Skip to:

20 września 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w uroczystych obchodach Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka w Łodzi. Święto zostało ustanowione przez Sejm, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji każdego młodego człowieka. Ma... więcej...
20 września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka interweniował w sprawie licytacji zadłużonego mieszkania należącego do 17-latka, przebywającego w Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym w Krakowie. Marek Michalak, po zapoznaniu się ze sprawą małoletniego uznał, że ochrona jego... więcej...
19 września 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, mając na uwadze realizację praw ucznia w szkole, zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas z prośbą o przekazanie informacji dotyczących efektów realizacji w roku szkolnym 2012/2013 jednego z... więcej...
19 września 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego, Marka Posobkiewicza, z prośbą o przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji zaleceń wydanych w związku z przeprowadzaną w pierwszym półroczu 2012 r. oceną... więcej...
19 września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w swoim biurze spotkał się z Panią Martą Prucnal - laureatką II edycji konkursu RPD na najlepszą rozprawę doktorską poruszającą problematykę praw dziecka. Podczas spotkania zostały poruszone tematy ochrony praw... więcej...
18 września 2013 r. Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, zwrócił do Głównego Inspektora Sanitarnego, Marka Posobkiewicza, o przeprowadzenie w szkołach kontroli w zakresie zapewnienia uczniom w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, zgodnie z obowiązującymi... więcej...
18 września 2013 r. Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, zwrócił do kuratorów oświaty o informacje dotyczące realizacji przez dyrektorów szkół przepisów obligujących do zapewnienia uczniom właściwych warunków do pozostawienia w szkołach części podręczników i... więcej...
18 września 2013 r. zapadła decyzja sądu ws. 5-letniego chłopca z Dolnego Śląska, którego kurator sądowa wnioskowała o odebranie dziadkom - biologicznej rodzinie zastępczej z powodu rzekomo zbyt dużej wagi dziecka. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przystąpił do... więcej...
17 września 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w oficjalnym otwarciu "Sceny Wspólnej" Teatru Łejery i Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Gościem honorowym spotkania była małżonka Prezydenta RP - Pani Anna Komorowska. W Poznaniu oficjalnie... więcej...
16 września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka ponownie wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej z wnioskiem o konieczne uzupełnienie uregulowania § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać... więcej...
16 września 2013 r. Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, ponownie zwrócił do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego w sprawie instytucji zatarcia skazania za przestępstwa popełniane na szkodę małoletnich. W ocenie Rzecznika zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom,... więcej...
13 września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w posiedzeniu Sejmu RP, podczas którego przez aklamację uchwalono 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka dotyczące uchwalenia Ogólnopolskiego Dnia... więcej...
11 września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny dotyczącej Programu Polityki Rodzinnej Prezydenta RP - "Dobry klimat dla rodziny". Prezydencki program "Dobry klimat dla rodziny" zawiera 44... więcej...
10 września 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w Wielkiej Gali Charytatywnej, podczas której wręczone zostały nagrody i wyróżnienia w XI edycji konkursu "Świat przyjazny dziecku". Do XI edycji konkursu "Świat przyjazny dziecku" zgłoszono 91... więcej...
10 września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży dotyczącej ustanowienia dnia 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka, o co wnioskował 20 czerwca 2013 roku. Podczas spotkania wyrażono... więcej...
9 września 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas w sprawie zajęć dodatkowych w przedszkolach publicznych. W związku z informacjami przekazywanymi przez rodziców o ograniczonym dostępie dzieci do... więcej...
6 września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Prokuratorem Generalnym Andrzejem Seremetem. W trakcie spotkania poruszone zostały tematy dobrych praktyk oraz poszanowania praw i dobra dziecka w procesie. Marek Michalak zwrócił szczególną uwagę... więcej...
5 września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji "Prawa i bariery. Edukacja, informacja, praca, przestrzeń publiczna a problemy osób niepełnosprawnych" zorganizowanej przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszą... więcej...
4 września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marka Michalaka zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas z prośbą o rozważenie możliwości rozszerzenia kręgów beneficjentów Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" o dzieci rozpoczynające... więcej...
4 września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się z wystąpieniem generalnym do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza z propozycją regulacji prawnej, która w przypadku narodzin wcześniaka gwarantowałaby kobiecie czas na... więcej...

Strony