Skip to:

W dzisiejszym wydaniu "Dziennika-Gazeta Prawna" (nr 153, z dn. 8.08.2012) ukazał się artykuł Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka pt. "Dziecko nie ryba..." dot. miejsca prawa rodzinnego w polskim systemie prawa. Miejsce prawa rodzinnego w polskim systemie prawa -... więcej...
W 70. rocznicę wywiezienia Janusza Korczaka i jego wychowanków do obozu zagłady, w miejscu, gdzie mieściła się ostatnia siedziba Domu Sierot w Warszawie, odsłonięto uroczyście tablicę pamiątkową. Rok 2012 obchodzony jest jako Rok Janusza Korczaka. W 2012 r. przypadają... więcej...
3 sierpnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z prof. Maciejem Wojtyszko Wiceprezesem Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ. Marek Michalak zgodził się wstąpić do Komitetu Honorowego organizowanego w 2014 roku... więcej...
1 sierpnia 2012 roku uroczystą zmianą wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie uczczono 68. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Uczestniczył w niej Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, który obok przedstawicieli środowisk powstańców warszawskich,... więcej...
1 sierpnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz kolejny wystąpił do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży. Z badań epidemiologicznych wynika, że nadal poważnym problemem dotykającym większość... więcej...
31 lipca 2012 r. Rzecznika Praw Dziecka Marek Michalak powołał Zespół do spraw bezpieczeństwa dzieci w cyberprzestrzeni. W jego skład weszli: prof. dr hab. Tanaś, prof. dr hab. Józef Bednarek, dr Anna Andrzejewska, dr Marek Cendrowski, Dorota Zawadzka, Jakub Śpiewak,... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 30 lipca 2012 roku do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina w sprawie dostosowania w jednostkach penitencjarnych tzw. pokoi rodzinnych, przeznaczonych do spotkań skazanych lub tymczasowo aresztowanych z dziećmi. W... więcej...
27 lipca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Batią Gilad, Przewodniczącą Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka. Rozmowa dotyczyła organizacji międzynarodowego kongresu, który w grudniu w Warszawie organizuje Rzecznik Praw... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka otrzymał odpowiedź Ministra Zdrowia na wystąpienie generalne z 26 czerwca 2012 roku, w którym zawarto ponawianą od 2010 roku propozycję corocznego badania każdego dziecka przez pediatrę. Propozycje resortu zdrowia bliskie są postulatom, które od 2... więcej...
25 lipca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministrów: Edukacji Narodowej - Krystyny Szumilas, Sprawiedliwości - Jarosława Gowina oraz Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza z prośbą o analizę skutków zmian, które wprowadziło... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka - uczestnik postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie o stwierdzenie niezgodności art. 11a ust. 3 i art. 11a ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, sygn. akt: K 28/11 - zwrócił się 23... więcej...
20 lipca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas z prośbą o podjęcie działań, które zapewnią uczniom praktyczną możliwość pozostawiania w pomieszczeniach placówki oświatowej części podręczników i... więcej...
W wystąpieniu generalnym z 4 lipca 2012 roku - skierowanym do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina - Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się o udzielenie informacji, czy są prowadzone prace legislacyjne nad przepisami umożliwiającymi organom ścigania... więcej...
Marek Michalak powołał 3 lipca 2012 roku Komisję Kodyfikacyjną Prawa Rodzinnego przy Rzeczniku Praw Dziecka. Jej celem jest stałe analizowanie przepisów prawa rodzinnego, wskazywanie obszarów, w których konieczne są zmiany bądź modyfikacje, aby czynić ustawodawstwo... więcej...
Komitet Konkursowy, powołany przez Rzecznika Praw Dziecka do oceny prac nadesłanych na Konkurs na cykl zajęć edukacyjnych o prawach zakończył obrady i przekazał Markowi Michalakowi wnioski i rekomendacje. Poniżej prezentujemy listę laureatów w poszczególnych... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka - nawiązując do wystąpień z 9 lutego 2010 roku oraz 7 czerwca 2011 roku - zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina z prośbą o informacje na temat postępu prac nad wprowadzeniem aktów wykonawczych dotyczących kwestii przymusowego... więcej...
Marek Michalak przedstawił 28 czerwca 2012 roku - podczas 17. posiedzenia Sejmu RP - Informację o działalności za rok 2011 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. Liczba spraw zgłaszanych do Rzecznika stale wzrasta. W zeszłym roku było ich o ponad 48%... więcej...
28 czerwca 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się w swoim Biurze z uczniami z klas: III C i III D ze Szkoły Podstawowej nr 115 im. Wandy Turowskiej w Warszawie. Po spotkaniu z Rzecznikiem dzieci wzięły udział w warsztatach dotyczących praw dziecka i... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka wystosował 28 czerwca 2012 roku list otwarty do rodziców i opiekunów dzieci, w którym zaapelował o wspólną troskę o bezpieczeństwo najmłodszych podczas letniego wypoczynku. To od nas dorosłych w dużej mierze zależy, czy wakacje będą zorganizowane... więcej...
Zapraszamy do zapoznania się z felietonem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, opublikowanym w Dzienniku Gazecie Prawnej 27 czerwca 2012 roku. Dlaczego nikt nie dociekał, co się stało z Szymonem? (…) Niemowlę bada swe ręce. Prostuje, wodzi w prawo i w lewo, oddala... więcej...

Strony