Skip to:

W pierwszy weekend lutego w Biurze Rzecznika Praw Dziecka odbyły się zajęcia dla młodzieży. Młodzi ludzie uczestniczyli w trwających dwa dni warsztatach na temat technik zastępowania agresji pt. "Dialog zamiast przemocy". Spotkanie poprowadził Bogdan Drozdowicz,... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w tym tygodniu objął patronatem honorowym: 1. VI Festiwal Kultury Europejskiej: Uroki Dzieciństwa. Festiwal Kultury Europejskiej jest imprezą cykliczną, organizowana od 2008 roku. W roku 2013 odbędzie się ona pod hasłem "Uroki... więcej...
W dniu 31 stycznia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Wiceministrem Spraw Wewnętrznych Michałem Deskurem. Tematem spotkania był projekt likwidacji 10 z 29 Policyjnych Izb Dziecka. Marek Michalak zapoznał się z dogłębną analizą tego tematu przygotowaną... więcej...
W dniu 31 stycznia pod przewodnictwem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka zebrała się Społeczna Rada Doradców przy RPD. Spotkanie poświęcone było tematom związanym z szeroko rozumianym bezpieczeństwem dziecka. Dyskutowano na nim również kwestie ostatnich wystąpień... więcej...
W środę, 30 stycznia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w spotkaniu dotyczącym polityki zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, zorganizowanym przez Pełnomocnik Rządu ds. równego traktowania Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz. W spotkaniu wzięli... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka ogłasza konkurs na pracę magisterską i doktorską dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu praw dziecka. Do konkursu mogą być zgłoszone prace obronione w roku akademickim 2011/2012. Dla autorów najlepiej ocenionych prac przewidziano nagrody... więcej...
W dniu 28 stycznia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak udał się z wizytą na Śląsk. Odwiedził tam dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mysłowicach, gdzie wziął udział w uroczystym zakończeniu szkolnych obchodów Roku Janusza Korczaka oraz... więcej...
26 stycznia 2013 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa "Dziecko jest jutrem - pedagogika Janusza Korczaka" pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Dziecka Ministra Marka Michalaka. Spotkanie rozpoczął prof. dr Stanisław Dawidziuk - Założyciel-Rektor Honorowy... więcej...
W dniu 25 stycznia 2013 Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak gościł w swoim biurze młodzież z Polski, Rumunii, Estonii, Czech i Słowacji. Spotkanie dotyczyło praw dziecka i zostało zorganizowane w ramach programu "Jeden Świat -kluby filmowe", którego polskim... więcej...
24 stycznia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził rodzinę zastępczą Państwa Katarzyny i Krzysztofa Bibik-Klimiuk, mieszkającą w Zalesiu Górnym koło Piaseczna. Pani Katarzyna i pan Krzysztof rodzinę zastępczą tworzą już od trzech lat. Obecnie pod ich... więcej...
23 stycznia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego Marka Posobkiewicza z prośbą o udzielenie informacji w zakresie oceny warunków higieny procesu nauczania w kontekście możliwości pozostawienia przez uczniów w... więcej...
W dniu 23 stycznia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Ministrem Spraw Wewnętrznych Januszem Cichockim, oraz Rzecznikiem Praw Obywatelskim Ireną Lipowicz. Tematem spotkania były zmiany w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców. W spotkaniu uczestniczył... więcej...
W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Rzecznika Praw Dziecka przez nauczycieli i rodziców uczniów szkół w sprawie dokonywania przeglądów higieny osobistej, Rzecznik przedstawił swoje oficjalne stanowisko w przedmiotowej sprawie kierując je do wiadomości... więcej...
22 stycznia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych Jacka Cichockiego w związku z pojawiającymi się w mediach informacjami o planowanej przez Komendanta Głównego Policji likwidacji 10 policyjnych izb dziecka w Polsce, m.in... więcej...
Na zaproszenie Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Głownie 22 stycznia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w debacie pt. "Czy dzieci jak ryby głosu nie mają?" . W spotkaniu z młodzieżą wzięli też udział - sędzia Anna... więcej...
21 stycznia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak powołał na Członka Społecznej Rady Doradczej Rzecznika Praw Dziecka Annę Lechowską, Prezes Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży "Szansa" z Głogowa.
21 stycznia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prośbą o ponowną analizę funkcjonowania pieczy zastępczej oraz wymagań stawianych kandydatom do jej sprawowania. W trosce o... więcej...
21 stycznia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystym otwarciu Centrum Rehabilitacji Społecznej Fundacji Spełnionych Marzeń w Warszawie, przy ul. Oleandrów 2/4. To kolejna po "Domu rodzica" inicjatywa wspierająca rodziny dotknięte chorobą... więcej...
19 stycznia, Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, był gościem specjalnym podczas zjazdu III Akademii Kobiet Zainspirowanych. Tym razem tematem konferencji było zdrowie i wychowanie dzieci. Poruszono temat otyłości u najmłodszych, i profilaktyki z tym związanej, oraz... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka w dniach 16-17 stycznia 2013 wziął udział w oficjalnej wizycie państwowej Marszałka Sejmu RP pani Ewy Kopacz w Estonii związanej z uroczystym zakończeniem obchodów Roku Janusza Korczaka w tym kraju. Wizyta w Estonii rozpoczęła się od spotkania w... więcej...

Strony