Skip to:

Po dramatycznych medialnych doniesieniach o stosowaniu przemocy wobec wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Warszawie Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak zawiadomił prokuraturę, a także wysłał tam na kontrolę grupę ekspertów. Od wczesnego rana przez co... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak wziął udział w dorocznym spotkaniu Rzeczników Praw Dziecka Krajów Bałtyckich. Na zaproszenie Litewskiej Rzecznik Praw Dziecka Edity Žiobienė do Wilna przyjechali także rzecznicy z Łotwy i Estonii. Dwudniowe spotkanie to okazja do... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak zwrócił się do wszystkich kuratorów oświaty o powołanie w każdym województwie Rzecznika Praw Ucznia. – W ten sposób powstanie system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach i problemach w szkole. Rzecznicy będą wsparciem dla... więcej...
Tylko świadomy zagrożeń internauta może ustrzec się przed niebezpieczeństwem płynącym z sieci. Użytkownik nieświadomy jest całkowicie bezbronny. Dlatego najważniejsza jest edukacja użytkowników internetu, i to nie tylko dzieci, lecz także rodziców, którzy często nie są... więcej...
Dziękuję za zawieszenie strajku. Cieszę się, że radykalne działania ustępują, a dzieci przestały być zakładnikami. To pierwszy krok do mediacji, do tego, żeby ponownie można było rozmawiać – tak Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak skomentował rozpoczęcie obrad... więcej...
Do Biura Rzecznika Praw Dziecka przyjechała młodzież z całej Polski, aby debatować nad bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka (ENOC) „Porozmawiajmy o prawach dziecka w środowisku... więcej...
Sąd Rejonowy w Krakowie Nowej Hucie uznał argumenty Rzecznika Praw Dziecka i nakazał wykreślenie dwóch 15-latków z rejestru pedofilów. Dzieci znalazły się tam, bo pokazały swym niepełnoletnim kolegom amatorski filmik z ich udziałem i elementami pornografii. Sędzia... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak kibicował ponad 120 lubelskim przedszkolakom, które próbowały swoich sił w IV Paraolimpiadzie Przedszkolaków „Czy Ty, czy Ja - każdy w sporcie szansę ma”. W sportowe szranki stanęły dzieci zdrowe wraz kolegami i koleżankami  z ... więcej...
Strajk nauczycieli może doprowadzić do sprzecznego z konstytucją podziału uczniów na dwie kategorie – tych, którzy będą mieli równe prawa do kontynuowania edukacji, i tych, którzy tego prawa zostaną pozbawieni. Dlatego Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak wezwał... więcej...
Dzięki pomocy prawnej Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka trójka małych dzieci odebranych w Szwecji obywatelowi Federacji Rosyjskiej i przekazanych arabskiej rodzinie zastępczej pozostanie przy ojcu. Rodzina Rosjan, którzy uciekli do Polski, poczeka w naszym kraju... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka powoła Młodzieżową Radę Doradców - zapowiedział Mikołaj Pawlak na spotkaniu z przedstawicielami Rady Dzieci i Młodzieży RP przy MEN. Młodzieżowa Rada Doradców będzie głosem środowiska młodzieżowego, a także naturalnym rzecznikiem praw dziecka... więcej...
Sytuacja dzieci w polskich ośrodkach dla cudzoziemców - to jeden z głównych problemów omawianych podczas spotkania Komisarz Praw Człowieka Dunji Mijatović z Rzecznikiem Praw Dziecka Mikołajem Pawlakiem. Pani Komisarz odwiedziła warszawskie biuro Rzecznika  podczas... więcej...
Od kwietnia zostanie rozszerzona działalność telefonicznej linii interwencyjnej - Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (800 12 12 12). Wszystkie osoby - uczniowie, rodzice, nauczyciele czy władze lokalne - uzyskają pomoc prawną i wyjaśnienia dotyczące... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak wezwał  Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara do podjęcia czynności w sprawie naruszenia konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. W ocenie Rzecznika Praw Dziecka konstytucyjne prawo... więcej...
Zachowanie tożsamości narodowej, kulturowej i językowej dzieci odbieranych polskim rodzicom w Norwegii było głównym tematem spotkania w Warszawie Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka z norweską delegacją urzędników z Barnevernet. Po wydaleniu z Norwegii konsula... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak zaprosił do Polski Rzecznika Praw Dziecka Norwegii, Panią Inge Bejer Engh. Zaproszenie ma związek z nieporozumieniem dyplomatycznym między Polską a Norwegią i wydaleniem polskiego konsula Sławomira Kowalskiego. Rzecznik Praw Dziecka... więcej...
Zawodowy mediator sądowy, najwyższej klasy niezależny ekspert z doświadczeniem zdobytym w Harvardzie, pomoże w negocjacjach płacowych między nauczycielami a ministerstwem edukacji. Fachowca zaproponował Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.  - Jako reprezentant i... więcej...
Mikołaj Pawlak Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z Bartłomiejem Chmielowcem Rzecznikiem Praw Pacjenta. Głównym tematem rozmowy była m.in. sytuacja dotycząca dziecięcej i młodzieżowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Podczas spotkania, 22 stycznia br.  Rzecznicy... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak podjął się mediacji między protestującymi nauczycielami a Ministerstwem Edukacji Narodowej. Zaapelował, aby w ferworze walki politycznej i narastającego sporu wokół funkcjonowania systemu oświaty nie umknęło to, co najważniejsze -... więcej...
14 grudnia 2018 roku Mikołaj Paweł Pawlak przed Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej złożył ślubowanie i objął urząd Rzecznika Praw Dziecka, zastępując na tym stanowisku Marka Michalaka, który sprawował funkcję przez dwie kadencje. 12 grudnia 2018 r. podczas 68.... więcej...

Strony

Subskrybuj