Skip to:

Edukacyjno-Rozwojowe Przedszkole Niepubliczne w Baninie przyjęło 15 maja 2012 roku imię Janusza Korczaka. W uroczystości nadania patrona i odsłonięciu tablicy pamiątkowej uczestniczyli - obok Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka - m.in. Zastępca Głównego Inspektora... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 14 maja 2012 roku z uczniami i gronem pedagogicznym w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Osieku. Marek Michalak rozmawiał z dziećmi i młodzieżą z Osieka o obchodach Roku Janusza Korczaka oraz jubileuszu... więcej...
14 maja 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z dziećmi i młodzieżą w Brodnicy w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Na początku wizyty Marek Michalak spotkał się z podopiecznymi brodnickiego Domu Dziecka. Wychowankowie placówki oprowadzili... więcej...
14 maja 2012 roku Marek Michalak spotkał się w Starostwie Powiatowym w Brodnicy z mieszkańcami powiatu w ramach dyżuru terenowego Rzecznika Praw Dziecka. Wśród poruszanych spraw najwięcej dotyczyło zagadnień związanych z sytuacją dziecka w konfliktach okołorozwodowych... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był 14 maja 2012 roku gościem konferencji "Formy pomocy dzieciom a zadania i kompetencje samorządów w świetle nowych zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej", która odbyła się w Zakładzie Aktywności Zawodowej... więcej...
13 maja 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z gośćmi III Warszawskich Targów Książki, które odbyły się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W seminarium "O godności dziecka", zorganizowanych w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka, wzięli także... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przyjął 11 maja 2012 roku Burmistrza Miasta Kobyłki Roberta Roguskiego. Burmistrz przekazał na ręce Rzecznika zaproszenie i prośbę o objęcie patronatem honorowym V Międzynarodowego Festiwalu "Perła Baroku - Koncerty Mistrzów".... więcej...
11 maja 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina o rozważenie możliwości wpisania przestępstw seksualnych, popełnianych na szkodę dziecka, do grupy przestępstw nie ulegających przedawnieniu.... więcej...
W poniedziałek 14 maja 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak - po raz pierwszy w historii urzędu - udzielać będzie porad prawnych w terenie. Miejscem pierwszego dyżuru Rzecznika będzie Starostwo Powiatowe w Brodnicy. Wybór tego miejsca nie jest przypadkowy.... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 10 maja 2012 roku z Ministrem Zdrowia Bartoszem Arłukowiczem. Tematem rozmowy była sytuacja psychiatrii dziecięcej w Polsce. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 10 maja 2012 roku z Ministrem Zdrowia... więcej...
10 maja 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka skierował do Sądu Najwyższego pismo procesowe, w którym przedstawił materiał uzupełniający zebrany na podstawie przeprowadzonej analizy orzecznictwa w sądach okręgowych, z którego wynika rozbieżność stanowisk sądów okręgowych w... więcej...
10 maja 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka uczestniczył w oficjalnym otwarciu III Warszawskich Targów Książki w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W uroczystości - obok Marka Michalaka - udział wzięli m.in. Ambasadorowie: Azerbejdżanu - dr Hasan A. Hasanov, Armenii -... więcej...
W ramach obchodów Roku Janusza Korczaka oraz w związku z jubileuszem 45-lecia Orderu Uśmiechu w księgarniach ukazało się nowe wydanie "Prawideł życia" Janusza Korczaka. Książkę opatrzył wstępem Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka i Kanclerz Międzynarodowej Kapituły... więcej...
8 maja 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak gościł w swoim biurze dr. Hasana A. Hasanova, Ambasadora Republiki Azerbejdżanu w Polsce. Ambasador przekazał na ręce Marka Michalaka zaproszenie do udziału oraz wygłoszenia referatu podczas X Międzynarodowej... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 8 maja 2012 roku z Minister Agnieszką Kozłowską-Rajewicz, Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania. Rozmowa dotyczyła sytuacji, do której doszło w szpitalu psychiatrycznym w Radomiu, a także problemów... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w uroczystych obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja, które odbyły się w Warszawie z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego i przedstawicieli najwyższych władz państwowych. Podczas... więcej...
2 maja 2012 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wycofaniu zastrzeżeń Polski do Konwencji o Prawach Dziecka. Zastrzeżenia dotyczyły prawa adoptowanego dziecka do poznania naturalnych rodziców oraz nieangażowania dzieci w działania zbrojne. Rzecznik Praw... więcej...
27 kwietnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego z prośbą o informacje na temat stanu prac nad ratyfikacją Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi. Rzeczypospolita Polska podpisała tę... więcej...
27 kwietnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Batią Gilad - Przewodniczącą Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka w Izraelu. Spotkanie dotyczyło obchodów Roku Janusza Korczaka w Izraelu, planowanej Konferencji Korczakowskiej w... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził 27 kwietnia 2012 roku, w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom", uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych nr 97 im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Marek Michalak spotkał się z uczniami i przeczytał im XVI rozdział... więcej...

Strony