Skip to:

 Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak objął patronatem honorowym następujące wydarzenia: 1. Konkurs 900 Wspaniałych – Poznaj Patronów Szkoły (maj i czerwiec 2014) Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5 im. Kawalerów Orderu... więcej...
– Zdarzały się różne wypadki: kary głodówkowe, zamykanie w ciemnym pomieszczeniu, używanie siły, ale muszę przyznać, że od kiedy jestem Rzecznikiem Praw Dziecka, o takiej sytuacji jak w Zabrzu nie słyszałem – mówił Marek Michalak 29 kwietnia 2014 roku w programie... więcej...
30 kwietnia 2014 roku w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przy okrągłym stole przedstawiciele środowisk osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, organizacji pozarządowych, rządu i klubów parlamentarnych rozmawiali o tym, jak wspierać osoby z niepełnosprawnością... więcej...
29 kwietnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza i do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka – Kamysza w sprawie wzmocnienia systemu monitorowania losów dziecka. Zdaniem Rzecznika Praw... więcej...
30 kwietnia to Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. W Polsce obchodzony będzie po raz dwunasty, a po raz czwarty pod rządami ustawy wprost zakazującej stosowania kar cielesnych wobec najmłodszych. Celem inicjatywy jest przekonanie rodziców i opiekunów dzieci,... więcej...
W dniu 28 kwietnia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej o interwencję w sprawie niewłaściwego przepływu funduszy z budżetu państwa, przeznaczanych na specjalne potrzeby uczniów z... więcej...
Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej (ang. Parental Alienation Awareness Day) – nieformalne międzynarodowe święto, obchodzone od 2006 corocznie 25 kwietnia, zapoczątkowane przez kanadyjską organizację Parental Alienation Awareness Organization (PAAO) z inicjatywy... więcej...
Od sześciu lat 25 kwietnia obchodzimy w Polsce Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej (na świecie – od 2006 roku) – nieformalne, międzynarodowe święto. W 2009 roku patronat honorowy nad akcją społeczną Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej objął Rzecznik Praw... więcej...
W dniu 25 kwietnia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej oraz do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza o wprowadzenie zmian systemowych, znacznie lepiej... więcej...
25 kwietnia 2014 roku w Sądzie Rejonowym w Kłodzku rozpatrzono pozytywnie 24 wnioski Rzecznika Praw Dziecka dot. właściwej regulacji sytuacji prawnej dzieci z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Piszkowicach. Rzecznik konsekwentnie apeluje o działania międzyresortowe,... więcej...
25 kwietnia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak na spotkaniu z Minister Edukacji Narodowej Joanną Kluzik-Rostkowską przedstawił propozycje systemowych rozwiązań, polegających na wprowadzeniu systematycznego badania jakości pracy placówek opiekujących się... więcej...
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 341 w Warszawie 25 kwietnia 2014 roku odwiedzili Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, by przeprowadzić wywiad do gazety "BZIK – Bardzo Zwariowany Informator Kujoński" i porozmawiać m.in. o rozpowszechnianiu praw dziecka w Polsce.... więcej...
Karta Praw Pacjenta-Dziecka to wspólna inicjatywa informacyjno-edukacyjna Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka i Rzecznika Praw Pacjenta Krystyny Barbary Kozłowskiej. Karta będzie zestawieniem najważniejszych praw najmłodszych pacjentów, wynikających z obowiązującej... więcej...
Karta Praw Pacjenta-Dziecka to wspólna inicjatywa informacyjno-edukacyjna Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka i Rzecznika Praw Pacjenta Krystyny Barbary Kozłowskiej. Karta będzie zestawieniem najważniejszych praw najmłodszych pacjentów, wynikających z obowiązującej... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, zgodnie z Ustawą z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, 23 kwietnia 2014 roku przedstawił senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej „Informację o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2013 oraz Uwagi o... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, zgodnie z Ustawą z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, 23 kwietnia 2014 roku przedstawił senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej „Informację o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2013 oraz Uwagi o... więcej...
 Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak objął patronatem honorowym następujące wydarzenia: 1. IV edycja ogólnopolskiej Akcji Dzieci-Dzieciom oraz Bajkowy Festiwal Teatralny (31 sierpnia – 30 listopada 2014) Podczas przygotowań do festiwalu, dzieci z całej Polski,... więcej...
16 kwietnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adama Jassera w sprawie opieki i bezpieczeństwa dzieci korzystających z sal... więcej...
Ruszyła kolejna odsłona akcji Historia Misia: „Nie bij mnie – kochaj mnie” organizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jej celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem przemocy wobec dzieci oraz braku reakcji dorosłych wobec aktów krzywdzenia... więcej...
Uczniowie Gimnazjum nr 23 z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni 15 kwietnia 2014 roku odwiedzili Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, by porozmawiać o rozpowszechnianiu praw dziecka w Polsce. Podczas spotkania gimnazjaliści opowiedzieli Rzecznikowi o... więcej...

Strony