Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, będący jednocześnie Kanclerzem Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, uczestniczył 15 maja 2012 roku w uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Borczu imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu. W ceremonii uczestniczyli m.in. Posłowie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był 14 maja 2012 roku gościem konferencji "Formy pomocy dzieciom a zadania i kompetencje samorządów w świetle nowych zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej", która odbyła się w Zakładzie Aktywności Zawodowej... więcej...
14 maja 2012 roku Marek Michalak spotkał się w Starostwie Powiatowym w Brodnicy z mieszkańcami powiatu w ramach dyżuru terenowego Rzecznika Praw Dziecka. Wśród poruszanych spraw najwięcej dotyczyło zagadnień związanych z sytuacją dziecka w konfliktach okołorozwodowych... więcej...
14 maja 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z dziećmi i młodzieżą w Brodnicy w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Na początku wizyty Marek Michalak spotkał się z podopiecznymi brodnickiego Domu Dziecka. Wychowankowie placówki oprowadzili... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 14 maja 2012 roku z uczniami i gronem pedagogicznym w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Osieku. Marek Michalak rozmawiał z dziećmi i młodzieżą z Osieka o obchodach Roku Janusza Korczaka oraz jubileuszu... więcej...
13 maja 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z gośćmi III Warszawskich Targów Książki, które odbyły się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W seminarium "O godności dziecka", zorganizowanych w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka, wzięli także... więcej...
W poniedziałek 14 maja 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak - po raz pierwszy w historii urzędu - udzielać będzie porad prawnych w terenie. Miejscem pierwszego dyżuru Rzecznika będzie Starostwo Powiatowe w Brodnicy. Wybór tego miejsca nie jest przypadkowy.... więcej...
11 maja 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina o rozważenie możliwości wpisania przestępstw seksualnych, popełnianych na szkodę dziecka, do grupy przestępstw nie ulegających przedawnieniu.... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przyjął 11 maja 2012 roku Burmistrza Miasta Kobyłki Roberta Roguskiego. Burmistrz przekazał na ręce Rzecznika zaproszenie i prośbę o objęcie patronatem honorowym V Międzynarodowego Festiwalu "Perła Baroku - Koncerty Mistrzów".... więcej...
10 maja 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka uczestniczył w oficjalnym otwarciu III Warszawskich Targów Książki w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W uroczystości - obok Marka Michalaka - udział wzięli m.in. Ambasadorowie: Azerbejdżanu - dr Hasan A. Hasanov, Armenii -... więcej...
10 maja 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka skierował do Sądu Najwyższego pismo procesowe, w którym przedstawił materiał uzupełniający zebrany na podstawie przeprowadzonej analizy orzecznictwa w sądach okręgowych, z którego wynika rozbieżność stanowisk sądów okręgowych w... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 10 maja 2012 roku z Ministrem Zdrowia Bartoszem Arłukowiczem. Tematem rozmowy była sytuacja psychiatrii dziecięcej w Polsce. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 10 maja 2012 roku z Ministrem Zdrowia... więcej...
W ramach obchodów Roku Janusza Korczaka oraz w związku z jubileuszem 45-lecia Orderu Uśmiechu w księgarniach ukazało się nowe wydanie "Prawideł życia" Janusza Korczaka. Książkę opatrzył wstępem Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka i Kanclerz Międzynarodowej Kapituły... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 8 maja 2012 roku z Minister Agnieszką Kozłowską-Rajewicz, Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania. Rozmowa dotyczyła sytuacji, do której doszło w szpitalu psychiatrycznym w Radomiu, a także problemów... więcej...
8 maja 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak gościł w swoim biurze dr. Hasana A. Hasanova, Ambasadora Republiki Azerbejdżanu w Polsce. Ambasador przekazał na ręce Marka Michalaka zaproszenie do udziału oraz wygłoszenia referatu podczas X Międzynarodowej... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w uroczystych obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja, które odbyły się w Warszawie z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego i przedstawicieli najwyższych władz państwowych. Podczas... więcej...
2 maja 2012 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wycofaniu zastrzeżeń Polski do Konwencji o Prawach Dziecka. Zastrzeżenia dotyczyły prawa adoptowanego dziecka do poznania naturalnych rodziców oraz nieangażowania dzieci w działania zbrojne. Rzecznik Praw... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził 27 kwietnia 2012 roku, w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom", uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych nr 97 im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Marek Michalak spotkał się z uczniami i przeczytał im XVI rozdział... więcej...
27 kwietnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Batią Gilad - Przewodniczącą Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka w Izraelu. Spotkanie dotyczyło obchodów Roku Janusza Korczaka w Izraelu, planowanej Konferencji Korczakowskiej w... więcej...
27 kwietnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego z prośbą o informacje na temat stanu prac nad ratyfikacją Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi. Rzeczypospolita Polska podpisała tę... więcej...

Strony