Skip to:

W związku z dużym zainteresowaniem i licznymi prośbami Rzecznik Praw Dziecka zadecydował o przedłużeniu terminu nadsyłania prac magisterskich i doktorskich na konkurs do 31 marca br. Do konkursu na najlepszą pracę magisterską lub doktorską zgłaszane mogą być prace... więcej...
27 lutego 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w debacie "Polak mały w przedszkolu i żłobku. Dostępność opieki - jakość edukacji", która odbyła się w Pałacu Prezydenckim. W konferencji udział wzięli przedstawiciele rządu: Elżbieta Seredyn... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak objął honorowym patronatem następujące wydarzenia: 1. Projekt Edukacyjny Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, organizowany przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty Projekt trwa przez cały rok szkolny i polega na comiesięcznych spotkaniach... więcej...
26 lutego 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził Mazowieckie Centrum Neuroropsychiatrii w Zagórzu i jego filię w Józefowie. Tutaj leczone są dzieci i młodzież z całej Polski. RPD zapoznał się z warunkami w jakich odbywa się terapia i rehabilitacja. W... więcej...
25 lutego 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przyjął w swoim Biurze Panią Minister Elżbietą Seredyn (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej). Tematem rozmowy był szeroko rozumiany problem przemocy wobec dzieci oraz standardy opieki... więcej...
Przed nami kolejny "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się po poradę w dniach 25 lutego - 2 marca 2013 r. W organizację obchodów aktywnie włączyły się: Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura... więcej...
25 lutego 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się w swoim Biurze z uczniami Szkoły Podstawowej nr 69 w Warszawie. Dzieci wzięły także udział w warsztatach dotyczących praw dziecka. Podczas wizyty w Biurze Rzecznika Praw Dziecka odbyły się warsztaty... więcej...
22 lutego Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystym podsumowaniu obchodów Roku Janusza Korczaka, zorganizowanym przez Ośrodek Dokumentacji i Badań KORCZAKIANUM i Biuro Edukacji Urzędu M. St. Warszawy. Uroczystość odbyła się w Domu Dziecka im dr.... więcej...
22 lutego Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Panem Tadeuszem Sławeckim. Tematem spotkania było przeciwdziałanie przemocy w szkole oraz sposób przedstawiania szkoły w mediach.
21 lutego 2013 roku w Biurze Rzecznika Praw Dziecka odbyło się seminarium przygotowane przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego. Tematem pierwszego spotkania było pytanie o cele edukacji: czego chcemy nauczyć nasze dzieci posyłając je do szkoły. Seminaria... więcej...
19 lutego 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Mławie. Przybyły także delegacje dzieci z mławskich podstawówek i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mławie. Obecny był Burmistrz... więcej...
18 lutego 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka z prośbą o analizę skali zjawiska porażeń prądem dzieci na słupach trakcyjnych infrastruktury kolejowej. Wystąpienie jest... więcej...
18 lutego 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do regulacji przepisów o świadczeniach otrzymywanych z funduszu... więcej...
15 lutego 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Administracji i Cyfryzacji Michała Boniego z prośbą o przedstawienie wyjaśnień, czy kierowany przez niego resort dokonał analizy, jak zmiany dotyczące zasad funkcjonowania bibliotek... więcej...
15 lutego 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz kolejny zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas w sprawie konieczności przeanalizowania zarówno praktyki, jak i aktów prawnych z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka objął honorowym patronatem: 1. Galę Biznesu na Rzecz Dzieci, organizowaną przez Gimnazjum nr 4 w Świdnicy Zaplanowane przez gimnazjalistów wydarzenie będzie okazją do zainicjowania corocznych spotkań młodzieży z przedstawicielami samorządu... więcej...
W związku z pojawiającymi się pytaniami przygotowaliśmy kartę zgłoszenia na konkurs Rzecznika Praw Dziecka na najlepszą pracę magisterską i doktorską. Karta zgłoszeniowa
12 lutego 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził Zespół Społecznych Szkół Ogólnokształcących "Bednarska", gdzie spotkał się z uczniami i nauczycielami Gimnazjum nr 20. Spotkanie zorganizowane zostało przez polonistę, pana Ryszarda Pietruchę, który pełni... więcej...
8 lutego 2013 roku w Biurze Rzecznika Praw Dziecka odbyło się spotkanie z lekarzami psychiatrii i psychologami zatrudnionymi w Mazowieckim Centrum Neurorehabilitacji i Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu, w gminie Wiązowna. Jest to jedyny w Polsce zespół... więcej...
W dniu 6 lutego 2013 roku odbyła się konferencja prasowa Rzecznika Praw Dziecka, poświęcona przedstawieniu informacji dotyczącej ustaleń z badania przestrzegania praw dziecka w odniesieniu do rodziny pani Beaty Z. z Hipolitowa. Relacja z konferencji dostępna jest pod... więcej...

Strony