Skip to:

5 lipca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w "Zlocie na 100-lecie Harcerstwa" w Zakopanem, podczas którego spotkał się z harcerzami z całej Polski. W spotkaniu wziął również udział Burmistrz Miasta Zakopane Janusz Majcher. W trakcie spotkania... więcej...
3 lipca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z dziećmi z placówki opiekuńczo - wychowawczej oraz rodzin tarnobrzeskich. W spotkaniu udział również wziął Kawaler Orderu Uśmiechu Stanisław Uziel. Marek Michalak w trakcie spotkania z dziećmi... więcej...
2 lipca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w Gali wieńczącej IV edycję konkursu "Być Polakiem", zorganizowanego przez Fundację "Świat na Tak". W uroczystości wzięli udział również m.in.: Wicemarszałek Sejmu RP Jerzy Wenderlich oraz Poseł na... więcej...
Nadszedł czas upragnionych przez wszystkich, a szczególnie przez dzieci, wakacji. Bez względu na to gdzie odpoczywamy, powinniśmy to robić mądrze i rozważnie. Duża liczba wolnych od nauki dni pozytywnie wpływa na pomysłowość dzieci i młodzieży. O ile jest ona... więcej...
28 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się ponownie do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas w sprawie oceniania osiągnięć ucznia na zajęciach wychowania fizycznego. Na problem oceniania osiągnięć uczniów na zajęciach fizycznych... więcej...
28 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego i Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas z propozycją zmian w przepisach prawa, mających na celu zagwarantowanie pełniejszej ochrony praw dzieci. W... więcej...
27 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza z prośbą o podjęcie wzmożonych działań zmierzających do zapewnienia dzieciom niezbędnej ochrony przed wykorzystywaniem do żebractwa.... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak skierował list do uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego 2012/2013 List Rczenika Praw Dziecka
27 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak gościł w swoim Biurze dziennikarzy bułgarskiej telewizji NOVA, specjalizujących się w tematyce ochrony praw dziecka. W spotkaniu udział wzięli: Dyrektor Wykonawczy organizacji pozarządowej Krajowa Sieć na rzecz... więcej...
27 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z uczniami klasy IV z Zespołu Szkół w Gródku. Marek Michalak w trakcie spotkania z dziećmi rozmawiał na tematy dotyczące przestrzegania praw dziecka. Największe zainteresowanie uczniów wzbudził... więcej...
27 czerwca 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak na prośbę Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC oraz organizacji Eurochips podpisał się pod międzynarodową petycją dotyczącą projektu wsparcia prawa dzieci do kontaktu ze swoimi rodzicami osadzonymi w... więcej...
26 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w debacie nad planowanymi zmianami w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Organizatorem spotkania był Rzecznik Praw Dziecka oraz Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej W... więcej...
25 czerwca 2013 roku w Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, prowadzącymi 14 placówek dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. W debacie uczestniczył również Wojewoda Podlaski Pan... więcej...
25 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza poparł Memorandum w sprawie miejsca specjalistów chorób wewnętrznych i pediatrów w systemie opieki zdrowotnej w Polsce przedstawione przez Zarząd Główny... więcej...
22 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w koncercie charytatywnym na rzecz Centrum Zdrowia Dziecka. Dochód z czterech spektakli został w całości przekazany na leczenie małych pacjentów. Honorowy Patronat nad koncertem "Hakuna matata"... więcej...
22 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w "Warszawskiej Nocy Profilaktyki", imprezie zorganizowanej w ramach rządowego programu "Razem Bezpieczniej". W sobotę na Placu Bankowym w Warszawie zorganizowano koncert, a na dziedzińcu Urzędu... więcej...
21 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w VI Ogólnopolskiej Konferencji "Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci". Konferencja została zorganizowana przez Fundację Dzieci Niczyje, Prezydent m.st. Warszawy oraz Zakłady Zdrowia Publicznego... więcej...
21 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w 44. posiedzeniu Sejmu VII kadencji. Rzecznik na posiedzeniu przedstawił informacje Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2012 oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka wraz ze... więcej...
20 czerwca 2013 roku w Biurze RPD odbyło się kolejne seminarium zorganizowane wspólnie przez Rzecznika Praw Dziecka i Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego. Wykłady wprowadzające wygłosili prof. Małgorzata Żytko z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof.... więcej...

Strony