Skip to:

4 czerwca 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sportu i Turystyki Andrzeja Biernata o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom uprawiającym dalekowschodnie sporty i sztuki walki. W wystąpieniu Rzecznik... więcej...
4 czerwca 2014 r. Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, wystąpił do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały wyjaśniającej ujawniające się w orzecznictwie sądowym rozbieżności w wykładni przepisów normujących umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, w szczególności art.... więcej...
4 czerwca Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystych obchodach z okazji 25-lecia Dnia Wolności i Praw Obywatelskich odbywających się w Warszawie. Rzecznik uczestniczył w centralnych obchodach Święta Wolności, które odbyły się na placu Zamkowym w... więcej...
W dniach 2-3 czerwca Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w Sztokholmie w konferencji pt. „Dzieciństwo wolne od kar cielesnych – zmiana polityki i legislacji”. Uczestnikami wydarzenia byli m.in.: Królowa Szwecji Sylwia, szwedzka Minister ds. Dzieci i Osób... więcej...
1 czerwca 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Uroczystego otwarcia obrad dokonała Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz i przedstawiła Marszałków Sejmu Dzieci i Młodzieży: Justynę Opokę, Mateusza Wojcieszaka oraz... więcej...
W dniu 31 maja w Genewie Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w zorganizowanym przez Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Janusza Korczaka 6. Dorocznym Międzynarodowym Seminarium poświęconym... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 30 maja 2014 r. wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej w sprawie zasad realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci będące... więcej...
W ramach 18. Światowego Kongresu ASSITEJ i Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 30 maja 2014 w Teatrze Dramatycznym m. st. Warszawy odbyła się konferencja, zorganizowana przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Na konferencji gościli... więcej...
Podczas wizyty w Krakowie 28 maja 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się ze studentami i pracownikami naukowymi Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Z przyszłymi pracownikami socjalnymi i nauczycielami przedszkoli... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak skierował list do do Rodziców, Opiekunów i Wychowawców z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.
27 maja br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Dyrektorem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Agnieszką Odorowicz. Tematem rozmowy były kwestie związane z nadawaniem filmom oznaczania kategorii wiekowej oraz powołanie zespołu roboczego, z udziałem... więcej...
Cierpię kiedy obrażasz moją mamę, ranisz mnie kiedy szydzisz z mojego taty - te słowa padają z ust dzieci, bohaterów spotu, promującego drugą odsłonę kampanii Rzecznika Praw Dziecka „Jestem mamy i taty”, która ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problem wikłania dziecka... więcej...
26 maja 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak na zaproszenie Poseł na Sejm RP Moniki Wielichowskiej gościł w powiecie kłodzkim i ząbkowickim. W Bystrzycy Kłodzkiej Rzecznik uczestniczył w uroczystym otwarciu Dnia Dziecka, następnie o stanie przestrzegania praw... więcej...
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie zorganizował jubileuszowy, X Zlot Szkół i Placówek im. Kawalerów Orderu Uśmiechu. Uczestniczyły w nim dzieci i młodzież z całej Polski. W uroczystym apelu, otwierającym zlot, udział wziął także Rzecznik Praw Dziecka... więcej...
Podczas wizyty w Kołobrzegu 22 maja 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odebrał z rąk uczniów Zespołu Szkół przy Szpitalu Uzdrowiskowym "Słoneczko" Odznakę UNICEF "Szeryf Praw Dziecka". Dzieci ze "Słoneczka" uhonorowały w ten sposób również Posłów na Sejm:... więcej...
22 maja 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak na zaproszenie Poseł na Sejm RP Magdaleny Kochan odwiedził Kołobrzeg, gdzie przez cały dzień spotykał się z najmłodszymi mieszkańcami regionu. Podczas tej wizyty nie brakowało rozmów o prawach dziecka, i roli... więcej...
Gotowy jest projekt ustawy, która pozwoli uzyskać m.in. samotnym ojcom urlop rodzicielski i zasiłek z tego tytułu w przypadku śmierci matki. W tej sprawie Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak występował do Ministra Pracy i Polityki Społecznej wskazując, że w każdym... więcej...
W ślad za Sądem Rejonowym w Kłodzku, który pozytywnie rozpatrzył 24 interwencje Rzecznika Praw Dziecka w sprawie uregulowania sytuacji prawnej dzieci przebywających w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, kolejne sądy przychyliły się do wniosków Rzecznika Praw Dziecka: w... więcej...
21 maja Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji pt. „Rodzina a nie instytucja”. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Elżbieta Seredyn Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie... więcej...
20 maja 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Romana Hausera o dołożenie starań, by uchwała w sprawie oznaczonej sygnaturą I OPS 15/13 została podjęta przez NSA w terminie najwcześniejszym z... więcej...

Strony