Skip to:

27 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas z prośbą o zbadanie sposobu oceny konkursów przedmiotowych w poszczególnych województwach, a także podjęcie działań, które spowoduję, że uczniowie... więcej...
Problematyka żywienia dzieci była tematem debaty, która odbyła się 27 marca w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Inicjatorami i organizatorami spotkania byli Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.... więcej...
27 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w premierze filmu edukacyjnego "Domówka", który powstał w ramach Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku dla m. st. Warszawy. Premiera filmu objęta... więcej...
W dniu 26 marca 2013 weszło w życie rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka (Dziennik Ustaw z 11 marca 2013 poz. 333), ustalenia jej wzoru, zasad i trybu... więcej...
22 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas o informacje o działaniach podjętych przez ministerstwo w sprawie nieprzestrzegania przez szkoły obowiązku zapewnienia uczniom miejsca na pozostawienie... więcej...
21 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie organizacji opieki zdrowotnej dzieci i młodzieży. Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka
W dniu dzisiejszym, w pierwszy dzień wiosny obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa. Data 21 marca (21.03) nie jest przypadkowa, wskazuje ona na trzy chromosomy w 21 parze ludzkiego kariotypu, które wyróżniają osoby z zespołem Downa. By uczcić ten dzień, wiele polskich... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 20 marca 2013 roku wystąpił do prezesów sądów apelacyjnych o przeprowadzenie lustracji wydziałów rodzinnych i nieletnich w sądach rejonowych. Analiza spraw prowadzonych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka oraz przeprowadzone... więcej...
20 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył we wspólnym posiedzeniu sejmowych Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Polityki Społecznej i Rodziny. Zebranym posłom zaprezentował swoje wnioski na temat kształcenia uczniów z... więcej...
20 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się Minister Joanną Berdzik, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Tematem rozmowy był nadzór nad jakością edukacji.
20 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Pierwszą Damą Rzeczypospolitej Polskiej Panią Anną Komorowską. Podczas spotkania Rzecznik Praw Dziecka wręczył Pani Annie Komorowskie specjalne podziękowanie za przewodnictwo w Komitecie Honorowym... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak objął honorowym patronatem następujące wydarzenia: 1. Uroczystość Nadania Imienia i Sztandaru Hufcowi w Lubaczowie Uroczystość nadania Imienia jest 10 krokiem wykonanym na stulecie harcerstwa. Hufiec w wyniku prowadzonej przez dwa... więcej...
18 marca 2013 roku Rzecznik Prawa Dziecka Marek Michalak odwiedził uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie. Marek Michalak opowiadał młodzieży o prawach dziecka oraz odpowiadał na liczne... więcej...
18 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przyjął w swoim Biurze uczniów Gimnazjum nr 123 im. Jana Pawła II w Warszawie. Młodzież wzięła także udział w warsztatach dotyczących praw dziecka. Gimnazjaliści zadali Markowi Michalakowi wiele poważnych pytań.... więcej...
15 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji podsumowującej realizację w 2012 r. Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań pn. "Razem bezpieczniej", którego autorem i głównym koordynatorem jest... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz z wnioskiem wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 27 § 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tj.... więcej...
14 marca 2013 odbyła się konferencja prasowa podsumowująca akcję społeczną "Dzieci porzucone" zorganizowana przez Fundację Rodzin Adopcyjnych - założyciela Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak objął honorowy patronat... więcej...
14 marca 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w posiedzeniu Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk, poświęconemu prezentacji najnowszych osiągnięć w dziecięcej kardiologii. Na spotkaniu problemy kardiologii dziecięcej w 2013 roku... więcej...
14 marca 2013 roku w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem, podczas którego poruszono wiele tematów dot. problemów polskich dzieci. Pan Prezydent był bardzo zatroskany sprawami dot... więcej...
14 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Panią Katarzyną Ludwiniak z Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej w Warszawie. Głównym tematem spotkania były planowane obchody 5-lecia śmierci Pani Ireny Sendler oraz Zlot Szkół im. Ireny... więcej...

Strony