Skip to:

16 października 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się w swoim biurze z Prezesem Zarządu Sekcji Piłki Ręcznej Wisła Płock, Piotrem Robertem Raczkowskim. Rozmowa dotyczyła współpracy na rzecz pomocy dzieciom oraz udziału kadry i zawodników SPR Wisła... więcej...
16 października 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w spotkaniu dotyczącym koordynacji działań kuratorów sądowych i pracowników socjalnych w pracy z rodzinami, w których dochodzi do zaniedbań wobec dzieci do lat 5, w tym do przemocy w rodzinie.... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak objął honorowym patronatem następujące wydarzenia: 11 października 1. Tydzień Mediacji we Włocławku i jego regionie  Delegatura Krajowej Izby Mediatorów i Arbitrów oraz Kancelaria Mediacyjna „Na-Tak” we Włocławku przygotowały... więcej...
15 października Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w konferencji naukowej pt.: „Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP”, organizowanej przez senackie komisje: Ustawodawczą oraz Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich. Celem konferencji... więcej...
15 października 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego zwracając uwagę na problematykę orzekania przez sądy środka karnego ujętego w art. 41 § 1a kodeksu karnego. Mając na celu ochronę praw i dobro dziecka... więcej...
15 października 2013 roku Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka odwiedzili: prof. nzw. WSHE Ireneusz Pyrzyk, Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku oraz członkowie uczelnianego Koła Naukowego „Warsztaty... więcej...
14 października 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zadecydował o przyznaniu Odznak Honorowych za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka. Pierwsze zaszczytne wyróżnienia otrzymają: dr Maria Łopatkowa, prof. Bibiana Mossakowska, prof. Jadwiga Bińczycka, prof.... więcej...
14 października 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego z postulatem o zaniechanie rezygnacji z rozwiązania dotyczącego zatarcia skazania na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej... więcej...
14 października 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Wysoką Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka Navanethem Pillay, podczas jej pierwszej oficjalnej wizyty w Polsce.
14 października 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w uroczystych obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Kancelarii Premiera. Podczas uroczystości kilkudziesięciu pedagogów odebrało odznaczenia przyznane przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego... więcej...
Marek Michalak powołał 11 października 2013 roku Komisję Kodyfikacyjną Prawa Rodzinnego przy Rzeczniku Praw Dziecka na kolejną kadencję. Jej celem jest stałe analizowanie przepisów prawa rodzinnego, wskazywanie obszarów, w których konieczne są zmiany bądź modyfikacje,... więcej...
11 października Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem redaktora Tomasza Sekielskiego w "Poranku Radia TOK FM". Rzecznik uzasadniał swoje wnioski kierowane do właściwych resortów i Parlamentu dotyczące zaostrzenia prawa dotyczącego osób skazanych za pedofilię... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak skierował list do nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej List Rzecznika Praw Dziecka
10 października Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w debacie z udziałem Pary Prezydenckiej „Polityka rodzinna: wydatek czy inwestycja?” w Pałacu Prezydenckim. Ekonomiści, demografowie i politycy społeczni dyskutowali o tym, w jaki sposób wzrost... więcej...
10 października 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wręczył nominacje na członków nowej kadencji Społecznej Rady Doradczej RPD i poprowadził jej spotkanie inauguracyjne. Zgodnie z Zarządzeniem Rzecznika Praw Dziecka nr 23 z dnia 10 października 2013 roku... więcej...
W dniach 7-8 października 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w IV Zachodniopomorskim Forum Samorządowym Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Kołobrzegu, gdzie debatowano nt. leczenia uzdrowiskowego najmłodszych. Konferencję pod hasłem "Dziecięce... więcej...
7 i 8 października 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził 7 placówek dla dzieci i młodzieży na terenie województwa zachodniopomorskiego. Spotkał się z prowadzącymi rodziny zastępcze, a także władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i... więcej...
6 października 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury odebrał tytuł "Zasłużony dla Miasta Świdnicy". - Podobno najtrudniej być prorokiem we własnym kraju, a tutaj spotkałem... więcej...
4 października 2013 roku w Biurze Rzecznika Praw Dziecka odbyła się konferencja prasowa w nawiązaniu do ostatnich tragicznych wydarzeń: nieludzkiego traktowania i zabójstw dzieci. - Pamiętajmy, że żadne z tych dzieci nie znajdowało się na bezludnej wyspie. Musimy brać... więcej...
4 października Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem TVP Info. Tematem rozmowy były ostatnie wydarzenia dotyczące nieludzkiego traktowania i zabójstw dzieci. Rzecznik zaapelował o reagowanie na krzywdę najmłodszych. - Żadne z tych dzieci nie jest na... więcej...

Strony