Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak skierował list do uczniów, którzy 23 kwietnia 2014 roku rozpoczną zdawanie egzaminu gimnazjalnego. List Rzecznika Praw Dziecka do uczniów klas III szkół gimnazjalnych
14 kwietnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej w sprawie lepszej ochrony praw dziecka w placówkach niepublicznych. Rzecznik wskazuje na konieczność zmian w obecnie obowiązujących przepisach... więcej...
Aktualne problemy dotyczące zdrowia dzieci, m.in. leczenia chorób nowotworowych kości oraz postulowane przez Rzecznika wprowadzenie do dokumentacji medycznej Książeczki Zdrowia Dziecka, to główne tematy rozmowy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z Podsekretarzem... więcej...
Dyskusja nad poszczególnymi paragrafami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego odbyła się w dniach 10-12 kwietnia 2014 roku w Biurze Rzecznika Praw Dziecka podczas posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego przy Rzeczniku Praw Dziecka. W trakcie spotkania poddano... więcej...
Jubileusz dwudziestej rocznicy nadania Szkole Podstawowej w Czemiernikach imienia Tadeusza Kościuszki był okazją do spotkania uczniów z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem. W uroczystościach jubileuszowych 11 kwietnia 2014 roku uczestniczyli także Wiceminister... więcej...
8 kwietnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie dostępności do opieki zdrowotnej dla dzieci z chorobą nowotworową kości. Jedyna w Polsce placówka wykonująca zabiegi implantowania endoprotez u dzieci –... więcej...
8 kwietnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Seredyn o uzupełnienie stanowiska resortu w sprawie wykładni przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w szczególności o... więcej...
4 kwietnia 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prośbą o podjęcie działań, które umożliwią jak najszybszą ratyfikację III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka... więcej...
4 kwietnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Agnieszki Odorowicz, w sprawie wprowadzenia procedury nadawania oznaczenia kategorii wiekowej filmom wyświetlanym w kinach. Powyższe zagadnienie było... więcej...
4 kwietnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, wystąpił do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka, w sprawie emisji w radiu i telewizji reklam artykułów spożywczych lub napojów, zawierających składniki, których obecność w... więcej...
Do grona uhonorowanych odznaką Rzecznika Praw Dziecka dołączyła 4 kwietnia 2014 roku prof. Jadwiga Bińczycka, która odznakę odebrała z rąk Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka podczas wiosennego plenarnego posiedzenia Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. 4... więcej...
Zabezpieczenie praw dzieci przebywających w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych było głównym tematem spotkania 3 kwietnia 2014 roku, którego gospodarzem był Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. W spotkaniu udział wzięli m.in.: Wiceminister Pracy... więcej...
3 kwietnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej, Joanny Kluzik-Rostkowskiej, podejmując temat organizacji wypoczynku zagranicznego dla dzieci. Organizatorzy wypoczynku zagranicznego są zobowiązani do przekazywania... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak włączył się do akcji „Na niebiesko dla autyzmu”. 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu, który został ustanowiony siedem lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Tego dnia, w ramach solidarności z osobami z... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, zgodnie z Ustawą z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, 31 marca 2014 roku złożył w Sejmie i Senacie „Informację o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2013 oraz Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka w... więcej...
1 kwietnia 2014 r. Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o zbadanie problemu dotyczącego organizacji kursów na wychowawców kolonijnych za pomocą platformy e-learningowej. Powyższa forma kształcenia nie daje... więcej...
Młodzi ludzie z grupy „Każde Dobre Serce” ze Słupska 1 kwietnia 2014 roku odwiedzili Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, by porozmawiać o idei Janusza Korczaka, współczesnej opiece i edukacji oraz rozpowszechnianiu praw dziecka. Podczas spotkania wolontariusze ze... więcej...
Współpraca na rzecz upowszechniania praw dziecka to główny temat rozmowy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z Prezesem Polskiego Radia Andrzejem Siezieniewskim. Podczas spotkania 1 kwietnia 2014 roku omówiono założenia porozumienia programowego i możliwości... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak skierował list do uczniów, którzy 1 kwietnia 2014 roku będą pisać sprawdzian na zakończenie nauki w szkole podstawowej. List Rzecznika Praw Dziecka do uczniów klas VI szkół podstawowych
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 25 marca 2014 roku kolejny raz wystąpił do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza, w sprawie rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością. Powołując się na rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów... więcej...

Strony