Skip to:

4 września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji inaugurującej ogólnopolski program edukacyjny "WF z klasą" zorganizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Ministerstwo Sportu i Turystyki. W konferencji udział wzięły m.in.:... więcej...
3 września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji prasowej zorganizowanej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zapowiadającej start kampanii Ministerstwa Sportu i Turystyki "Ruch to prawo naszych dzieci", która ma na celu poprawę... więcej...
2 września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2013/2014, które odbyło się w Zespole Szkół Specjalnych nr 6 w Stalowej Woli. "Muszę powiedzieć, że to wielki zaszczyt dla mnie, że mogę z wami być w tym... więcej...
2 września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził podopiecznych Domu Dziecka w Stalowej Woli.
2 września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się w Stalowej Woli ze środowiskiem szkolnych pielęgniarek. Podczas spotkania poruszane były tematy praw i potrzeb uczniów, oraz jak wygląda rola pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania.... więcej...
29 sierpnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny dotyczącej rozpatrzenia oraz zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013.
28 sierpnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w posiedzeniu Komisji Zdrowia dotyczącej dostępności dzieci do lekarza dentysty. Marek Michalak ocenił, że statystyki dotyczące chorób jamy ustnej dzieci i młodzieży "są fatalne, a sytuacja jest... więcej...
28 sierpnia 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu umożliwienie korzystania z ulg na przejazdy środkami publicznego... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak skierował list do uczniów z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014. List Rzecznika Praw Dziecka
27 sierpnia 2013 roku Marek Michalak, który w lipcu został po raz drugi powołany na Rzecznika Praw Dziecka, złożył ślubowanie przed Sejmem. Od tego momentu formalnie rozpoczął kolejną pięcioletnią kadencję. "Ślubuję uroczyście, że przy wykonywaniu powierzonych mi... więcej...
9 sierpnia 2013 roku Senat zatwierdził wybór Marka Michalaka na Rzecznika Praw Dziecka. Za udzieleniem zgody na powołanie Marka Michalaka w tajnym głosowaniu opowiedziało się 59 senatorów, 25 było przeciw. Bardzo dziękuję za zaufanie – powiedział tuż po głosowaniu... więcej...
9 sierpnia br. Rzecznik Praw Dziecka był gościem Marcina Zaborskiego w "Salonie politycznym Trójki". Głównym tematem porannej audycji było podsumowanie minionej kadencji Marka Michalaka. Pełen wywiad na stronie www.polskieradio.pl
9 sierpnia 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego o dokonanie analizy zagadnienia katalogu wyłączeń spod egzekucji i o rozważenie zasadności podjęcia działań legislacyjnych mających na celu rozszerzenie... więcej...
9 sierpnia 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza o rozważenie zasadności podjęcia przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej działań legislacyjnych mających na celu zmianę aktualnego brzmienia... więcej...
8 sierpnia 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas z prośba o zajęcie stanowiska w sprawie organizacji zajęć dodatkowych w przedszkolach. Rzecznik Praw Dziecka, poddając analizie obowiązujące przepisy prawa... więcej...
6 sierpnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak złożył kwiaty pod pomnikiem Janusza Korczaka w Warszawie, tradycyjnie oddał hołd wielkiemu pedagogowi i wszystkim zamordowanym dzieciom w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Treblince. Janusz Korczak, znany... więcej...
31 lipca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezydentów Miast, Burmistrzów oraz Wójtów z prośbą o analizę zagadnienia dotyczącego gminnych placów zabaw i ogrodów jordanowskich. Mając na uwadze szczególny czas, jakim dla dzieci jest lato,... więcej...
31 lipca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Ministrem Sprawiedliwości Markiem Biernackim. Podczas spotkania omówiono kwestie dot. planowanych i prowadzonych działań legislacyjnych wzmacniających ochronę praw dziecka (m.in. chroniących dzieci... więcej...
30 lipca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, określonych w art. 188... więcej...
30 lipca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się w swoim biurze z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Grzegorzem Karpińskim. W trakcie spotkania został poruszony temat szeroko rozumianej profilaktyki dla dzieci oraz młodzieży poprzez... więcej...

Strony