Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka przedstawił Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji uwagi wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP oraz niektórych innych ustaw. Zdaniem Rzecznika, proponowane zmiany zmierzają do... więcej...
Wkrótce małoletni uzyskają prawo do obecności – w charakterze publiczności, w posiedzeniach jawnych postępowań w sprawach cywilnych prowadzonych przed sądem powszechnym oraz w sprawach administracyjnych rozstrzyganych przez sąd administracyjny. – To nowa jakość... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka uważa, że dzieci coraz częściej stają się ofiarami konsumpcjonizmu medialnego. Marek Michalak apeluje do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zdecydowane działania zabezpieczające dobra dzieci w przestrzeni medialnej oraz do rodziców, o... więcej...
Wybitna polska piosenkarka Irena Santor i światowej sławy autorytet w zakresie leczenia słuchu prof. Henryk Skarżyński, dołączyli do grona Ambasadorów Kampanii Społecznej Rzecznika Praw Dziecka „Reaguj na przemoc wobec dzieci. Masz prawo”. Dzisiejsi (13 lutego) Goście... więcej...
Prokuratura Krajowa chce wyższych kar dla oprawców dzieci z Drawska Pomorskiego. Matka i konkubent, którzy maltretowali dwóch chłopców zaproponowali dla siebie jedynie o 4 i 7 lat pozbawienia wolności. - Tak drastycznych opisów maltretowania dzieci, jak w aktach tej... więcej...
- „Okna życia” gwarantują anonimowość, tak jest i tak być musi, inaczej ich funkcjonowanie pozbawione byłoby sensu. Poza tym to miejsce przygotowane do pierwszej interwencji, gdzie dziecko się pozostawia, nie porzuca - podkreśla Rzecznik Praw Dziecka, odnosząc się do... więcej...
9 lutego w Biurze Rzecznika Praw Dziecka odbyło się seminarium eksperckie „Zgoda dziecka na przetwarzanie danych osobowych w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych”. Gospodarzami wydarzenia byli Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz Generalny Inspektor... więcej...
Ile dzieci w Polsce cierpi, ponieważ rodzice uchylają się do obowiązku alimentacyjnego? Co należy zrobić, aby problem ten rozwiązać? Jak państwo może wspierać rodziny w kryzysie, by na konflikcie między rodzicami nie traciły dzieci? Na konferencji prasowej 9 lutego w... więcej...
9 lutego Rzecznika Praw Dziecka odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół w Kluczkowicach wraz ze swoimi nauczycielami. Dzieci spotkały się z Markiem Michalakiem w ramach poznawania instytucji pomagającym dzieciom w trudnych sytuacjach. Gośćmi Rzecznika byli uczniowie... więcej...
7 lutego 2016 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym. Wizytę Rzecznika rozpoczął występ artystyczny uczniów ze szkoły podstawowej, którego myślą przewodnią były prawa... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka po raz kolejny zaapelował do Ministra Zdrowia o podjęcie działań mających na celu doszacowanie świadczeń zdrowotnych dla dzieci, tak aby uwzględniały one rzeczywiste koszty leczenia młodych pacjentów. Adekwatna wycena świadczeń zdrowotnych dla... więcej...
Rodzic czy opiekun nie powinien płacić za pobyt z chorym dzieckiem w szpitalu – uważa Rzecznik Praw Dziecka, który zaapelował do Ministra Zdrowia o zmianę przepisów prawa w tym zakresie. Obecność rodzica bądź innej bliskiej dziecku osoby przy łóżku szpitalnym jest... więcej...
Dziecko nie powinno ponosić ciężaru opłat za pobyt krewnych w domu pomocy społecznej – uważa Rzecznik Praw Dziecka i przedstawia Sejmowej Komisji do Spraw Petycji stanowisko do petycji z 28 lipca 2016 r. (druk nr BKSP-145-114/16), której przedmiotem jest zmiana ustawy... więcej...
Śmieją się, tańczą, bawią, czują się u nas bezpiecznie – mowa o dzieciach z Dworca Brześć, grupie około trzydzieściorga dzieci, które przyjechały w ostatnich tygodniach wraz ze swoimi rodzicami do Polski. Większość rodzin pochodzi z Czeczenii, z której wyjechały... więcej...
Do Rzecznika Praw Dziecka wpływają skargi dotyczące organizacji zajęć szkolnych niezgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej. Chodzi o nierównomierne obciążanie uczniów trudnymi przedmiotami: łączenie ich w kilkugodzinne bloki, albo planowanie tych zajęć na ostatnich... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę, że prawo małoletniego do występowania w procesie i ochrony dobra dziecka nie zawsze jest właściwie przestrzegane przez organy procesowe. Rzecznik Praw Dziecka stoi na stanowisku, że problem właściwej reprezentacji dobra i interesów... więcej...
W styczniu 2017 r. Marek Michalak objął honorowym patronatem 25 przedsięwzięć, których cele związane są ściśle z ustawowymi zadaniami Rzecznika Praw Dziecka. Każdego roku RPD wspiera ponad 200 takich wydarzeń. Wykaz wydarzeń objętych honorowym patronatem Rzecznika Praw... więcej...
Rzecznik Praw Dziecka przedstawił uwagi do projektu ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych oraz o zmianie ustawy — Kodeks postępowania... więcej...
1 lutego Rzecznika Praw Dziecka odwiedziła reprezentacja uczniów klasy o profilu prawniczym II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Gdyni. Klasa o profilu prawniczym realizuje rozszerzony program nauczania z przedmiotów: język angielski, język polski oraz... więcej...
Dostępność do stypendiów za wyniki w nauce czy podręczników dla dzieci z dysfunkcją wzroku, finansowanie polskich szkół za granicą i przyznawanie świadczenia 500+ dla cudzoziemskich dzieci – to tylko niektóre z problemów dotyczących przestrzegania zasady równego... więcej...

Strony

Subskrybuj