony w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka.... więcej...
15 października na Zamku Królewskim w Warszawie został rozstrzygnięty konkurs Nauczyciel Roku 2012, organizowany przez tygodnik "Głos Nauczycielski" i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem organizowanego od 11 lat konkursu jest docenienie i uhonorowanie najlepszych... więcej...
15 października br., Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystościach z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Podczas uroczystości Premier Donald Tusk i Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas wręczyli... więcej...
12 października 2012 roku polski Rzecznik Praw Dziecka przekazał przewodnictwo w Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC Komisarzowi Praw Dziecka Republiki Cypru, którym jest Leda Koursoumba. Marek Michalak przewodniczył ENOC od września 2011 roku. Jego... więcej...
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystosował list okolicznościowy do nauczycieli polskich szkół, pracowników oświaty oraz wychowawców placówek dla dzieci i młodzieży. List Rzecznika Praw Dziecka

Strony