Skip to:

- Nagroda dla Kailasha Satyarthiego za wielce szlachetną działalność i dla Malali Yousafzai, czyli dla dziecka za walkę o prawa dzieci, to bardzo optymistyczny sygnał, szczególnie w roku 25. rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka, kiedy mówimy o dzieciach... więcej...
10 października br. Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka odwiedziły dzieci, które wraz z rodzicami i opiekunami realizują projekt "Baju, baju o śliwkowym kraju, czyli edukacja społeczno-obywatelska przedszkolaków" małopolskiego Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku".... więcej...
9 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, gdzie omówiono informację Rady Ministrów z realizacji w roku 2013 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy... więcej...
8 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w posiedzeniu połączonych komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży; Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Zdrowia, podczas którego rozpatrzono sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o... więcej...
8 października 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedstawił w Senacie "Informację o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2013 oraz Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka". - W 2013 do Biura RPD wpłynęło łącznie 48,580 spraw. To ponad 4,5-... więcej...
W dniach 9 - 11 października 2014 roku w Biurze Rzecznika Praw Dziecka podczas posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego przy Rzeczniku Praw Dziecka poddano m.in analizie obecne brzmienie art. 58 §1a i 107 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W trakcie obrad z... więcej...
8 października 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się w swoim biurze z Senatorami RP – Mieczysławem Augustynem, Przewodniczącym Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Piotrem Zientarskim, Przewodniczącym Komisji Ustawodawczej, od lat... więcej...
7 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz kolejny wystąpił do Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP, Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystki Sejmu RP oraz Komisji Zdrowia Sejmu RP, przedstawiając stanowisko w kwestii... więcej...
6 października br. podczas uroczystej gali w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wraz z przedstawicielami Agencji Upside i Havas Media – odebrał brązową statuetkę w konkursie Effie Awards 2014 za kampanię "Reaguj. Masz prawo".... więcej...
2 października 2014 r. w Biurze Rzecznika Praw Dziecka odbyło się kolejne spotkanie Zespołu roboczego ds. regulacji nadawania filmom oznaczenia kategorii wiekowej. Podczas spotkania przedstawiciele Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Instytutu Sztuki... więcej...
1 października 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak,  wystąpił do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza, w sprawie standardów w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad dziećmi w wieku od  0 do 5 lat. Zdaniem Rzecznika przyjęcie i wdrożenie  do stosowania... więcej...
1 października 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie wystąpił do Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz w sprawie niekonstytucyjności przepisów dotyczących ulg przejazdowych obowiązujących w środkach transportu publicznego oraz dokumentów do nich... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wraz z delegacją przedstawicieli instytucji zajmujących się ochroną praw dziecka z państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bałkanów Zachodnich i Turcji 30 września br. złożył wizytę w klinice "Budzik" w warszawskim Międzylesiu przy Klinice... więcej...
30 września br. z inicjatywy Ministra Spraw Zagranicznych i Rzecznika Praw Dziecka w gmachu Senatu RP spotkali się przedstawiciele instytucji zajmujących się ochroną praw dziecka z państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bałkanów Zachodnich i Turcji. Podczas seminarium "... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza wniósł o pilne podjęcie prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie zakazu sprzedaży dzieciom papierosów elektronicznych oraz zakazu reklamy tych produktów. W wystąpieniu... więcej...
29 września br. Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka odwiedziła delegacja Japończyków na co dzień pracujących z najmłodszymi i zainteresowanych prawami dziecka. Przyjechali do Polski w ramach podróży z okazji 20. rocznicy ratyfikowania przez Japonię Konwencji o... więcej...
29 września br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza przedstawił wątpliwości sygnalizowane przez środowiska wykonujące orzeczenia w zakresie umieszczenia małoletnich w pieczy zastępczej... więcej...
W ostatni weekend września odbył się największy maraton w Polsce - Maraton Warszawski. Po raz pierwszy na Stadionie Narodowym wystartowały także dzieci – biegi im dedykowane odbywały się pod hasłem "Mali Bohaterowie Narodowego". Rywalizacji najmłodszych przyglądał się... więcej...
26 września 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej w sprawie projektowanych przez resort zmian prawnych, określających dopuszczalną ilość uczniów w oddziale przedszkolnym oraz oddziałach klas I-... więcej...
26 września br. Sejm jednogłośnie uchwalił ustawę ratyfikującą Konwencję o ochronie dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzoną w Lanzarote w dniu 25 października 2007 roku. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak... więcej...

Strony