Skip to:

O sprawie 13-letniej Karoliny spod Kielc, która odziedziczyła dług po ojcu, szeroko informowano w mediach. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak aktywnie włączył się w sprawę - 25 września Sąd przyjął jego wniosek, a wznowienie postępowania oznacza, że jest szansa, na... więcej...
25 września br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, podczas którego Komisja jednogłośnie pozytywnie rozpatrzyła wniosek Rzecznika Praw Dziecka podjęła inicjatywę uchwałodawczą ws.... więcej...
25 września br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Ministrem Spraw Wewnętrznych Teresą Piotrowską w celu omówienia współpracy w zakresie ochrony małoletnich przed krzywdzeniem. Podczas spotkania Rzecznik przedstawił najistotniejsze problemy pojawiające... więcej...
25 września br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej w sprawie rozpatrzenia projektu zmiany ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Wprowadzone do projektu poprawki uwzględniają zgłaszane przez... więcej...
24 września 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Przewodniczącego Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Posła RP Artura Bramora z prośbą o rozszerzenie katalogu... więcej...
24 września 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie orzekania o niepełnosprawności  dzieci – osób w wieku do 16 roku życia. Rzecznik w swoim wystąpieniu wskazał, że organy... więcej...
23 września br. Biuro Rzecznika Praw Dziecka odwiedziła delegacja Komisji ds. Praw Człowieka, Wyznań i Mniejszości Narodowych Izby Deputowanych Rumunii, który przyjechała do Polski na zaproszenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP. Celem wizyty w... więcej...
23 września wziął udział w drugich oficjalnych obchodach Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, gdzie z okazji swojego święta spotkało się kilkaset dzieci z warszawskich z przedszkoli. Uroczystość zorganizowała Światowa... więcej...
22 września br. w Ośrodku Edukacji Narodowej odbyło się drugie spotkanie konsultacyjno-informacyjne, dotyczące zarządzania i funkcjonowania specjalnych ośrodków wychowawczych w systemie oświaty. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej... więcej...
Od siedmiu lat 21 września to dzień, w którym ob­cho­dzony jest Świa­to­wy Dzień Or­de­ru Uśmie­chu. Dzień, w którym akcentuje się prawo dziecka do wyrażania własnego zdania. W to niezwykłe święto dzieci z całej Polski spotkały się na roztańczonym i rozśpiewanym I... więcej...
W dnia 19-21 września br. Arkady Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie opanowali mali czytelnicy oraz twórcy i ilustratorzy najpoczytniejszych książek dla dzieci. Ta wielka i niezwykle potrzebna czytelnicza impreza odbywała się pod honorowym patronatem Rzecznika... więcej...
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie służy dzieciom i młodzieży już 30 lat. Ten radosny jubileusz placówka obchodziła 19 września br. Było to wydarzenie szczególne, podczas którego ośrodek otrzymał sztandar. W uroczystościach uczestniczył Rzecznik Praw Dziecka... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak List z okazjiŚwiatowego Dnia Orderu Uśmiechu Drodzy i Szanowni - Przyjaciele, kiedyś, tak jak i teraz, dzieci uwielbiały „Dobranocki”. W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, gdy telewizja była jeszcze czarno–biała i nie w każdym... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przed dwoma laty uczestniczył w uroczystej Wigilii Szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jaroszowie. 18 września br. przyszedł czas na rewizytę - uczniowie z Jaroszowa... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak List do Dzieciz okazjiOgólnopolskiego Dnia Przedszkolaka Kochani, nadeszło Wasze wielkie Święto – Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Jestem pewien, że Wasi opiekunowie (nauczyciele i rodzice) zadbają, aby był to dzień wyjątkowy.... więcej...
W dniach 15-16 września br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził Ostrów Wielkopolski. - Dobrze, że w Ostrowie Wielkopolskim władze miasta kierują szereg inicjatyw i akcji w kierunku najmłodszych obywateli - od placów zabaw, poprzez inwestycje i programy w... więcej...
13 września br. w ramach Warszawskich Dni Rodzinnych odbyła się Gala wręczenia Statuetek Warszawskiej Rodzinki. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, który Galę objął patronatem honorowym, w Teatrze BAJ wręczał nagrodę w kategorii edukacja szkolna i wczesnoszkolna –  ... więcej...
12 września br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wręczył laureatkom nagrody w konkursie na prace magisterskie i doktorskie, poruszające problematykę praw dziecka. W uroczystym spotkaniu w Sejmie udział wzięli również przedstawiciele Komitetu Konkursowego prof.... więcej...
W dniu 10 września br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się wystąpieniem generalnym do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego z wnioskiem o poinformowanie o działaniach, podjętych na rzecz propagowania idei przyjaznego wysłuchiwania dzieci w toku... więcej...
8 września 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w spotkaniu konsultacyjno-informacyjnym z udziałem Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej, dotyczącym funkcjonowania specjalnych ośrodków wychowawczych, zorganizowanym w Ośrodku... więcej...

Strony