Skip to:

Podczas czterodniowego święta Czytelników, Autorów i Wydawców najmłodsi miłośnicy książek mieli okazję 6 grudnia na dworcu Wrocław Główny spotkać się z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem oraz autorkami książki „Moje prawa, ważna sprawa!” Anną Czerwińską-Rydel... więcej...
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który obchodzony jest już tradycyjnie 5 grudnia, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spędził w Bydgoszczy, gdzie na zaproszenie Senatora RP Andrzeja Kobiaka spotkał się z wolontariuszami i pedagogami, odwiedził także małych... więcej...
4 grudnia 2014 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej, w odpowiedzi na wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka skierowane do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części subwencji oświatowej ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku,... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wspólnie z Minister Spraw Wewnętrznych Teresą Piotrowską odwiedzili Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP. W spotkaniu wzięli również udział Mirosław Schlossler, zastępca Komendanta Głównego Policji oraz Anna Jurkiewicz, ... więcej...
– Wykorzystano tu każdy centymetr dla dzieci i ich rodziców. Patrzę na to z perspektywy nie tylko Rzecznika Praw Dziecka, ale również byłego pacjenta Centrum Zdrowia Dziecka, ojca, który przebywał z dziećmi w szpitalu – i widzę jak zadbano tu o najwyższy standard... więcej...
3 grudnia br. w Senacie RP odbyło się posiedzenie połączonych komisji Ustawodawczej oraz Rodziny Polityki Senioralnej i Społecznej, podczas którego przeprowadzono dyskusję w zakresie zaproponowanego przez Rzecznika Praw Dziecka projektu zmiany ustawy Kodeks rodzinny i... więcej...
Wielce Szanowni Państwo, 5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To święto wszystkich szlachetnych ludzi o wielkich sercach, którzy angażują się w działalność charytatywną na rzecz drugiego człowieka. Wolontariat to nie tylko bezinteresowna praca, lecz... więcej...
2 grudnia br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do korzystania z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Rzecznik podkreślił jak ważną... więcej...
2 grudnia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas konferencji prasowej zaprezentował wyniki badań, pt.  Dziecko, rodzina i szkoła wobec migracji rodzicielskich: 10 lat po akcesji do Unii Europejskiej. Pierwsze badania na temat sytuacji dzieci i rodzin... więcej...
1 grudnia br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził Wrocław, gdzie w Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej debatował z uczniami czterech szkół o programie prewencyjnym „Wrocławska Bezpieczna Szkoła”, zaś z młodzieżą XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii... więcej...
28 listopada br. Rzecznik Praw Dziecka  Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej o podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemu dostępności bibliotek szkolnych.   W wystąpieniu Rzecznik podkreślił  rolę  biblioteki... więcej...
27 listopada br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w jubileuszowym spotkaniu z okazji 10-lecia programu „Dziecko w Sieci” Fundacji Dzieci Niczyje, podczas którego z upoważnienia Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego wręczył pracownikom Fundacji... więcej...
Wielkopolska Policja oraz Rzecznik Praw Dziecka wspólnie realizują nowy program pilotażowy dotyczący ograniczenia zjawiska traumatyzacji dzieci. Ostatni wtorek listopada, mimo, że większości z nas kojarzy się z wiatrem czy deszczem, będzie dniem niezwykle radosnym.... więcej...
Z okazji 25-lecia Konwencji o Prawach Dziecka w Gmachu Głównym Organizacji Narodów Zjednoczonych spotkali się przedstawiciele wszystkich państw świata, żeby przypomnieć założenia i praktyczne działanie Światowej Konstytucji Praw Dziecka. Jubileuszowe obrady rozpoczęła... więcej...
20 listopada 2014 roku odbyła się Gala Finałowa drugiej edycji ogólnopolskiego plebiscytu „Serca Gagi”. W Centrum Nauki Kopernik statuetki odebrali przedstawiciele instytucji i twórcy, którzy w sposób szczególny wyróżnili się w roku 2014 działaniami na rzecz dzieci.... więcej...
Z okazji przypadającego 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak skierował list do osób wykonujących tę niezwykle ważną i odpowiedzialną pracę, dziękując im za ogromne zaangażowanie i wielką wytrwałość w niesieniu pomocy wszystkim... więcej...
19 listopada br. z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. standaryzacji pobytu dzieci w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii w zakresie edukacji, opieki i wychowania.... więcej...
20 listopada, w dniu 25. rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka, po raz pierwszy obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. W pełni wykorzystajmy ten czas na refleksję, a przede wszystkim rozmowy o prawach najmłodszych – zarówno włączając ich do dyskusji, jak... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu z 19 listopada 2014 r. skierowanym do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej zwrócił uwagę na problem wykluczenia z zajęć edukacyjnych z grupą rówieśniczą dzieci chorych, w tym z niepełnosprawnością,... więcej...
19 listopada br. w Międzynarodowym  Dniu Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedstawił podczas konferencji prasowej wyniki badań dotyczące sposobu użytkowania sieci Internet przez dzieci i młodzież oraz potencjalnych zagrożeń, z... więcej...

Strony