Skip to:

7 sierpnia br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie wystąpił do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie wyceny usług opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży. Marek Michalak w swoim wystąpieniu podkreślił, że realne koszty opieki ponoszone przez... więcej...
7 sierpnia 2014 roku gośćmi Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka byli: Anna Lechowska Prezes Stowarzyszenia „Szansa” w Głogowie, Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka oraz Zbigniew Pawlak autor książki „Biesłan pęknięte miasto”. Rozmowa, podczas której Rzecznik... więcej...
7 sierpnia 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Pawłem Skrzywankiem Prezesem uzdrowiska Szczawno-Jedlina. Rozmowa dotyczyła kolejnych działań Rzecznika Praw Dziecka na rzecz wsparcia lecznictwa uzdrowiskowego. Spotkanie poświęcone było kondycji... więcej...
6 sierpnia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak złożył kwiaty pod pomnikiem Janusza Korczaka w Warszawie, oddając hołd pierwszemu rzecznikowi praw dziecka oraz tym, którym towarzyszył do końca. W tym roku przypada 72. rocznica śmierci Starego Doktora, Stefanii... więcej...
1 sierpnia br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się ponownie do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie korzystania przez nastolatków z usług oferowanych przez solaria oraz konieczności stworzenia uregulowań prawnych chroniących zdrowie i życie... więcej...
Na polecenie Rzecznika Praw Dziecka w lipcu 2014 roku zostało przeprowadzonych 69 kontroli miejsc wypoczynku letniego, gdzie w sumie wypoczywało 3394 dzieci i młodzieży, zlokalizowanych na terenie czterech województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego i... więcej...
1 sierpnia 2014 roku w Warszawie posadzeniem Drzewa Pamięci w Ogrodzie Saskim i uroczystą zmianą wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza uczczono 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W uroczystych obchodach uczestniczył Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak,... więcej...
31 lipca 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Przewodniczących Sejmowych  Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży, Zdrowia oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o podjęcie prac w zakresie stworzenia uregulowań prawnych, które... więcej...
Zakończyła się kolejna – V edycja konkursu ogłaszanego nieprzerwanie od 2009 roku przez Rzecznika Praw Dziecka na najlepsze prace magisterskie i doktorskie poruszające problematykę praw dziecka. Konkurs ma charakter otwarty. Skierowany jest do absolwentów, którzy... więcej...
30 lipca br. Senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej przyjęła bez poprawek uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 lipca br. ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw, która zrealizowała wiele... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak objął honorowym patronatem następujące wydarzenia: Książka pt. „Moje prawa – ważna sprawa” (9 września 2014) Wydawnictwo Literatura z Łodzi prezentuje publikację Renaty Piątkowskiej i Anny Czerwińskiej - Rydel „Moje prawa – ważna... więcej...
XVIII Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej "Impresje Artystyczne", pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka od lat zamienia Ciechocinek w radosne święto młodych talentów i muzyki. W koncercie galowym, który odbył się 26 lipca br., uczestniczył Rzecznik... więcej...
Wręczenie nominacji i odznaczeń, promocja absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i wyróżnienie laureatów konkursu "Policjant, który mi pomógł" – to najważniejsze punkty centralnych obchodów Święta Policji, z udziałem m.in. Premiera Donalda Tuska i Ministra... więcej...
25 lipca Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która wychodzi naprzeciw postulatom zgłaszanym przez Rzecznika Praw Dziecka. W wystąpieniach generalnych i na poszczególnych etapach prac nad nowelizacją Rzecznik... więcej...
Celem poselskiego projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest usprawnienie obowiązujących rozwiązań. Zawiera on ponad 100 zmian, które mają poprawić funkcjonowanie systemu wprowadzonego w 2012 r. Projekt, którego II czytanie w... więcej...
24 lipca 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniach generalnych do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej i Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Jarosława Dudy ponownie zwrócił uwagę na prawa dzieci z... więcej...
22 lipca br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w posiedzeniu sej­mo­wej Ko­mi­sji Po­li­ty­ki Spo­łecz­nej i Ro­dzi­ny, która rozpatrywała sprawozdanie nadzwyczajnej podkomisji z prac nad projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie... więcej...
Uczestników niezwykłych kolonii w Świdnicy, która na dwa tygodnie zamieniła się w Miasto Dzieci, 21 lipca br. odwiedził Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Dzieci zaprezentowały Rzecznikowi praktyczne umiejętności, zdobyte podczas specjalnych warsztatów, gdzie uczyły... więcej...
22 lipca 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w Marszu Pamięci upamiętniającym ofiary warszawskiego getta. W tym roku motywem przewodnim była historia Emanuela Ringelbluma, twórcy podziemnego archiwum getta warszawskiego, dlatego miejscem... więcej...
Uregulowanie sytuacji dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych, zmiany przepisów dot. wymogów lokalowych dla placówek wsparcia dziennego, kontrola wojewody nad realizacją przepisów ww. ustawy, zmniejszenie liczby podopiecznych asystenta rodziny i... więcej...

Strony