Skip to:

20 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych gdzie została przedstawiona opinia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z wykonania budżetu Biura Rzecznika Praw Dziecka za okres od 1 stycznia... więcej...
20 czerwca 2013 roku podczas XXXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego w Krakowie - Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak został uhonorowany statuetką "Oskara Polskiej Pediatrii" za "ogromny wkład pracy w leczenie małych pacjentów oraz w rozwój pediatrii w... więcej...
19 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w II Międzynarodowym Zjeździe Szkół Sendlerowskich. W ramach zjazdu odbyła się również Gala wręczenia medali "Dla ludzi czyniących dobro". Rzecznik Praw Dziecka w trakcie uroczystości przedstawił... więcej...
18 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie. W spotkaniu udział wziął również Burmistrz Dęblina Stanisław Włodarczyk. W trakcie spotkania Marek Michalak rozmawiał z dziećmi na tematy dotyczące pracy... więcej...
18 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny dotyczącym rozpatrzenia i zaopiniowania dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu Biura Rzecznika Praw Dziecka za... więcej...
17 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z dziećmi z Przedszkola Niepublicznego "Smerf". Podczas spotkania z Rzecznikiem dzieci rozmawiały z nim o prawach dziecka, które wcześniej poznały na specjalnie dla nich przygotowanych warsztatach.
17 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z młodzieżą z Zespołu Szkół w Skorczycach. Marek Michalak w trakcie spotkania z dziećmi rozmawiał na tematy dotyczące przestrzegania praw dziecka. Największe zainteresowanie uczniów wzbudził rodzaj oraz ilość spraw... więcej...
16 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom Afrykańskim, ustanowiony w 1991 roku przez UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci) i Organizację Jedności Afrykańskiej. Ideą obchodów jest uświadomienie światu wagi niesienia pomocy dla... więcej...
12 czerwca na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci, ustanowiony w 2002 roku przez Międzynarodową Organizację Pracy afiliowaną przy ONZ w celu ograniczenia wyzysku dzieci. Według danych statystycznych Międzynarodowej... więcej...
12 czerwca 2013 roku Biuro Rzecznika Praw Dziecka odwiedziła delegacja Głównego Zarządu Policji Krajowej Bułgarii oraz przedstawiciele Komendy Głównej Policji w Polsce. W skład delegacji weszli: inspektor Krasimira Chobanova - wyższy funkcjonariusz w Wydziale... więcej...
12 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z młodzieżą z Publicznego Gimnazjum nr 6 im. Janusza Korczaka w Wałbrzychu. W trakcie wizyty gimnazjaliści z Wałbrzycha wzięli udział w warsztatach dotyczących praw dziecka. Podczas spotkania z Markiem Michalakiem... więcej...
11 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w I Kongresie Rodzicielstwa Zastępczego, zorganizowanym przez Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Gośćmi Kongresu byli również m.in.: Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław... więcej...
11 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak na zaproszenie Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha uczestniczył w spotkaniu poświęconemu prawom dziecka w świecie współczesnym i ich odbiciu w Torze. Marek Michalak podczas spotkania mówił o sytuacji... więcej...
10 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w konferencji "Umieć być razem" zorganizowanej przez Stowarzyszenie "Rodzina" w Puławskim Ośrodku Kultury "Dom Chemika" oraz odwiedził żłobek i Szkołę Podstawową nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Puławach. W... więcej...
7 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka spotkał się w swoim Biurze z młodzieżą ze Społecznego Gimnazjum nr 14 Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Podczas spotkania Marek Michalak rozmawiał z uczniami na tematy dotyczące pracy oraz obowiązków Rzecznika Praw Dziecka.... więcej...
6 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wraz z Naczelnikiem Wydziału Profilaktyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Elżbietą Rusiniak był gościem młodych kuracjuszy Rymanowa Zdroju. W tym Uzdrowisku działa szkoła sanatoryjna, która prowadzi działalność... więcej...
6 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji "Mam swoje prawa - jestem bezpieczny". Konferencja skierowana była głownie do uczniów klas III gimnazjum oraz I klas szkół ponadgimnazjalnych. W wydarzeniu wzięli udział również:... więcej...
Święto to zostało ustanowione 19 sierpnia 1982 roku na specjalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, poświęconej kwestii palestyńskiej. Na świecie w ciągu ostatniej dekady ponad 2 miliony dzieci zginęło w konfliktach zbrojnych, 6 milionów zostało rannych, wiele zostało... więcej...

Strony