Skip to:

15 stycznia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził Centrum Pomocy Dzieciom "Mazowiecka", gdzie pracownicy, przyjaciele, wolontariusze i zaproszeni goście podsumowali 10 lat działania organizacji. – W imieniu Pana Prezydenta pragnę przekazać... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak objął patronatem honorowym następujące wydarzenia: 9 stycznia 2014 1. 13 edycja Social Media Day Poland: KIDS! (11 lutego 2014) Tematami przewodnimi tegorocznych spotkań z cyklu Social Media Day Poland będą dzieci w mediach... więcej...
9 stycznia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, na zaproszenie Pani Senator prof. dr hab. Alicji Chybickiej, wziął udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu do Spraw Dzieci. Podczas spotkania poruszane były zagadnienia odnoszące się do skutków... więcej...
Polska została doceniona w oficjalnym raporcie Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children powstałym na podstawie ogólnoświatowego badania nt. przemocy wobec dzieci przeprowadzonego przez Sekretarza Generalnego ONZ. Nasz kraj wymieniony jest w raporcie... więcej...
8 stycznia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza z prośbą o pogłębioną analizę opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania. Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka, dotychczasowe... więcej...
8 stycznia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego, Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza oraz Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza z prośbą o informacje na temat działań podjętych wobec... więcej...
7 stycznia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się w swoim biurze z Poseł na Sejm RP Magdaleną Kochan, Zastępcą Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Rozmowa dotyczyła projektu zmian przepisów, regulujących procedurę „... więcej...
W związku z nadchodzącym Sylwestrem, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak skierował list otwarty do dorosłych w sprawie bezpieczeństwa dzieci w kontekście powszechnie używanych fajerwerków i petard. List Rzecznika Praw Dziecka
23 grudnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulacji jednoznacznie uprawniających sąd do... więcej...
23 grudnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz kolejny zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego z postulatem rozszerzenia katalogu spraw z zakresu prawa rodzinnego, od których przysługuje skarga kasacyjna o sprawy rozstrzygane na... więcej...
20 grudnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w dorocznym świątecznym spotkaniu z dziećmi podczas wieczerzy wigilijnej Centrum Przyjaźni Dziecięcej w Świdnicy. Było to dla podopiecznych, przyjaciół i sympatyków „Serca” spotkanie wyjątkowe, bo... więcej...
20 grudnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak złożył wizytę w powiecie kłodzkim, gdzie wraz z Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Seredyn i Posłanką na Sejm RP Izabelą Katarzyną Mrzygłocką odwiedził dzieci w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w... więcej...
20 grudnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w towarzystwie Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Seredyn odwiedził Świdnicę, gdzie w Zespole Szkół Specjalnych odbyło się spotkanie z pracownikami socjalnymi, nauczycielami, kuratorami i władzami... więcej...
W dniu 19 grudnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza o podjęcie stosownych kroków celem uświadomienia i wyjaśnienia odpowiednio... więcej...
W dniu 19 grudnia 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia, Bartosza Arłukowicza z prośbą o informacje dotyczące realizacji programu lekowego, którego celem jest leczenie dzieci chorujących na nadmiar żelaza w organizmie. Zdaniem... więcej...
19 grudnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się z do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza z postulatem wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w... więcej...
W dniach 17-18 grudnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w VIII Europejskim Forum Praw Dziecka, zorganizowanym w Brukseli przez Komisję Europejską. Podczas spotkania debatowano na temat rozwoju dalszej wymiany zintegrowanych i równorzędnych... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak objął patronatem honorowym następujące wydarzenia: Akcja „Dzieci w sieci” (styczeń 2014) Gorzowscy gimnazjaliści pod wodzą Małgorzaty Studzińskiej z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Województwa... więcej...
16 grudnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w kolejnej z cyklu konferencji „Forum dla Rodziny”, zainicjowanej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Tematem przewodnim spotkania w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym było hasło „... więcej...
16 grudnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas konferencji "Forum dla Rodziny", odbywającej się w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym, wręczył Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka. To zaszczytne wyróżnienie odebrała Ewa Dados,... więcej...

Strony