Skip to:

6 października 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w gali otwierającej XVI Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 2012, który rozpoczął się w Warszawie. Festiwal jest przeglądem wybitnych profesjonalnych i szkolnych... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 5 października 2012 roku odsłonił uroczyście wraz z dziećmi tablicę pamiątkową na budynku Domu Dziecka nr 2 (historycznym Domu Sierot) przy ul. Jaktorowskiej w Warszawie z okazji otwarcia tej placówki przed 100 laty przez Janusza... więcej...
5 października 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się w swoim Biurze z uczniami klasy 5B z Wroclaw Internatinal School. Dzieci wzięły także udział w warsztatach dotyczących praw dziecka. Podczas wizyty w Biurze Rzecznika Praw Dziecka odbyły się... więcej...
2 października 2012 roku w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego odbyła się szesnasta i ostatnia konferencja w ramach cyklu "Nie ma dzieci - są ludzie", organizowana przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Posłowie... więcej...
1 października 2012 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z delegacją z Kirgistanu, którzy przebywają w Polsce w związku z projektem pt. Rzecznik Praw Dziecka - wymiana doświadczeń i konsultacje eksperckie realizowanym przez Instytut Nauk Politycznych... więcej...
29 września 2012 roku w Filharmonii i Operze Podlaskiej odbyła się piętnasta konferencja w ramach cyklu "Nie ma dzieci - są ludzie", organizowana przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Podczas konferencji został wręczony Order Uśmiechu Henryce Krzywonos-... więcej...
25 września 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Ireną Lipowicz oraz z przedstawicielami państw biorących udział w projekcie "Współpracy Ombudsmanów Państw Partnerstwa Wschodniego UE". W Biurze Rzecznika Praw... więcej...
Jest mi bardzo przykro, że po raz kolejny Pan Jerzy Owsiak - tym razem w liście otwartym do Prezesa Rady Ministrów - niesprawiedliwie podważa pracę moją oraz pracę wielu wspaniałych ludzi współpracujących ze mną oraz zatrudnionych w Biurze RPD, całkowicie oddanych... więcej...
Drastyczne wydarzenia mające miejsce w rodzinie zastępczej w Pucku wywołały falę krytyki wobec rodzin zastępczych. Z całą stanowczością podkreślam, iż dramat dzieci z Pucka powinniśmy pojmować jako "wyjątek od zasady". Nie możemy przez pryzmat tych wydarzeń... więcej...
W związku z tragicznymi wydarzeniami w rodzinie zastępczej w Pucku, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka rozmawiali na temat sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Podczas spotkania ustalono, że rzecznicy wspólnie będą rekomendować... więcej...
24 września 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego wręczył odznaczenia państwowe za zasługi w działalności na rzecz dzieci potrzebujących pomocy. Odznaczenia zostały przyznane na wniosek... więcej...
W związku z sytuacją, w której Lotnicze Pogotowie Ratunkowe odmówiło małoletniemu udzielenia pomocy, Rzecznik Praw Dziecka przeanalizował przepisy prawa odnoszące się do funkcjonowania tej służby i dnia 11 września 2012 r. wystąpił do Ministra Zdrowia w tej sprawie.... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, zaniepokojony zdjęciami z tzw. otrzęsin pierwszoklasistów Salezjańskiego Gimnazjum im. św. Dominika Savio w Lubinie, zwrócił się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz do Prokuratury Rejonowej w Lubinie, wnosząc... więcej...
18 września 2012 Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Ambasadorem Państwa Kataru w Rzeczypospolitej Polskiej, Panem Hadim Nasser M.K. Al-Hajri. Rozmowa dotyczyła organizacji seminarium naukowego dotyczącego edukacji dzieci, w którym udział weźmie Jej... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak z urzędu podjął decyzję o zleceniu czynności kontrolnych w celu zbadania na miejscu okoliczności tragicznych zdarzeń jakie miały miejsce w rodzinie zastępczej w Pucku, a dotyczących śmierci dwojga dzieci. Przedstawiciele Rzecznika... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka z zadowoleniem przyjął decyzję Sądu Rejonowego w Malborku, który 7 września 2012 r. wydał postanowienia o umorzeniu postępowania w sprawie przymusowego odebrania 12-letniej dziewczynki ojcu i jej wyjazdu do Irlandii. 30 lipca 2012 r. Marek... więcej...
17 września 2012 Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w inauguracji 6. Międzynarodowej Szkoły Letniej "Prawa Dziecka - współczesne rozwiązania w świetle koncepcji pedagogicznych Janusza Korczaka", zorganizowanej przez Katedrę UNESCO im. Janusza Korczaka na... więcej...
16 września 2012 roku przebywający w Lublinie z okazji Międzynarodowego Dnia Orderu Uśmiechu Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Prezydentem Miasta Krzysztofem Żukiem. Rozmawiano o przedsięwzięciach podejmowanych na rzecz najmłodszych, inwestycjach... więcej...
15 września 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z dziećmi, młodzieżą i rodzicami na pikniku z okazji jubileuszu 35-lecia Centrum Zdrowia Dziecka, zorganizowanym w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Wzięli w nim udział także doradcy Rzecznika... więcej...
14 września 2012 uczestniczący w obchodach Roku Janusza Korczaka Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził rodzinę Rawskich - Marzenę i Sebastiana, którzy doczekali się trojaczków - dwóch chłopców i dziewczynki. Maluchy są w domu od początku sierpnia, mimo że... więcej...

Strony