Skip to:

16 lipca 2014 roku Biuro Rzecznika Praw Dziecka odwiedzili podopieczni świetlicy Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej, którzy w ramach wakacyjnej wyprawy zwiedzali Warszawę. Podczas spotkania młodzież wzięła udział w warsztatach o prawach dziecka.... więcej...
Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Otyłości 10 lipca 2014 roku rozmawiano o profilaktyce zdrowotnej wśród najmłodszych dzieci. Zebrani parlamentarzyści i goście, wśród których obecny był Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz... więcej...
9 lipca 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, podczas którego rozpatrzono opinię Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31... więcej...
9 lipca 2014r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta z wnioskiem o przeprowadzenie analizy praktyki umarzania postępowań przygotowawczych z powołaniem się na tzw. pozaustawowy kontratyp karcenia małoletnich. Do... więcej...
Młodzi ludzie ze wszystkich województw, tworzący społeczność programu Profilaktyka a Ty, podczas dorocznego, Ogólnopolskiego Przystanku PaT, prezentują artystyczne dokonania minionego roku i planują kolejne przedsięwzięcia, których tematem przewodnim jest profilaktyka... więcej...
4 lipca br. w 25. rocznicę pierwszego posiedzenia odrodzonego Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zorganizowano uroczyste posiedzenie Izby. Udział w uroczystościach wzięli: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, Marszałek Sejmu Ewa Kopacz, Premier... więcej...
W związku z kolejnymi przypadkami pozostawiania dzieci w samochodach bez opieki podczas panujących wysokich temperatur i koniecznością ciągłego przypominania o potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w każdej sytuacji, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak... więcej...
1 lipca 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza z prośbą o podjęcie wzmożonych działań, zmierzających do zapewnienia dzieciom niezbędnej ochrony przed wykorzystywaniem do żebractwa.... więcej...
1 lipca 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, zwrócił się do p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego, Marka Posobkiewicza, o wznowienie badań poziomu głośności w salach kinowych. Do Rzecznika regularnie napływają skargi na hałas panujący podczas projekcji filmów... więcej...
1 lipca 2014 roku Rzecznika Praw Dziecka odwiedziły dzieci ze świetlic środowiskowych z gminy Żarów. W ramach akcji „Wakacje Uśmiechu” młodzi goście przez dwa dni zwiedzali Warszawę. Jednym z punktów tegorocznej wycieczki była wizyta w Biurze Rzecznika Praw Dziecka... więcej...
30 czerwca 2014 roku Sąd Okręgowy w Suwałkach w całości uwzględnił apelację Rzecznika Praw Dziecka z 16 stycznia 2014 roku od postanowienia Sądu Rejonowego w Suwałkach o odebraniu dzieci matce i umieszczeniu ich w pieczy zastępczej. Sąd Okręgowy postanowił, że dzieci... więcej...
30 czerwca 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza o zmianę przepisów prawnych, regulujących nadawanie obywatelstwa polskiego, poprzez rozszerzenie katalogu podmiotów, uprawionych do wystąpienia z... więcej...
28 czerwca 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem podczas I Ogólnopolskiego Zjazdu Rodzin i Przyjaciół Fundacji "Chcę urosnąć", który odbył się w Gołuchowie. Przygotowany przez Fundację Zjazd był wspaniałą okazją do spotkania oraz wymiany... więcej...
27 czerwca 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak na zaproszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty i Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski uczestniczył w wojewódzkim zakończeniu roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół im. Marii... więcej...
26 czerwca br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz flamandzki Komisarz Praw Dziecka Bruno Vanobbergen podpisali porozumienie o współpracy w zakresie wymiany doświadczeń i wspólnego działania na rzecz ochrony praw dziecka. Uroczyste podpisanie porozumienia odbyło... więcej...
W dniu 25 czerwca br. gościem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka był flamandzki Komisarz Praw Dziecka Bruno Vanobbergen wraz z osobami towarzyszącymi, wśród których Flandrie reprezentował przedstawiciel rządu Flandrii w Polsce pan Koen Haverbeke. Spotkanie miało... więcej...
24 czerwca br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, podczas 70 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawił Informację o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2013 r. oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka. W swoim wystąpieniu Rzecznik... więcej...
24 czerwca br. z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka odbyło się spotkanie dotyczące nowelizacji Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W spotkaniu udział wzięli: Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Podsekretarz Stanu w... więcej...
24 czerwca br. w Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlin Twierdza, w związku w przypadającą w tym roku 25. Rocznicą uchwalenia Konwencji o prawach dziecka odbyła się niezwykła uroczystość. Uczniowie z klas 1-3 w ramach projektu edukacyjnego przygotowanego... więcej...
24 czerwca Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezesa Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A. Juliusza Brauna o aktywny udział Telewizji Polskiej jako nadawcy publicznego w IX Ogólnopolski Przystanek PaT, organizowany przez Komendę Główną Policji w ramach... więcej...

Strony