Skip to:

 3 czerwca 2013 roku w programie "Dzień Dobry TVN": dlaczego Polacy rzadko reagują na przemoc w ich otoczeniu? Czy w Polsce istniej społeczne przyzwolenie na bicie dzieci? Odpowiadali Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz sędzia Anna Maria Wesołowska, Społeczny... więcej...
3 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z przedstawicielami tworzonego Stowarzyszenia "TATA DZIECIOM" z Krakowa, podczas którego wspólnie omówiono najistotniejsze zagadnienia dotyczące problemów związanych z rolą i uczestnictwem ojców w wychowaniu dziecka... więcej...
1 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w XIX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Uroczystego otwarcia obrad dokonała Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz i przedstawiła Marszałków Sejmu Dzieci i Młodzieży: Annę Przybylską z Zespołu Szkół... więcej...
30 maja 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w spotkaniu grupy tematycznej Rady Europy ds. dzieci (TC-ENF), której przewodniczy Ambasador Chorwacji Anica Djamic. Do Strasburga Rzecznik Praw Dziecka przybył na zaproszenie Stałego... więcej...
30 maja w Polsce obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Święto to uchwalił w roku 2006 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w celu poprawy losu dzieci osieroconych i odrzuconych oraz popularyzacji i rozwoju ruchu rodzicielstwa zastępczego. Uchwała Sejmu... więcej...
29 maja 2013 roku w programie Pytanie na Śniadanie o kampanii Rzecznika Praw Dziecka REAGUJ. MASZ PRAWO opowiadały jej ambasadorki - psycholog Małgorzata Ohme i śpiewaczka Alicja Węgorzewska. więcej informacji: pytanienasniadanie.tvp.pl
29 maja 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak udzielił wywiadu redaktor Mette Rodgers dla duńskiej gazety Danish Informations Daily. Rozmowa dotyczyła skutków tzw. eurosieroctwa.
28 maja 2103 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji "Dwa Światy", która odbyła się w Komendzie Stołecznej Policji. Seminarium skierowane było przede wszystkim do funkcjonariuszy Policji, administracji rządowej, samorządowej oraz... więcej...
Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, Rzecznik skierował list do rodziców, opiekunów oraz wychowawców. List Rzecznika Praw Dziecka
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak o przemocy wobec dzieci oraz jak na nią reagować. Więcej informacji: Tok FM
28 maja - Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Ambasadorka Kampanii REAGUJ. MASZ PRAWO psycholog Małgorzata Ohme rozmawiają o reagowaniu na przemoc wobec dzieci Więcej informacji: polskieradio.pl
Wystartowała kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka "REAGUJ. MASZ PRAWO". Głównym celem kampanii jest zmiana biernej postawy osób dorosłych wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy względem nich. Mając na... więcej...
27 maja 2013 roku w Biurze Rzecznika Praw Dziecka odbyła się konferencja prasowa inaugurująca kampanię społeczną Rzecznika Praw Dziecka REAGUJ.MASZ PRAWO. Głównym celem kampanii jest zmiana biernej postawy ludzi wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie... więcej...
27 maja 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka z prośbą o podjęcie działań mających na celu wzmocnienie ochrony dzieci, którym nie przysługuje obligatoryjne prawo do lokalu... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak o starcie kampanii REAGUJ.MASZ PRAWO w TVP INFO. tvp.info
27 maja 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych rodzinom wielodzietnym i zastępczym, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Podczas spotkania Pary Prezydenckiej z rodzinami wielodzietnymi i zastępczymi... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak o akcji REAGUJ. MASZ PRAWO. Więcej informacji: polskieradio.pl
Od 2001 roku w dniu 25 maja, kraje Unii Europejskiej w tym również Polska obchodzą Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. To wyjątkowe święto ma zwrócić uwagę na problem zaginięć dzieci na całym świecie. Historia tego dnia sięga roku 1979, kiedy to 25 maja zaginął 6... więcej...
21 maja 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w XX Jubileuszowej Gali Konkursu "Ośmiu wspaniałych", która odbyła się w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W wydarzeniu udział wzięło około 2000 młodzieży wolontariuszy. W... więcej...
20 maja 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego z prośbą o podjęcie działań mających na celu uświadomienie powodów, dla których... więcej...

Strony