Skip to:

List do Rodziców, Opiekunów,i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ochronęporządku publicznego Szanowni Państwo rok 2014 zbliża się ku końcowi. Był to czas pełen ważnych wydarzeń, rocznic oraz ciekawych wyzwań. Właśnie ze względu na te chwile oraz piękne... więcej...
29 grudnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak kolejny raz wystąpił do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie psychiatrii dzieci i młodzieży. W wystąpieniu Rzecznik podkreślił, że poziom dostępności i jakość świadczeń w dziedzinie psychiatrii dzieci i... więcej...
22 grudnia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w dorocznym świątecznym spotkaniu z dziećmi podczas wieczerzy wigilijnej całej społeczności Centrum Przyjaźni Dziecięcej prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „SERCE” w Świdnicy. Dzieci... więcej...
Dzięki zaangażowaniu ks. Andrzeja Augustyńskiego, który kieruje pracami Stowarzyszenia Siemacha powstał wyjątkowy w skali całego kraju nowoczesny Dom Dziecka w Odporyszowie. Uroczystemu otwarciu placówki, którego 21 grudnia dokonał przewodniczący Rady Europejskiej... więcej...
19 grudnia 2014 r.  Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, zwrócił się ponownie do Ministra Edukacji Narodowej – Joanny Kluzik-Rostkowskiej o wprowadzenie zmian w rozporządzeniu w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego. W... więcej...
19 grudnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej – Joanny Kluzik-Rostkowskiej oraz Ministra Sprawiedliwości – Cezarego Grabarczyka w sprawie funkcjonowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej placówek... więcej...
19 grudnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie organizacji i funkcjonowania Ośrodków Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy. Analiza podejmowanych przez... więcej...
19 grudnia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odebrał z rąk harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju. Jak co roku przynieśli je harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, który w betlejemskiej sztafecie uczestniczy od 1991 r. Tegorocznym hasłem wędrówki Światła są słowa... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 18 grudnia br. złożył wizytę w klinice "Budzik" w warszawskim Międzylesiu. O wyjątkowości "Budzika", polegającej na kompleksowości podejmowanych działań, przyjaznym klimacie, fachowej pomocy dzieciom i rodzinom oraz intensywności... więcej...
18 grudnia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza o udzielenie informacji o aktualnej sytuacji dzieci poważnie chorych, przebywających w szpitalach psychiatrycznych mimo braku wskazań... więcej...
17 grudnia Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, wprowadzającą m.in. zakaz niezdrowej żywności w sklepikach szkolnych oraz normy żywieniowe w żywieniu dzieci i młodzieży, uczęszczających do szkół i placówek... więcej...
17 grudnia br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w posiedzeniu wspólnym senackich komisji: Nauki, Edukacji i Sportu, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, a także Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Ustawodawczej. Podczas obrad... więcej...
16 grudnia br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w posiedzeniu sejmowej podkomisji stałej do spraw jakości kształcenia i wychowania, gdzie pod przewodnictwem Poseł na Sejm RP Katarzyny Hall omawiano założenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem koncertu charytatywnego "Serce dla dzieci", który odbył się 15 grudnia br. w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Podczas koncertu z udziałem gwiazd polskiej piosenki zbierano pieniądze na pomoc dzieciom dotkniętym... więcej...
W warszawskim kinie Muranów 12 grudnia br. zgromadzili się przedstawiciele społeczności PaT, młodzież zaangażowana w propagowanie życia bez uzależnień oraz SymPaTycy akcji. Podczas tej wyjątkowej uroczystości ogłoszono wyniki IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Uczmy... więcej...
12 grudnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz kolejny zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą o przeprowadzenie w szkołach kontroli w zakresie zapewnienia uczniom w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, zgodnie z obowiązującymi... więcej...
12 grudnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP VII kadencji w sprawie liczebności klas I-III na pierwszym etapie edukacji (edukacja wczesnoszkolna), z uwagi na planowane zmiany ustawy... więcej...
8 grudnia br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził Stolicę Dziecięcych Marzeń. W Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Franciszkańskiej w Świdnicy spotkał się z uczniami świdnickich podstawówek, złożył także wizytę w świdnickim ośrodku dla podopiecznych... więcej...
9 grudnia br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Przewodniczącego Zespołu ds. Programowania Prac Rządu Jacka Cichockiego wniósł o udzielenie informacji w sprawie postępów prac nad zmianami w ustawie o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym... więcej...

Strony