Skip to:

13 marca 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Panią Elżbietą Seredyn, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Tematem spotkania były kwestie dotyczące dożywiania dzieci.
12 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedstawił podczas spotkania z Ministrem Sprawiedliwości Jarosławem Gowinem opinię dotyczącą projektu nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, eksponującego zasadę proporcjonalności w stosowaniu środka... więcej...
12 marca 2013 roku sześcioletnie dzieci z grup "Delfinki" i "Tygryski" z Niepublicznego Przedszkola Mikiland z Targówka odwiedziły Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Dzieci wzięły udział w zajęciach dotyczących praw dziecka oraz spotkały się ze swoim Rzecznikiem.
12 marca Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w gali podsumowującej pierwszą edycję projektu "Nowoczesny patriotyzm", która odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Patronem honorowym wydarzenia jest Prezydent RP Bronisław Komorowski. Projekt "Nowoczesny... więcej...
12 marca Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Zarządem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się wybitni specjaliści z dziedziny pediatrii: prof. Alicja Chybicka, Senator RP, prof. Piotr Albrecht, prof. Teresa Jackowska... więcej...
12 marca br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Ministrem Sprawiedliwości Jarosławem Gowinem w celu przekazania informacji o wynikach badania sprawy śmierci dzieci z Hipolitowa. Rzecznik zwrócił się z wnioskiem do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie... więcej...
11 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedłożył Przewodniczącym Komisji Sejmu RP: Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży uwagi dotyczące kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach edukacyjnych... więcej...
11 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem redaktor Zuzanny Dąbrowskiej w audycji "Sygnały dnia" polskieradio.pl
8 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza z prośbą o zbadanie i wyjaśnienie problemu długiego okresu oczekiwania na gwarantowane świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji medycznej dla dzieci z... więcej...
8 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prośbą o podjęcie działań, które w jednoznaczny sposób potwierdzą, że fakt bycia rolnikiem nie wyklucza danej osoby z kręgu... więcej...
8 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka o podjęcie działań legislacyjnych w celu wypełnienia postulatu utworzenia m.in. na stacjach paliw miejsc przeznaczonych do... więcej...
8 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Ministrem Zdrowia Bartoszem Arłukowiczem. Rozmowa dotyczyła wstępnych wniosków pokontrolnych Rzecznika w sprawie nieprawidłowości w organizacji Nocnej Opieki Lekarskiej. Podczas spotkania zostały... więcej...
8 marca Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak na prośbę Ambasady Republiki Kuby, spotkał się z Ambasadorem Juanem D. Castro Martinezem. Tematem rozmowy były kompetencje oraz zakres działalności Rzecznika Praw Dziecka w Polsce.
8 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina z prośbą o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie praktyki prowadzącej do kształtowania treści wokandy sądowej w sądownictwie powszechnym w zakresie... więcej...
8 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odbył rozmowę telefoniczną z Rzecznikiem Praw Pacjenta, Krystyną Kozłowską. Przedmiotem rozmowy były wnioski pokontrolne dotyczące nieprawidłowości w organizacji Nocnej Pomocy Lekarskiej.
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu z 8 marca br. skierowanym do Juliusza Brauna - Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A. - ponownie zwrócił się o utrzymanie pory i czasu trwania Wieczorynek zgodnie z zapewnieniem danym Rzecznikowi 23 maja 2011 r. W... więcej...
7 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w odbywającym się w Genewie Dniu Dyskusji Ogólnej, poświęconym prawom dzieci do dostępu do najwyższych standardów opieki zdrowotnej. Dzień Dyskusji odbył się w ramach 22. Sesji Rady Praw Człowieka... więcej...
6 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w związku z tragiczną śmiercią Dominiki oraz bardzo długim czasem oczekiwania na udzielenie jej pomocy lekarskiej. Rzecznik Praw Dziecka na podstawie wstępnych... więcej...
Nakładem Rzecznika Praw Dziecka ukazały się właśnie dwie długo wyczekiwane książki autorstwa Janusza Korczaka "Prawo dziecka do szacunku" oraz "Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie". Wyjątkowe dzieła zawierające najważniejszą myśl pedagogiczną Starego Doktora trafią... więcej...
W ostatnich dniach w mediach szeroko komentowana jest wypowiedź księdza prof. Franciszka Jakuba Longchamps de Bériera, dotycząca tzw. "bruzd dotykowych", które mają jakoby wyróżniać dzieci poczęte metodą in vitro. Chciałbym niniejszym odnieść się do tej sprawy. Pragnę... więcej...

Strony