Skip to:

Wypowiedź Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w programie Pawła Wojewódki w Pierwszym Programie Polskiego Radia. Program Pawła Wojewódki
10 kwietnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka spotkał się w swoim Biurze z młodzieżą z Gimnazjum nr 2 z Białej Podlaskiej. Gimnazjaliści wzięli udział w warsztatach dotyczących praw dziecka. Ponad 20 gimnazjalistów wraz z nauczycielami przybyło do siedziby Rzecznika w... więcej...
10 kwietnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wraz z współpracownikami wziął udział w spotkaniu z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Panią Joanną Berdzik i kadrą kierowniczą MEN. Spotkanie było poświęcone kierunkowi zmian w nadzorze... więcej...
10 kwietnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z dyrektorami: Specjalnego Ośrodka Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rydułtowicach, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla dzieci i młodzieży w Kraszewo-... więcej...
9 kwietnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, na którym zostały poruszone najważniejsze problemy wynikające z orzecznictwa Trybunału w minionym roku. W dorocznym uroczystym zgromadzeniu... więcej...
9 kwietnia 2013 roku w Biurze RPD odbyło się kolejne seminarium zorganizowane wspólnie przez Rzecznika Praw Dziecka i Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego. Jego tematem było pytanie o władzę symboliczną i demokrację w przedszkolu. Otwarcia spotkania... więcej...
W sobotę, 6 kwietnia, we Wrocławiu odbyła się międzynarodowa konferencja "Rola lekarza dentysty w rozpoznawaniu objawów przemocy wobec dzieci ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania seksualnego", na której studenci i lekarze dentyści dowiedzieli się w jaki sposób... więcej...
6 kwietnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kurdyckiej oraz Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie wykrywanie przemocy wobec dzieci przez lekarzy oraz lekarzy stomatologów. Aby zwrócić... więcej...
6 kwietnia 2013 roku podczas Międzynarodowego Kongresu z okazji "XV-lecia Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii" we Wrocławiu zostało zebranych prawie czterysta nowych (378) podpisów pod Deklaracją Warszawską. Dokument ten powstał na zakończenie Roku Janusza... więcej...
5 kwietnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem redaktora Piotra Maślaka w audycji "Pierwsze Śniadanie w TOKu''. Rozmowa dotyczyła rozpoznawania przemocy wobec dzieci przez lekarzy stomatologów. Posłuchaj rozmowy
5 i 6 kwietnia 2013 roku w Biurze Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego przy Rzeczniku Praw Dziecka. Pracami komisji na tym posiedzeniu objęte było zagadnienie organizacji Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-... więcej...
4 kwietnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział we wspólnym posiedzeniu Sejmowych Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Podczas posiedzenia rozważano sprawę rodziny B. z Krakowa. Relacja z posiedzenia... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak skierował list do uczniów, którzy 4 kwietnia 2013 roku będą pisać sprawdzian na zakończenie nauki w szkole podstawowej. List Rzecznika Praw Dziecka do uczniów klas VI szkół podstawowych
3 kwietnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Prezes Fundacji "Edulandia" Panią Małgorzatą Grodzką i wysłuchał informacji o planach związanych z utworzeniem Muzeum Zabawek i Zabawy. Misją Fundacji "Edulandia" jest pomoc dzieciom i młodzieży w... więcej...
"Prawa dziecka. Dokumenty Rady Europy" to publikacja wydana w ramach biblioteki Rzecznika Praw Dziecka. Autorem zbioru i opracowania jest dr Paweł Jaros, wstępem opatrzył Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. We wstępie czytamy m.in. "Publikacja zawiera kompletny zbiór... więcej...
2 kwietnia 2013 roku siedziba Rzecznika Praw Dziecka została podświetlona na niebiesko. W ten sposób Marek Michalak włączył się w obchody Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie, ustanowionego sześć lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jednym z najbardziej widowiskowych... więcej...
29 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak złożył w Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej Polskiej Informację o swojej działalności za rok 2012 i Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka. Zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 2000 roku o Rzeczniku Praw Dziecka... więcej...
"Rola lekarza dentysty w rozpoznawaniu objawów przemocy wobec dzieci ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania seksualnego" Tematyka dotycząca wykrywania przez lekarzy dentystów przypadków przemocy fizycznej i molestowania seksualnego wobec dzieci jest w Polsce... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak włączył się do akcji "Na niebiesko dla autyzmu". 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu, który został ustanowiony sześć lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Tego dnia, w ramach solidarności z osobami z... więcej...
28 marca 2013 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbył się briefing na temat dyskryminacji ojców w sądach rodzinnych. W briefingu udział wzięli: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania; Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka oraz... więcej...

Strony