Skip to:

9 września 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej o zbadanie, w jakim stopniu organizacja zajęć wychowania fizycznego oraz wewnątrzszkolne zasady oceniania są dostosowane do obowiązujących... więcej...
3 września br. w Biurze Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka pod auspicjami RPD odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Instytutu Prawa Konkurencji w sprawie projektu regulacji nadawania... więcej...
3 września br. mija dziesięć lat od tragedii w Biesłanie. Podczas zamachu terrorystycznego z blisko 1.200 uwięzionych wówczas w budynku szkoły, zginęły 334 osoby, w tym 186 dzieci. Akcja społeczna „Balony wolności” upamiętnia 10. rocznicę tamtych tragicznych wydarzeń... więcej...
Zwieńczeniem radosnych obchodów 1 września W Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym w Piszkowicach k/Kłodzka była wizyta Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, który spotkał się z wszystkimi dziećmi, uczestniczył w zabawach, a z pracownikami Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego... więcej...
1 września 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w dwóch inauguracjach roku szkolnego 2013/2014 na Dolnym Śląsku, gdzie odwiedził uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu i Szkoły Podstawowej nr 315 w Świdnicy. Rzecznik złożył... więcej...
Przedstawiciele organizacji kombatanckich, żołnierze kampanii wrześniowej, historycy, badacze i reprezentanci władz miejskich 31 sierpnia br. uczestniczyli w wieluńskiej konferencji naukowej pt. "Ludność cywilna wobec aktów terroru". Rzecznik Praw Dziecka Marek... więcej...
28 sierpnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie prawnego uregulowania zasad wykonywania zawodu zaufania publicznego, jakim jest zawód psychologa. Rzecznik przypomniał, że w... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, w związku z przypadającą w dniu 20 listopada 25. rocznicą przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka, wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej z... więcej...
27 sierpnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka–Kamysza o zintensyfikowanie działań, zmierzających do ratyfikacji III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka ONZ w sprawie... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak LIST DO UCZNIÓW Z OKAZJI ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie skończyły się wakacje, a Wy uśmiechnięci i wypoczęci wracacie do szkół. Dla niektórych z Was będzie to pierwszy rok nauki. Szczególnie... więcej...
27 sierpnia br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się w swoim Biurze z uczniami Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Kobyłce. Młodzi ludzie, członkowie szkolnego Klubu Europejczyka, od pięciu lat podejmują rozmaite inicjatywy, promujące prawa dziecka: organizują... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz z wnioskiem o uchwalenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dnia 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka. W bieżącym roku obchodzimy 25. rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka... więcej...
Prezydent Bronisław Komorowski w poniedziałek, 25 sierpnia br., podpisał Ustawę z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza szereg rozwiązań, zgłaszanych wielokrotnie... więcej...
25  sierpnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie objęcia wszystkich dzieci świadczeniem polegającym na zabezpieczeniu profilaktycznym lakiem szczelinowym bruzd zębów szóstych. Rzecznik w  wystąpieniu... więcej...
13 sierpnia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Adrianem Drdzeniem z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Sosnowcu, pomysłodawcą programu profilaktycznego „Kraina Świetlików” oraz dr. Tomaszem Iwańskim twórcą formularza i procedury „... więcej...
13 sierpnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak po raz kolejny wystąpił do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza o przyspieszenie prac nad stworzeniem Książeczki Zdrowia Dziecka, która będzie indywidualną, zewnętrzną dokumentacją medyczną stanu zdrowia i... więcej...
8 sierpnia 2014 roku z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych z wizytą do Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka przyjechały dzieci z Libii. Dla uczniów z mniejszości etnicznej Amazigh (Berberowie) był to pierwszy wyjazd za granicę ich kraju. Celem ich podróży... więcej...
8 sierpnia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Anisą Gnacikowską Członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Przewodniczącą Komisji ds. Edukacji Prawnej. Spotkanie dotyczyło edukacji prawnej dzieci i młodzieży. Rozmawiano o potrzebie edukacji prawnej... więcej...
6 sierpnia 2014 roku w Senacie odbyła się debata dotycząca uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Senatorowie wysłuchali sprawozdania Przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Mieczysława Augustyna. W... więcej...
7 sierpnia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Teresą Hernik Prezesem PEFRON. Rozmowa dotyczyła problemów dzieci z niepełnosprawnością, planów współpracy oraz wdrażania postanowień Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Strony