Skip to:

W dniach 17 i 18 maja 2013 roku odbyło się posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego przy Rzeczniku Praw Dziecka, której celem było zaproponowanie rozwiązań stabilizujących sytuację dzieci dotkniętych zjawiskiem tzw. "eurosieroctwa". Podczas spotkania... więcej...
18 maja 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezydentów Miast, Burmistrzów i Wójtów z prośbą o podjęcie działań informacyjnych, uświadamiających i uwrażliwiających osoby dokonujące kontroli biletów i dokumentów uprawniających do ulg w środkach... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak objął honorowym patronatem następujące wydarzenia: XI Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych w Tczewie Ideą Międzynarodowego Przegląd Teatrów Wspaniałych jest promocją dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych z Polski i... więcej...
Rokrocznie 17 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci. Z tej okazji Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zapowiedział kampanię edukacyjną skierowaną do dzieci, pedagogów i opiekunów. Akcja rozpocznie się w czerwcu. Światowy Dzień... więcej...
W Międzynarodowym Dniu Telefonów Zaufania dla Dzieci Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odbył dyżur na linii interwencyjnej 800 12 12 12. Podczas godzinnego dyżuru odbył kilka rozmów zarówno z dziećmi jak i dorosłymi. Marek Michalak w swojej karierze zawodowej... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w wyborze beneficjenta akcji "Lepszy Dach nad głową" Fundacji Radia Zet, która wspiera Rodzinne Domy Dziecka oraz Zawodowe Rodziny Zastępcze. W skład komisji wybierającej placówki weszli także: Henryka Krzywonos-... więcej...
17 maja 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z dziećmi z Przedszkola nr 250 "Akwarelka". Podczas spotkania z Rzecznikiem dzieci rozmawiały z nim o prawach dziecka, które wcześniej poznały na specjalnie dla nich przygotowanych warsztatach.
16 maja 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystym otwarciu IV Warszawskich Targów Książki. Targi zostały objęte honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka. W oficjalnym otwarciu targów wzięli udział: Wicepremier i Minister Gospodarki... więcej...
16 maja 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z przedstawicielami Akademii Przyszłości z Poznania. Stowarzyszenie WIOSNA to stowarzyszenie studentów, którzy w ramach projektu Akademia Przyszłości pomagają dzieciom w potrzebie. Dzieci, które mimo... więcej...
16 maja 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w debacie nt. projektu "Trybun Młodzieżowy w placówce resocjalizacyjnej", zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Nauk Społecznych PEDAGOGIUM w Warszawie, Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji... więcej...
15 maja 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystości nadania imienia Ireny Sendlerowej alei biegnącej pomiędzy Muzeum Historii Żydów Polskich, a pomnikiem Bohaterów Getta. Uroczystego odsłonięcia tablicy adresowej dokonał Prezydent RP... więcej...
15 maja 2013 w Międzynarodowym Dniu Rodziny Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w Gali Konkursu "Dobry Klimat dla Rodziny" o Nagrodę Pary Prezydenckiej. Laureatami konkursu zostały gminy: Dzierżoniów i Mrozy oraz Miasto Siedlce. Konkurs "Dobry Klimat dla... więcej...
Na zaproszenie Konsulatu Generalnego RP w Kolonii z dwudniową wizytą (13-14.05.2013) w RFN przebywał Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. W trakcie spotkań w kolońskim okręgu konsularnym, na terenie którego znajduje się według szacunków połowa Polonii i obywateli... więcej...
9 maja 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Wiceministrem Tadeuszem Sławeckim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Tematem spotkania było bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.
9 maja 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył we wspólnym posiedzeniu sejmowych Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, którego celem było omówienie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o... więcej...
9 maja Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w Konferencji "Dziecko wobec mediacji", organizowanej przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Marek Michalak podczas otwarcie konferencji mówił o przedmiotowości dziecka,... więcej...
7 maja 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się w swoim biurze z przedstawicielkami Grup Rodzinnych Al-Anon/Alateen. Podczas spotkania Marek Michalak zapoznał się szczegółowo z działalnością wspólnoty Al-Anon/Alateen. Grupy rodzinne Al-Anon są... więcej...
7 maja 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do rektorów wszystkich uczelni medycznych w Polsce z prośbą o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie do programu edukacyjnego na wydziałach lekarskich i dentystycznych zajęć poświęconych... więcej...
7 maja 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji prasowej prezentującej wyniki badania pt. "Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci", przeprowadzonego przez Fundację Dzieci Niczyje we współpracy z Millward Brown. Badanie... więcej...
7 maja 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sławomira Piechoty z prośbą o rozszerzenie zakresu trwających prac nad zmianami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie zastępczej (Dz. U... więcej...

Strony